W jaki sposób wykonać aerację trawnika?

Aeracja trawnika sprowadza się do wykonywania nakłuć na całej jego powierzchni. Powinna być przeprowadzana przynajmniej dwa razy w ciągu roku, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.

Aeracja trawnika – na czym polega?

Utrzymanie trawnika jako idealnego zielonego dywanu bywa bardzo trudne. Samo założenie trawnika i realizowanie dosiewek nie gwarantuje jego piękna. Kluczowa jest pielęgnacja, której przykładem jest aeracja trawnika. Jest to napowietrzenie trawy i gleby poprzez wykonywanie nakłuć na jej powierzchni. Aeracja trawy jest wymagana przede wszystkim tam, gdzie trawnik jest użytkowany w sposób bardzo intensywny. Aeracja gleby to przerwanie zbitej powierzchni trawy, poprzez wykonywanie w niej otworów, tam gdzie rozwijają się korzenie. Dzięki temu woda będzie mogła lepiej wnikać w trawę, zapewniona zostanie również lepsza cyrkulacja powietrza. Sprzyja to również intensywniejszemu wchłanianiu nawozów. Aeracja ostatecznie prowadzi do wzmocnienia trawy, poprawy jej gęstości i przyspieszenia wzrostu.

Jakich narzędzi warto użyć do aeracji trawy?

Oczywiście aeracja trawnika powinna być wykonywana specjalnymi narzędziami bądź urządzeniami, przy wystarczającej wilgotnośći gleby. Najczęściej do wykonywania nakłuć na powierzchni trawnika rekomenduje się:

● widły,

● walce ze specjalnymi kolcami,

● buty (gumiaki), do których doczepia się specjalne metalowe podeszwy z kolcami.

W przypadku dużych powierzchni trawników warto użyć walców, wówczas prace będą szybciej wykonane. Samodzielne wykonywanie nakłuć w trawie za pośrednictwem butów z kolcami jest właściwe dla trawników o małych powierzchniach.

Kiedy i jak przeprowadza się aerację trawy?

Aeracja trawy według ekspertów ogrodnictwa powinna być przeprowadzana dwa razy w roku. Najlepiej, aby te działania były realizowane wiosną i późnym latem. Ten proces po raz pierwszy należy przeprowadzić po upływie dwóch lat od zasiania trawy. Nie wolno przeprowadzić aeracji zaraz po polaniu trawnika wodą, ponieważ w ten sposób można uszkodzić glebę. Najskuteczniejsza będzie aeracja trawnika, kiedy ziemia będzie wilgotna, ale nie mokra.

Pod względem technicznym aerację należy przeprowadzić równomiernie na całym trawniku. Gęstość otworów w glebie zależy od jej typu. Otwory na luźniejszej glebie powinny być zrobione w odstępie 15 cm, a na cięższych ziemiach co 10. Można wykonać aerację powierzchniową lub głęboką – jest to uzależnione od rodzaju gleby i stanu trawnika.

Pierwszy rodzaj aeracji (aeracja powierzchniowa) to wycięcie otworów głębokich na około 3 cm za pomocą aeratora ręcznego lub mechanicznego. Istnieją specjalne kolce, które są zakładane na obuwie, przez co kilka osób może w szybkim tempie przeprowadzić aerację. W wyniku tego rodzaju aeracji wierzchnia warstwa gleby zwiększa przepuszczalność. Stosowana jest w momencie, gdy woda po podlewaniu słabo wsiąka w glebę.

Drugim rodzajem jest aeracja wgłębna. W jej przypadku otwory w trawie są wykonywane na minimum 8 cm głębokości. Do tego rodzaju aeracji również można wykorzystać aeratory kolcowe zakładane na buty. Do ciężkich gleb stosuje się aeratory mechaniczne, które wydobywają z gleby darń. Można ją wtedy łatwo zebrać.

Co najpierw – aeracja czy wertykulacja?

By odpowiedzieć na to pytanie, zasadne jest wyjaśnić, czym jest wertykulacja. Wertykulacja to zebranie wertykulatorem darni i mchu z trawy. To proces ważny do przeprowadzenia, gdy na powierzchni trawy widać przerosty. Po skutecznej wertykulacji zostają usunięte wszystkie martwe i niepotrzebne elementy roślinne (przerosty). Trawa zyskuje zaś lepszy dostęp do tlenu, światła i wody. Wertykulacja jest przeprowadzana zwykle za pomocą grabi ogrodniczych, wertykulatora mechanicznego i ręcznego. Prawidłowe wykonanie wertykulacji umożliwia dopiero skuteczne przeprowadzenie aeracji – napowietrzenia. Tylko taka kolejność działania może przynieść skutek w postaci pięknego widoku trawy za oknem. Zatem aeracja i wertykulacja to procesy powiązane, wzajemnie od siebie zależne. Powinny być wykonywane w tym samym czasie (wiosna, późne lato). Jako pierwszą zawsze należy jednak przeprowadzać wertykulację.

Jak jeszcze pielęgnować trawę?

Oczywiście wertykulacja i aeracja to nie jedyne procesy pielęgnacyjne w przypadku trawy. Ogrodnicy wskazują, że również ważne są inne działania, na przykład:

  1. Piaskowanie – rozrzucenie ziaren piasku na trawniku, co docelowo ma pobudzić go do dalszego wzrostu.
  2. Nawożenie – rozprowadzenie na trawniku specjalnych nawozów (np. polifoski), które należy realizować przynajmniej 3 razy w okresie wegetacyjnym.
  3. Wapnowanie – rozsiewanie wapna na trawie rosnącej w glebie o niskim pH.
  4. Podlewanie – szczególnie w upalnych, bezdeszczowych miesiącach zalecane jest zraszanie trawnika wodą, co zapobiega jego schnięciu.

Złota zasada pielęgnowania trawnika jest taka, że należy go obserwować. Następnie podejmować działania pielęgnacyjne według potrzeb. Nie można jednak wykonywać wszystkich możliwych zabiegów, gdy nie jest to konieczne. Na przykład rozsiewanie na trawniku wapnia, gdy pH gleby jest odpowiednie, nie przyniesie wartości wymiernych, tylko więcej strat.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu