Jak prawidłowo wykonać zbrojenie schodów żelbetowych? Od czego zależy ilość zbrojenia?

Zbrojenie schodów żelbetowych płytowych, dywanowych czy zabiegowych musi zostać wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Ilość, średnica oraz położenie prętów w stopniach zależą od typu schodów. Konstrukcje te są bowiem zróżnicowane zarówno pod względem kształtu (np. schody proste lub zabiegowe), jak i schematu podparcia (schody płytowe, wspornikowe, policzkowe itp.).

Budowa domu piętrowego lub parterowego z poddaszem użytkowym wiąże się z koniecznością wykonania stałej konstrukcji schodów. Konstrukcja schodowa z żelbetu jest stosunkowo tanim i bardzo trwałym rozwiązaniem stosowanym w celu połączenia części domu znajdujących się na różnych poziomach. Schody tego typu wymagają jednak odpowiedniego zazbrojenia. Podobnie jest w przypadku schodów żelbetowych zewnętrznych.

Jakie są popularne rodzaje schodów żelbetowych?

Konstrukcja schodów wewnętrznych może być zróżnicowana z uwagi na różne parametry. Pod względem kształtu do najpopularniejszych rodzajów schodów należą:

  • schody jednobiegowe - jest to element konstrukcyjny charakteryzujący się stosunkowo niskim kosztem oraz łatwością wykonania. Tego typu schody są często wykorzystywane jako łącznik pomiędzy podłogą znajdującą się na niższym poziomie a antresolą;
  • schody dwubiegowe - konstrukcja ze spocznikiem niesprawiająca większych trudności wykonawczych oraz zajmująca niewielką ilość miejsca. Schody tego typu są także bardziej komfortowe w użytkowaniu w porównaniu do jednobiegowych;
  • schody zabiegowe - konstrukcja o niewielkich wymiarach, ale sprawiająca spore problemy podczas szalowania. Jej charakterystyczną cechą są stopnie o zmiennej szerokości;
  • schody dywanowe - konstrukcja samonośna bez widocznych elementów konstrukcyjnych.

Schody różnią się także pod względem schematu statycznego. Fakt ten w znacznej mierze determinuje sposób kształtowania zbrojenia konstrukcji. Z uwagi na rodzaj podparcia można wyróżnić:

  • schody wspornikowe - układ składający się z pojedynczych stopni (bardzo często prefabrykowanych) kotwionych w ścianie nośnej;
  • schody płytowe - konstrukcja monolityczna lub prefabrykowana oparta z jednej strony na spoczniku, a z drugiej na podeście. Poszczególne stopnie nie stanowią części nośnej schodów, ale są elementem użytkowym oraz dodatkowym rodzajem obciążenia stałego;
  • schody policzkowe - główną część nośną takiej konstrukcji stanowią belki biegnące wzdłuż długości schodów, które są umieszczone na ich krańcach.

Od czego zależy zbrojenie schodów żelbetowych?

Średnica oraz rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w schodach zależą w głównej mierze od ich schematu statycznego. Doboru parametrów zbrojenia może dokonać tylko i wyłącznie uprawniony konstruktor. Określa on także, jaka ilość zbrojenia na schody jest niezbędna dla konkretnego przypadku (geometrii, rozpiętości i obciążeń). Podobnie jest w przypadku określania klasy wytrzymałości mieszanki betonowej. Inwestor w porozumieniu z architektem dobiera rodzaj konstrukcji oraz jej wstępne wymiary.

W przypadku schodów wspornikowych charakter pracy wymusza umiejscowienie zbrojenia w górnej części stopni. Z kolei w schodach płytowych pręty nośne rozmieszcza się w strefie występowania płaszczyzny płyty. W takim przypadku konstrukcję schodów wykonuje się po zabetonowaniu stropu. Należy pamiętać, że płyta dzieląca poszczególne kondygnacje musi mieć wyprowadzone pręty – startery umożliwiające połączenie schodów ze stropem. Schody policzkowe są zazwyczaj wykonywane przy większych rozpiętościach biegów oraz wartościach obciążeń. W takich schodach płyta biegu jest oparta na dwóch belkach policzkowych. Tego rodzaju elementy wsporcze mogą być uwidocznione lub ukryte w ścianach klatki schodowej. Podczas wykonywania schodów policzkowych bardzo ważną kwestią jest właściwe połączenie zbrojenia belek oraz płyty. Podczas układania zbrojenia konstrukcji schodowej w każdym przypadku należy zadbać o zachowanie odpowiedniej otuliny prętów. W związku z tym konieczne jest odsunięcie prętów od powierzchni szalunku poprzez zastosowanie odpowiednich podkładek. Konstrukcja zbrojenia powinna być wykonywana ściśle według wytycznych zawartych w projekcie. Co więcej, nie zaleca się bezpodstawnego zwiększania liczby prętów lub ich średnicy oraz zagęszczania rozstawu, ponieważ może to skutkować niepoprawnym rozmieszczeniem mieszanki betonowej, trudnościami w zagęszczaniu betonu, a nawet wystąpieniem niepożądanych zarysowań.

Zalety schodów żelbetowych

Schody żelbetowe mają wiele zalet. Zastosowanie tej technologii umożliwia wykonanie konstrukcji nawet o bardzo skomplikowanej formie. Beton wzmocniony prętami nie wymaga czynności konserwacyjnych, a mimo to cechuje się bardzo długim okresem eksploatacji. Co więcej, wykonanie schodów z żelbetu generuje niższe koszty w porównaniu do konstrukcji metalowych lub kształtowanych z naturalnego kamienia.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu