Włókna ceramiczne - charakterystyka, zastosowanie. Jakie produkty są z nich wytwarzane?

Włókno ceramiczne to sztuczny materiał mineralny w formie przędzy. Wyrób budowlany tego typu może występować w formie surowej, a także w postaci mat lub płyt ceramicznych.

Włókna ceramiczne surowe są często stosowane jako zbrojenie w betonach i zaprawach. Z kolei maty i płyty z włókna ceramicznego stanowią efektywną barierę chroniącą przed wpływem wysokich temperatur.

Czym jest włókno ceramiczne?

Włókno ceramiczne należy do grupy włókien mineralnych pozyskiwanych w sposób sztuczny (przemysłowy). Materiał ten charakteryzuje się odpornością na działanie ognia, niepodatnością na czynniki chemiczne oraz wysokimi parametrami izolacyjności termicznej. Oprócz tego włókna na bazie glinokrzemianów wykazują niską przewodność elektryczną, dźwiękową oraz cieplną.

Na rynku materiałów budowlanych włókna ceramiczne występują pod różną postacią. Wyroby tego typu można nabyć między innymi w formie surowej (włóknistej). Włókna termoizolacyjne oferowane luzem cechują się nieregularną długością i rozmieszczeniem w formie mieszaniny. Materiał ceramiczny o takiej budowie powstaje bez dodatku spoiw. Włókna surowe w procesie produkcyjnym zostają natomiast poddane wstępnemu wyżarzaniu, podczas którego nie emitują dymu ani zapachu.

Do podstawowych cech charakterystycznych włókien ceramicznych należą:

Włókno ceramiczne w formie surowej znajduje zastosowanie jako środek uszczelniający oraz wypełniająco-naprawczy przy konserwacjach warstw wykończeniowych ogniotrwałych w piecach przemysłowych. Materiał ten można wykorzystać także jako sypkie wypełnienie izolacyjne w miejscach o ograniczonej dostępności. Luźne włókna mineralne często służą też jako izolacja termiczna pieców oraz są wykorzystywane w procesie filtracji gorących gazów. Oprócz tego ceramiczny materiał włóknisty można stosować jako zbrojenie wypełniające w mieszankach betonowych oraz zaprawach cementowych.

Czym charakteryzuje się mata z włókna ceramicznego?

Mata ceramiczna jest produktem o wysokich parametrach izolacyjności termicznej wytwarzanym z włókien ceramicznych bez użycia spoiw organicznych. W procesie produkcyjnym maty na bazie glinokrzemianów są poddawane wstępnemu wyżarzaniu. W skład wyrobów wchodzą między innymi tlenki glinu, krzemu, żelaza, sodu i potasu. Pierwiastki tworzące maty ceramiczne zapewniają im odporność na działanie wysokich temperatur i ognia, a także czynników chemicznych. Produkty na bazie glinokrzemianów, podobnie jak czyste włókna, w znikomy sposób przewodzą napięcie elektryczne oraz dźwięki. Maty ceramiczne są cenione w sektorze budowlanym przede wszystkim za parametry trwałościowe, lekkość, znaczną wytrzymałość na rozciąganie oraz niepowodowanie zadymienia przy poddaniu działaniu wysokich temperatur (ze względu na brak spoiw). Należy także pamiętać, że włókna ceramiczne w przeciwieństwie do azbestowych są przyjazne dla zdrowia i środowiska.

Maty z włókna ceramicznego są bardzo często wykorzystywane w sektorach przemysłu grzewczego, energetycznego, metalurgicznego oraz petrochemicznego jako okładziny termiczne. Materiały tego typu znajdują także zastosowanie jako warstwa izolacyjna urządzeń oraz rur grzewczych. Maty ceramiczne nadają się również do wykładania kanałów kominowych oraz izolowania miejsc narażonych na jednoczesne powstanie znacznych obciążeń i wysokiej temperatury.

Czym jest płyta z włókna ceramicznego?

Proces produkcyjny płyt z włókna ceramicznego opiera się na formowaniu próżniowym. Składnikami wsadowymi podczas wytwarzania ceramicznych elementów płytowych są włókna na bazie glinokrzemianów oraz mieszanka spoiw o pochodzeniu organicznym i nieorganicznym. Gotowe płyty z włókna ceramicznego charakteryzują się odpornością na działanie wysokich temperatur, jednorodnością i twardością, niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, znikomym skurczem, efektywnością w pochłanianiu fal dźwiękowych oraz znaczną odpornością na duże wahania temperaturowe. Wyroby na bazie włókien glinokrzemianowych z dodatkiem spoiw znajdują zastosowanie przede wszystkim jako warstwa izolacyjna różnego rodzaju kotłów oraz instalacji rurociągowych. Oprócz tego mogą być użyte do wykładania kanałów kominowych oraz jako warstwa ochronna elementów konstrukcyjnych ze stali poddanych działaniu wysokich temperatur. Płyty z włókna ceramicznego sprawdzają się także jako wyłożenia pochłaniające dźwięk.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu