Zbiornik na gaz płynny – co warto o nim wiedzieć?

 

Ogrzewanie domu z wykorzystaniem zbiornika na gaz płynny jest dobrym rozwiązaniem, jeśli nie ma możliwości podłączenia się do miejskiej sieci gazu ziemnego lub jest to nieopłacalne. Przed montażem takiego zbiornika trzeba wziąć pod uwagę właściwe regulacje prawne, a także wybrać jego odpowiedni rodzaj.

Przy wyborze zbiornika na gaz płynny warto wiedzieć, że zależnie od rodzaju może on zostać zamontowany na powierzchni działki lub zakopany w gruncie. Urządzenie można wydzierżawić od dostawcy gazu lub zakupić na własność.

Zbiornik na gaz – regulacje prawne

Ogrzewanie domu gazem z własnego zbiornika ma wiele zalet i jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma możliwości podłączenia się do gazociągu. Ogrzewanie przy pomocy kotła gazowego jest bezobsługowe, a co więcej, jest on na tyle skuteczny i wydajny, że może stanowić jedyne źródło ciepła. Zbiornik nie zajmuje wiele miejsca, a koszty takiego ogrzewania są tylko trochę wyższe od najtańszej opcji ogrzewania na paliwa stałe.

Instalacja zbiornika na gaz płynny wymaga dopełnienia wielu formalności prawnych. Po pierwsze należy wiedzieć, że przy budowie instalacji na gaz płynny ze zbiornikiem o pojemności powyżej 7000 l konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, natomiast w przypadku mniejszych zbiorników wystarczy zgłosić zamiar inwestycji w starostwie powiatowym. Należy zebrać konieczną dokumentację, czyli oświadczenie o własności nieruchomości, projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny instalacji gazowej wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami i uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po zgłoszeniu należy odczekać 30 dni, w ciągu których starosta może wnieść sprzeciw – jeśli tego nie zrobi, można rozpocząć montaż zbiornika.

Zbiornik na gaz płynny – odległości od budynków i innych obiektów

Przy montażu zbiornika na gaz płynny na terenie działki należy zachować regulowane przez prawo budowlane odległości między zbiornikiem a budynkami, granicą działki i drogami. W przypadku zbiornika naziemnego odległość między zbiornikiem a budynkiem mieszkalnym powinna wynosić minimum 3 m, natomiast w przypadku zbiornika podziemnego – 1 m. Podane wartości odnoszą się do zbiorników nie większych niż 2700 l, które są najczęściej stosowane w budownictwie jednorodzinnym. Aby zmniejszyć wymaganą odległość do 1,5 m, można między zbiornikiem naziemnym a budynkiem postawić tzw. ścianę oddzielenia ogniowego. Minimalną odległością między zbiornikiem na gaz płynny a granicą sąsiedniej działki jest 1,5 m dla zbiornika naziemnego i 0,5 m dla podziemnego, przy czym odległość między zbiornikami nie powinna być mniejsza niż 1 m.

Warto również wspomnieć, że bez względu na wielkość i rodzaj zbiornika należy zachować także odległość 3 m od elektrycznej linii napowietrznej do 1 kV, 15 m od linii powyżej 1 kV i 5 m od studzienek kanalizacyjnych.

Wybór zbiornika na gaz płynny

W celu zaopatrzenia instalacji gazowej domu jednorodzinnego w gaz płynny można zdecydować się na podziemny lub naziemny zbiornik na gaz. Cena zbiornika na gaz płynny jest w dużej mierze uzależniona od jego rodzaju i pojemności. Tańsze w zakupie okazują się zbiorniki naziemne. Dostępne są one w dużych pojemnościach (4850 l i 6700 l), jednak w budownictwie jednorodzinnym wystarczające będzie urządzenie o pojemności 2700 l. Zbiornik na gaz podziemny jest droższy od naziemnego, jednak łatwiej go zmieścić na niewielkiej działce, gdyż jego montaż wiąże się z mniej restrykcyjnymi odległościami od budynku czy granicy działki. Zbiornik podziemny nie będzie też szpecił ogrodu tak, jak mało estetyczny przydomowy zbiornik na gaz.

Zbiorniki na gaz można zakupić na własność lub wydzierżawić od dostawcy gazu. Koszt dzierżawy jest doliczany do rachunków za gaz – otrzymujemy więc kompleksową usługę. Natomiast zakup własnego zbiornika wiąże się z uniezależnieniem się od konkretnego dostawcy i możliwością zamawiania gazu w niższej cenie.

Prawidłowa instalacja zbiornika na gaz płynny

W przypadku dzierżawy zbiornika na gaz płynny dostawca gazu zobowiązuje się do przygotowania projektu i wybudowania instalacji oraz udostępnienia zbiornika, a także odebrania go z posesji, gdy już nie będzie potrzebny. Natomiast zakup zbiornika na własność oznacza, że za jego montaż odpowiedzialny jest inwestor. Warto wiedzieć, że budowę instalacji powinien kontrolować kierownik budowy ze specjalnymi uprawnieniami, który będzie też prowadził dziennik budowy. Montaż zbiornika wiąże się z wykonaniem wykopów pod przyłącza i uziemienie, wykonaniem płyty fundamentowej oraz wykopem pod zbiornik w przypadku wersji podziemnej. Przy planowaniu umiejscowienia zbiornika na gaz płynny na działce warto pamiętać o zapewnieniu wygodnego podjazdu dla cysterny tankującej zbiornik z gazem. Po instalacji zbiornika należy poczekać z jego użytkowaniem na kontrolę inspektora urzędu dozoru technicznego.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu