Wentylacja dachowa - od czego zależy jej forma? Czy zawsze musi zostać zapewniona?

Wentylacja na dachu obejmuje poszczególne warstwy pokrycia. Rozwiązania technologiczne stosowane w celu zapewnienia wydajnej wymiany powietrza są uzależnione od rodzaju dachu (stropodach, dach wielospadowy).

Wentylacja dachu płaskiego pokrytego papą może być realizowana na różne sposoby. Stropodachy mogą mieć dużą przestrzeń wentylacyjną lub niewielkie kanaliki umożliwiające obiegu powietrza. Skutecznym rozwiązaniem zapewniającym odpływ nadmiaru wilgoci z wnętrza domu są kominki wentylacyjne na dachu.

Dlaczego wentylacja dachu jest niezbędna?

Zbyt duża ilość wilgoci w obiektach budowlanych pogarsza komfort użytkowania budynków i może doprowadzić do uszkodzenia ich konstrukcji. Nadmiar cząsteczek wody wpływa także na zmniejszenie trwałości materiałów budowlanych. W związku z faktem, iż stopień nasycenia parą wodną wzrasta wraz z temperaturą powietrza, a ciepłe powietrze kumuluje się w górnych częściach budynku, elementem najbardziej narażonym na negatywne skutki gromadzenia się wilgoci jest cała konstrukcja dachu. Cząsteczki pary wodnej pogarszają także parametry izolacyjności termicznej materiałów, co wiąże się ze zwiększonymi stratami ciepła, a w konsekwencji rosnącymi rachunkami za ogrzewanie. Materiałem szczególnie podatnym na działanie wilgoci jest wełna mineralna.

Wydajny system wentylacji dachowej jest istotny także z punktu widzenia stateczności elementów konstrukcyjnych więźby. Zbyt duża ilość wilgoci jest szczególnie szkodliwa dla drewnianych elementów dachu. Nieskuteczna wentylacja może być przyczyną rozwoju pleśni i zagrzybienia na powierzchni i we wnętrzu drewna, a także doprowadzić do zarośnięcia elementów dachu mchem.

Wentylacja dachu skośnego - deskowanego i bez sztywnego poszycia

Kwestia zapewnienia odpowiedniej wentylacji dachu skośnego jest szczególnie istotna w przypadku budynków z poddaszem o charakterze użytkowym. W obiektach, w których wnętrze pod dachem pełni funkcję nieogrzewanego strychu, całość kondygnacji staje się przestrzenią wentylacyjną. Wykorzystanie poddasza na cele użytkowe wiąże się natomiast z koniecznością ogrzania pomieszczeń pod dachem oraz odpowiedniego ocieplenia więźby. W takim przypadku niezbędne jest także umożliwienie odprowadzania cząsteczek wilgoci przenikającej z zamieszkanych pomieszczeń do warstw pokrycia dachowego.

Wentylacja dachu deskowanego jest realizowana poprzez odpowiednio ukształtowane szczeliny wentylacyjne - odstępy pomiędzy poszczególnymi warstwami poszycia i pokrycia. W przypadku stosowania pełnego deskowania pokrytego papą należy pozostawić dwie szczeliny umożliwiające przepływ powietrza - pierwszą pomiędzy poszyciem a pokryciem, drugą między deskowaniem a materiałem termoizolacyjnym (finalnie szczeliny mają znaleźć się po obu stronach poszycia).

Na dachach bez sztywnego deskowania na elementach konstrukcyjnych więźby (krokwiach) układa się odpowiednią folię wstępnego krycia. Tego rodzaju materiały powłokowe cechują się odpornością na działanie wody, wiatroszczelnością oraz znaczną wytrzymałością na siły rozrywające. Liczba zalecanych szczelin wentylacyjnych zależy w takim przypadku od stopnia paroprzepuszczalności membrany. W przypadku zastosowania folii niskoparoprzepuszczalnych konieczne jest wykonanie dwóch szczelin wentylacyjnych, analogicznie jak w przypadku pełnego deskowania. W sytuacji użycia materiałów wysokoparoprzepuszczalnych istnieje możliwość układania ich bezpośrednio na warstwie izolacji termicznej. Dzieje się tak, ponieważ wysokie parametry przepuszczania pary wodnej uniemożliwiają gromadzenie się wilgoci w materiale izolacyjnym oraz elementach konstrukcyjnych więźby. W celu zapewnienia obiegu powietrza należy natomiast zastosować szczelinę pomiędzy folią a warstwą pokrycia. Przy wykańczaniu dachu istotną kwestią jest także właściwa wentylacja kalenicy (zapewnienie możliwości odpływu nagromadzonego kondensatu spod pokrycia). W tym celu stosuje się specjalne systemy kształtek kalenicowych składających się z warstwy perforowanej oraz przekrycia. W wydajnym odprowadzeniu wilgoci z pomieszczeń użytkowych pomagają także kominki wentylacyjne dachowe oraz kratki wentylacyjne do dachów deskowanych (wywietrzniki połaciowe).

Jak przebiega wentylacja dachu płaskiego pokrytego papą?

Wentylacja dachu płaskiego niewentylowanego pokrytego papą wymaga zastosowania kominków wentylacyjnych umożliwiających odprowadzenie cząsteczek pary wodnej z warstw wykończeniowych najwyższego stropu. Przy wykańczaniu dachu płaskiego należy stosować papę perforowaną, w której bitum jest układany pasmowo, co zapewnia powstanie wolnych przestrzeni pod pokryciem umożliwiających przepływ powietrza. Wspomniane wcześniej kominki wentylacyjne muszą zostać właściwie ocieplone dla zabezpieczenia przed skraplaniem wody na ich ściankach.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu