Jak wykonać zasypywanie fundamentów i czego użyć?

Zasypywanie fundamentów jest często bagatelizowanym etapem prac ziemnych na budowie, co stanowi duży błąd. Należy mieć świadomość, że poprzez zasypanie fundamentów tworzymy podbudowę pod podłogę na gruncie, dlatego należy postępować zgodnie ze sztuką budowlaną i przy użyciu odpowiednich materiałów. Czego najlepiej użyć do zasypania fundamentów?

Bardzo ważne jest zasypanie fundamentów w odpowiedni sposób i właściwie dobranymi materiałami oraz odpowiednie zagęszczenie, co pozwoli uniknąć nierównego osiadania budynku i pękania podłóg. Na tym etapie prac budowlanych nie zaleca się korzystania z ziemi, którą wykopaliśmy pod budowę fundamentów. Znacznie lepiej wykorzystać w tym celu żwir lub piasek.

Czego nie używać do zasypywania fundamentów?

Zasypywanie fundamentów gruntem uprzednio wykopanym pod fundament może okazać się błędem, gdyż ziemia ta jest zazwyczaj gliniasta i zawiera duże ilości humusu, przez co bywa problematyczna podczas zagęszczania. Jeśli grunt nie jest zbyt gliniasty i zbrylony, może jednak nadawać się do zasypania fundamentów od zewnątrz - decyzję lepiej pozostawić kierownikowi budowy, projektantowi lub poradzić się geologa. Do wnętrza fundamentów nie można jednak wrzucać gruntu gliniastego, który trudno się zagęszcza i nie przepuszcza wody. Może nawet stać się niebezpieczny dla konstrukcji budynku. Po zasypaniu fundamentów gliną w niecce może zbierać się deszczówka i zalegać tam przez dłuższy czas. 

Czym zasypać fundament?

Jeśli fundamenty zostały wybudowane na glinie, nie trzeba się jej pozbywać, ale do ich obsypania lepiej użyć pospółki, która stanowi mieszankę żwiru i piasku o naturalnych frakcjach do 60 mm. Oprócz pospółki dobrą przepuszczalną zasypkę będzie stanowić warstwa tłucznia, a następnie warstwa piasku lub żwiru. W przypadku piasku warto wybrać ten kopalniany o kanciastych ziarnach, a decydując się na żwir, należy poprowadzić rury drenarskie, aby zapobiec ewentualnemu zalaniu fundamentów. Jeżeli jednak teren budowy jest dość piaszczysty, do zasypania fundamentu można wykorzystać grunt z wykopu. Atrakcyjną alternatywę dla piasku i żwiru stanowi izolacyjne kruszywo keramzytowe o frakcji 10-20 mm. Zaletą tego rodzaju podsypki jest dobra izolacyjność termiczna posadzki na gruncie, niska nasiąkliwość, duża trwałość i odporność na rozwój grzybów i pleśni. 

Jak prawidłowo zasypać fundament?

Wiemy już, że lepiej zrezygnować z zasypywania fundamentów ziemią z wykopu, jeśli jest gruntem gliniastym. Decydując się na pospółkę z piasku lub żwiru czy też tłuczeń, warto przestrzegać kilku zasad przy zasypywaniu. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy grunt do zasypki nie posiada frakcji iłowych, które pod wpływem wilgoci zwiększają swoją objętość. Kolejne warstwy kruszyw należy nakładać warstwami o grubości do 30 cm. Każdą warstwę należy zwilżyć, tak aby piasek był odczuwalnie wilgotny, ale nie mokry, a następnie zagęścić przed ułożeniem kolejnej. Zwilżenie zasypki ułatwia wibrację ziemi, ogranicza powstawanie kurzu przy pracy i wpływa na efektywność zagęszczenia warstwy. Do zasypywania fundamentów możemy użyć minikoparki, co znacznie przyspieszy zadanie, lub wykonać pracę ręcznie. Narożniki ścian lepiej jednak obsypać ręcznie, gdyż łopata koparki mogłaby naruszyć ich konstrukcję. Po zasypaniu fundamentów wokół domu grunt należy ukształtować ze spadkiem co najmniej 5 procent od strony ścian, tak aby woda opadowa mogła spływać poza obszar budynku, co z kolei zabezpieczy fundamenty przed zalaniem. 

Ważne zagęszczenie fundamentów

Zagęszczenie podczas zasypywania fundamentów wykonuje się mechanicznie przy pomocy zagęszczarek lub ubijaków spalinowych, czyli tzw. skoczków. Ze względu na wysoką efektywność pracy najczęściej stosowanymi urządzeniami są jednak zagęszczarki płytowe. Przy stosowaniu skoczka zaleca się zagęszczanie jednorazowo warstwy o grubości 15-30 cm w 4-5 przejściach maszyny do ubijania. Natomiast wykorzystanie zagęszczarki płytowej pozwala na jednorazowe ubicie warstwy o grubości nawet 50 cm, ale liczba przejść powinna wynieść nawet 8-10. Podczas zagęszczania gruntu należy uważać, aby nie uszkodzić izolacji przeciwwilgociowej czy przeciwwodnej ścian fundamentowych lub piwnicznych, a także poprowadzonych w gruncie instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Prawidłowe zagęszczenie podsypki charakteryzuje się zbitą strukturą piasku i niemal płaską powierzchnią.

Po ściągnięciu szalunków z fundamentu powinniśmy go zasypać i zagęścić zasypkę, aby uniknąć nierównego osiadania i pękania podłóg. Przed planowanym zasypywaniem fundamentów warto wykonać izolację przeciwwilgociową budynku. Natomiast kolejnym krokiem będzie wylanie na tak przygotowany fundament warstwy betonu.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu