Zmiana kierownika budowy (aktualizacja 2022)

Jeszcze kilka lat temu zmiana kierownika budowy wymagała zawiadomienia nadzoru budowlanego. Teraz nie ma już takiego obowiązku. W dodatku kierownika możesz zmienić na każdym etapie budowy. Możesz też zrobić to kilka razy. Przepisy nie wprowadzają w tej kwestii żadnych ograniczeń. Zmieniając kierownika budowy, musisz jednak dopełnić pewnych formalności.

Jak zmienić kierownika budowy?

Jeśli zmieniasz kierownika budowy, powinieneś do dokumentacji budowy dołączyć oświadczenie nowego kierownika o przejęciu obowiązków związanych z kierowaniem budową. Takie oświadczenie dostaniesz od kierownika. Potwierdzi w nim, że podejmuje się kierowania budową oraz że posiada do tego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Co wpisać do dziennika budowy?

Zmiana kierownika budowy musi zostać odnotowana w dzienniku budowy zarówno przez dotychczasowego kierownika, jak i nowego. W takiej sytuacji w dzienniku powinny znaleźć się następujące po sobie wpisy:

  • dotychczasowy kierownik budowy wskazuje, od którego dnia przestaje pełnić obowiązki kierownika oraz jaki jest stan zaawansowania robót budowlanych,
  • nowy kierownik wpisuje, z jakim dniem przejmuje obowiązki kierownika budowy i również potwierdza, na jakim etapie są roboty.

Od tego dnia za całą budowę odpowiada już nowy kierownik.

 

 

Stan prawny aktualny na dzień 06.05.2022 r.

Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 2127, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282),

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu