Ulga na termomodernizację ‒ na czym polega i kiedy można się o nią starać?

 

Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce prowadzi do poważnych dyskusji oraz szukania skutecznych rozwiązań. Jednym z pomysłów jest tzw. ulga termomodernizacyjna, która ma zachęcić obywateli do działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Jest to dodatkowa ulga podatkowa.

Termomodernizacyjna ulga podatkowa jest skierowana przede wszystkim do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Są to podatnicy opłacający podatek PIT, którzy zdecydowali się ponieść koszty związane z termomodernizacją. Trzeba jednak zaznaczyć, że skorzystanie ze wspomnianej ulgi możliwie jest tylko w sytuacji, gdy podatnik nie brał udziału w innych programach wsparcia, np. z funduszy pochodzących z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czym jest ulga podatkowa termomodernizacyjna?

Ulga na termomodernizację polega na odliczeniu wydatków, które zostały poniesione na przeprowadzenie prac polegających na termomodernizacji. Ustawa przewiduje, że odliczeniu podlegają wydatki, które zostaną wcześniej określone w przeprowadzonym audycie energetycznym. Odliczenia na termomodernizację mogą obejmować koszt zakupu:

  • materiałów budowlanych wykorzystywanych do udoskonalania systemów dociepleń,
  • materiałów budowlanych wykorzystywanych do tworzenia instalacji grzewczej,
  • materiałów budowlanych stosowanych do przygotowania systemu ogrzewania elektrycznego.

Ulga może także zostać przeznaczona na:

  • montaż pompy ciepła,
  • montaż kolektora słonecznego,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • przeprowadzenie analizy termograficznej budynku, a także wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją inwestycji oraz przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania prac termomodernizacyjnych.

Z ulgi mogą również skorzystać osoby, które planują zakup kotła gazowego czy wykonanie węzła cieplnego wraz z programatorem temperatury. Wszystkie towary oraz usługi, które mogą zostać zakupione bądź zrealizowane w ramach ulgi termomodernizacyjnej, zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. 2018 poz. 2489).

Ulga termomodernizacyjna – dla kogo?

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Wprowadzenie takiego rozwiązania ma zachęcić do wprowadzania zmian i udoskonaleń, które pozwolą minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne ‒ chodzi o redukcję emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza oraz ograniczenie smogu. Ulga termomodernizacyjna ma umożliwić modernizację domów jednorodzinnych, np. wymianę źródeł ciepła na bardziej nowoczesne. Projekt rządowy zakłada pomoc w zakresie nabywania niezbędnych materiałów budowlanych i urządzeń, ich montażu, a także w przeprowadzeniu formalności takich jak audyty czy stworzenie potrzebnej dokumentacji. Z możliwości odliczenia konkretnych kwot mogą skorzystać osoby będące właścicielami bądź współwłaścicielami domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na wprowadzenie wspomnianych zmian. Trzeba nadmienić, że osoby, które skorzystały już z innej formy wsparcia (np. programów realizowanych przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Odliczenia na termomodernizację – wysokość ulgi

Przedsięwzięcie, jakim jest termomodernizacja, może zostać rozłożone na okres 3 lat. Od podatku można odliczyć kwotę, która została rzeczywiście wydana na cele modernizacyjne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Warunkiem jest nieprzekroczenie ogólnej kwoty ustalonej na poziomie 53 tysięcy złotych. Kwota ta liczona jest jako suma wszystkich prac podjętych w ciągu ustalonych 3 lat trwania inwestycji. W przypadku małżonków limit ustalony jest na każdego osobno (maksymalnie 53 tys. zł na osobę). Gdyby doszło do sytuacji, że kwota do odliczenia przekracza roczny dochód, odliczeń można dokonywać w częściach przez kolejne lata, jednak czas, w którym można odliczyć ulgę, został ograniczony do 6 lat. Ważną informacją jest fakt, że ulga termomodernizacyjna nie dotyczy budynków znajdujących się na etapie budowy. Co istotne, kwoty odliczone muszą być kwotami brutto, a więc faktury za usługi bądź towary powinny pochodzić od podmiotów płacących podatek VAT. Odliczenie przysługuje również podatnikowi, który koszt inwestycji pokrywa ze środków uzyskanych z kredytu.

Nowa ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć?

Odliczenia muszą zostać dokonane w zeznaniu rocznym dotyczącym roku, w którym poczyniono wydatki na termomodernizację. Odliczenia dokonuje się od podstawy obliczenia podatku w danym roku podatkowym. Za datę poniesienia wydatku uznaje się albo dzień sprzedaży, albo dzień wykonania usługi. Odliczenia można dokonać w zeznaniu PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu