Termomodernizacja – jak powinna być wykonana? Jak uzyskać dofinansowanie?

Większość domów, które zostały wybudowane wiele lat temu, nie spełnia aktualnych wytycznych dotyczących zużycia energii. Wymiana ocieplenia, okien czy źródła ciepła pozwala zredukować zużycie energii, przynosząc oszczędności finansowe oraz ratunek dla środowiska naturalnego.

Pod pojęciem termomodernizacji kryje się wiele działań, których nadrzędnym celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. Prawidłowo przeprowadzona termomodernizacja budynku uwzględnia między innymi wykonanie audytu energetycznego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację przegród zewnętrznych czy montaż energooszczędnej wentylacji.

Termomodernizacja – jak wykonać?

Na proces termomodernizacji najczęściej składają się następujące elementy:

 • audyt energetyczny – jego celem jest przygotowanie wytycznych do wykonania termomodernizacji budynku. W audycie energetycznym uwzględnia się między innymi:
  • rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła,
  • stan źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania,
  • współczynnik oporu ciepła przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych,
  • stan techniczny budynku.

Audyt powinien określić istniejący stan techniczny budynku wraz z bieżącymi kosztami energii. Powinien odpowiedzieć na pytanie, co trzeba wymienić w budynku, by go zmodernizować, jakie zastosować materiały, a także wskazać potencjalne koszty oraz efekty przeprowadzonej modernizacji;

 • ocieplenie domu oraz zredukowanie mostków cieplnych – w tym celu najczęściej dokonuje się wymiany izolacji cieplnej budynku lub wykonuje się ją po raz pierwszy;
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej – straty ciepła występują na całej powierzchni okna, a także w miejscach ich łączenia z murem (tzw. straty liniowe). Wymiana starszych, często jednoszybowych, nieszczelnych okien na nowoczesne redukuje w znaczny sposób straty ciepła do otoczenia oraz wymusza na właścicielu poprawę systemu wentylacji, na co wpływ ma ich szczelność;
 • poprawa wentylacji domu – zalecana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła z powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczenia;
 • modernizacja instalacji grzewczej – polega na demontażu starych urządzeń grzewczych, przewodów, odbiorników ciepła na poczet nowoczesnych energooszczędnych źródeł energii takich jak kotły węglowe 5 klasy, kotły na biomasę, kotły gazowe kondensacyjne czy pompy ciepła.

Termomodernizacja domu – koszty

Koszty termomodernizacji zależą od zakresu prac, które mają być wykonane w związku z planowanym przedsięwzięciem. Koszty zostały przedstawione w formie widełek cenowych w odniesieniu do m2 powierzchni. Przedstawione wartości są orientacyjne, a dokładny koszt inwestycji może się znacząco różnić w zależności od rodzaju zastosowanych materiałów oraz kosztów robocizny.

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych – od 100 do 300 zł/m2 w zależności od wyboru metody.
 • Ocieplenie stropodachu – od 60 do 100 zł/m2
 • Ocieplenie dachu nad ogrzewanym poddaszem – od 100 do 200 zł/m2.
 • Ocieplenie stropu nad piwnicą – od 80 do 120 zł/m2.
 • Wymiana okien na nowe – od 800 do 1000 zł/m2 powierzchni wnęki.
 • Modernizacja instalacji CO – od 80 do 140 zł/m2 ogrzewanej powierzchni (nie uwzględniając kotła).

Termomodernizacja domu ‒ dofinansowanie

W 2018 roku zaczął funkcjonować program „Czyste Powietrze”, w ramach którego możemy uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji. Skorzystanie z tego programu jest możliwe, gdy chcemy uzyskać dotację lub pożyczkę środków na wymianę starego źródła ciepła na nowe (spełniające wymagania dotyczące 5 klasy kotłów) lub usuwanie mostków cieplnych i poprawę termoizolacyjności budynku. Dofinansowanie możemy również uzyskać na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne, ale również montaż wentylacji mechanicznej, jednak jedynie wtedy, gdy zastosujemy odzysk ciepła.

Dofinansowanie zostało podzielone na dwie grupy. Przysługuje ono osobom, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonej jego części z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dla osób, których dochód na osobę nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym przewiduje się dofinansowanie w formie dotacji, lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu. Może ono wynieść maksymalnie 37 000 zł, jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmie wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej, lub 32 000 w przypadku gdy dotyczy tylko wymiany źródła ciepła. W tej kwocie można również:

 • zakupić i zamontować nowąinstalację CO lub CWU,
 • zakupić i zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepłą,
 • ocieplić przegrody budowlane, drzwi, okna, bramy garażowe,
 • wykonać dokumentację w formie audytu energetycznego (tylko wtedy gdy wykona się ocieplenie przegród budowlanych).

Dodatkowo przewidziano również dotację w kwocie 15 000 zł dla osób, których inwestycja nie obejmuje wymiany źródła ciepła, jednak planują inne przedsięwzięcia termomodernizacyjne jak wskazane powyżej za wyjątkiem demontażu oraz montażu nowej instalacji CO, CWU.

Z dofinansowania mogą skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą, których roczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (liczonej w roku kalendarzowym), nie przekroczył 30 krotności minimalnego wynagrodzenia.

 

Dla osób, których dochód nie przekracza 100 000 zł, przewidziano dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Maksymalne kwoty dofinansowania przyznaje się w zależności od zakresu przedsięwzięcia. Maksymalnie 30 000 zł przewiduje się na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na poczet zakupu pompy ciepła powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną. W ramach przedsięwzięcia dopuszcza się również:

 • zakup oraz montaż nowej instalacji CO lub CWU,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych, drzwi, okien, bram garażowych,
 • wykonanie dokumentacji z zakresu audytu energetycznego, ekspertyz.

Gdy inwestycja nie obejmuje montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej kwota może wynieść maksymalnie 25 000 zł.

W przypadku wymiany źródła ciepła na inne efektywne źródła ciepła (nie będące pompą ciepła) lub montaż kotłowni gazowej, maksymalna kwota dotacji może wynieść 25 000 zł (jeżeli przedsięwzięcie obejmuje również montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, lub 20 000 zł gdy nie obejmuje. Dofinansowanie dopuszcza również inne przedsięwzięcia analogicznie jak w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła.

Kwotę 10 000 zł przewiduje się dla osób, które nie planują wymienić źródła ciepła a jedynie:

 • zakupić i zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepłą,
 • ocieplić przegrody budowlane, drzwi, okna, bramy garażowe,
 • wykonać dokumentację w formie audytu energetycznego (tylko wtedy gdy wykona się ocieplenie przegród budowlanych).

Decydując się na termomodernizację swojego domu koniecznie skorzystaj z programu „Czyste Powietrze” z Caparol. Specjaliści na terenie całego kraju pomogą za darmo wypełnić wniosek i przyłączyć się do Programu.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu