Zacieranie betonu - ręczne, mechaniczne. W jakich sytuacjach jest niezbędne?

Zacieranie betonu wpływa na zwiększenie jego odporności na oddziaływania typu mechanicznego oraz wydłużenie czasu bezawaryjnej eksploatacji. Proces zacierania powierzchni można wykonywać różnymi metodami. Ważne, aby rozpocząć go w odpowiednim momencie.

Sposób zacierania betonu zależy w głównej mierze od przeznaczenia nawierzchni oraz założonego wykończenia. W każdym przypadku zacieranie betonu może być wykonane ręcznie lub mechanicznie.

Na czym polega zacieranie wylewki?

Posadzki betonowe są wykonywane zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i przemysłowym. Parametry tego typu wylewek (m.in. grubość, klasa betonu, ilość zbrojenia) są uzależnione przede wszystkim od wielkości zakładanych obciążeń. Po wbudowaniu mieszanki betonowej ważną kwestią jest właściwe przygotowanie nawierzchni przed wystawieniem jej na działanie czynników eksploatacyjnych.

Zacieranie betonu wpływa pozytywnie na parametry trwałościowe nawierzchni, która staje się mniej podatna na powstawanie rys skurczowych i pękanie. Proces gładzenia normuje także mechanizm wysychania twardniejącej mieszanki oraz umożliwia zniwelowanie nierówności na powierzchni, dzięki czemu nie jest potrzebne późniejsze szlifowanie betonu.

Beton zacierany wykonuje się na posadzkach w pomieszczeniach znajdujących się we wnętrzach budynków oraz na powierzchniach zlokalizowanych poza obiektami budowlanymi. Wylewki tego typu dzielą się na dwa podstawowe rodzaje:

  • beton zacierany z posypką metodą DST - typ nawierzchni wykonywany zazwyczaj w obiektach halowych o przeznaczeniu produkcyjnym, handlowym lub magazynowym (wewnątrz budynków). Posypka utwardzająca najczęściej jest mieszanką odpowiedniego spoiwa, wypełniaczy mineralnych, twardych kruszyw oraz dodatków pigmentujących. Zastosowanie posypki wpływa na poprawę parametrów wizualnych oraz cech użytkowych posadzki. Mieszanka mineralna zwiększa także odporność nawierzchni na ścieranie. Podczas planowanej realizacji zacierania betonu z posypką należy pamiętać o doborze odpowiedniej receptury mieszanki betonowej do zakładanej mieszanki mineralnej oraz rozpoczęciu procesu wygładzania w odpowiednim momencie. Zbyt długie odwlekanie zacierania może skutkować niemożnością osiągnięcia połączenia pomiędzy betonem a posypką;
  • beton zacierany na ostro - typ nawierzchni kształtowanej z zastosowaniem mechanicznych zacieraczek talerzowych lub śmigłowych. Beton wykończony w ten sposób może być ostateczną warstwą wykończeniową, podłożem pod powłoki żywiczne lub inne materiały podłogowe.

Zacieranie betonu na gładko (z żywicą lub bez) umożliwia osiągnięcie posadzki gotowej do użycia bez konieczności układania dodatkowych warstw wykończeniowych. Z kolei zacieranie betonu na ostro jest formą przygotowania powierzchni pod wykończenie w formie płytek, żywicy (powłokowej), wykładziny PVC lub paneli podłogowych.

Kiedy i jak zacierać beton?

Zacieranie betonu to czynność, którą należy rozpocząć w odpowiednim czasie po wbudowaniu mieszanki. Zaleca się, aby proces rozpoczynać już po kilku godzinach od wylania posadzki. Zbyt późne podjęcie zacierania uniemożliwi osiągnięcie przez nawierzchnię odpowiednich parametrów mechaniczno-użytkowych. Nie można także gładzić zbyt płynnej mieszanki. Przed rozpoczęciem zacierania warto wykonać test odcisku buta. Po wejściu na twardniejącą powierzchnię głębokość śladów powinna wynosić od 2 mm do 4 mm.

Jakie narzędzia i urządzenia stosuje się do zacierania betonu?

Zacieranie betonu można realizować w sposób ręczny i mechaniczny. W pierwszym przypadku do wygładzania stosuje się specjalną pacę. Metoda manualna jest zazwyczaj wykorzystywana przy małych powierzchniach (np. podczas budowy budynków jednorodzinnych i gospodarczych). Ręczne zacieranie powierzchni betonowych jest wysoce ekonomiczne. Paca może być wykorzystana także do innych prac wykończeniowych, np. przy nakładaniu tynków.

Zacieranie mechaniczne można wykonywać zarówno na małych, jak i znacznych powierzchniach z betonu. Urządzeniami stosowanymi w tym celu mogą być niewielkich rozmiarów zacieraczki ręczne. Aparaty tego typu charakteryzują się stosunkowo niewielką mocą, jednak ułatwiają bezproblemowe dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Dużo bardziej zaawansowanymi urządzeniami są zacieraczki samojezdne. Wielkogabarytowy osprzęt automatyczny umożliwia zatarcie znacznych powierzchni bez konieczności użycia siły mięśni. Zacieraczki samobieżne cechują się wysoką mocą oraz sporą średnicą, co wpływa na przyspieszenie prac.

W przypadku zacierania betonu metodą DST prace można wykonywać zarówno w sposób ręczny, jak i mechaniczny. Z kolei do zacierania na ostro konieczne staje się użycie odpowiednich zacieraczek mechanicznych o śmigłowym lub talerzowym mechanizmie działania.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu