Termomodernizacja domu– na czym polega i jakie są korzyści z jej przeprowadzenia?

Na straty ciepła w domu jednorodzinnym wpływa słaba izolacja przegród budowlanych, nieszczelności okien oraz drzwi, brak systemu odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego czy niska sprawność źródła ciepła. Kompleksowa termomodernizacja znacząco redukuje straty ciepła do otoczenia oraz poprawia sprawność wytwarzania ciepła, dzięki czemu możliwe jest znaczące zredukowanie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz redukcja szkodliwych zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery.

Czym jest termomodernizacja?

Termomodernizacją nazywamy wszelkie prace, których celem jest ograniczenie strat ciepła do otoczenia, a mówiąc szerzej poprawa efektywności energetycznej budynku. Termomodernizacja ma celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, co finalnie przekłada się między innymi na zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa konwencjonalne (lub ich całkowitą eliminację) czy wymierne korzyści ekonomiczne. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię uzyskuje się poprzez ocieplenie budynku, w tym likwidację mostków cieplnych oraz usprawnienie instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej. Termomodernizację wykonuje się najczęściej dla starych budynków powstałych w XX i na początku XXI wieku. Nowo wybudowane domy jednorodzinne, z racji coraz większych wymagań dotyczących izolacyjności domu, nie wymagają termomodernizacji. Każda termomodernizacja powinna być poprzedzona rzetelnie wykonanym audytem energetycznym budynku oraz systemu ogrzewania. Czynności te wykonuje się w celu określenia rzeczywistego zapotrzebowania na energię cieplną oraz przeprowadzenia wielowariantowej oceny możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię, która przyniesie korzyści ekonomiczne oraz środowiskowe.

Co obejmuje termomodernizacja?

Kompleksowa termomodernizacja domu obejmuje:

 • działania budowlane mające na celu zmniejszenie strat ciepła do otoczenia, co można uzyskać poprzez ocieplenie ścian i stropów, dachów oraz stropodachów, podłóg posadowionych na gruncie, ale również uszczelnienie okien bądź ich całkowitą wymianę,
 • dostosowanie instalacji grzewczej do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło,
 • modernizację systemu ogrzewania, w tym:
  • usprawnienie źródła ciepła,
  • podwyższenie sprawności regulacji, np. poprzez dodanie automatycznych regulatorów przepływu, regulację pogodową,
  • ograniczenie strat ciepła elementów instalacji poprzez wymianę przewodów grzewczych lub ograniczenie ubytków wody grzewczej w instalacji,
  • likwidację źródła ciepła na poczet przyłącza do systemu ciepłowniczego,
  • modernizację źródła ciepła poprzez wymianę na kocioł na pellet, pompę ciepła itp.
 • modernizację systemu wentylacji, np. poprzez zastosowanie instalacji z odzyskiem ciepła,
 • modernizację instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia na poczet nowoczesnego oświetlenia LED,
 • wykorzystanie systemów inteligentnego zarządzania energią.

Jakie korzyści wiążą się z termomodernizacją domu?

Wśród korzyści związanych z termomodernizacją domu można wymienić:

 • zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do ogrzewania budynku, wentylacji oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej;
 • zmniejszenie mocy urządzeń grzewczych;
 • zmianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne, takie jak pompa ciepła, kocioł na pellet czy instalacja solarna;
 • zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo, co przekłada się na oszczędności finansowe wynikające z mniejszego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • zwiększenie wartości domu poprzez poprawę stanu technicznego, a często także wyglądu, szczególnie kiedy ocieplone zostaną ściany zewnętrzne,

Termomodernizacja domu niesie ze sobą korzyści odczuwalne nie tylko w obrębie gospodarstwa domowego, ale również w lokalnym środowisku. Można wśród nich wymienić:

 • w przypadku podłączenia do lokalnych sieci ciepłowniczych następuje całkowita redukcja zanieczyszczeń w obrębie domu, co wynika z technologii produkcji energii cieplnej w zakładzie ciepłowniczym, która charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz wysoką skutecznością filtracji zanieczyszczeń,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska (szczególnie szkodliwego dwutlenku węgla oraz związków siarki) lub całkowite zaprzestanie jego zanieczyszczania w przypadku instalacji pomp ciepła lub instalacji fotowoltaicznych.

Decydując się na termomodernizację swojego domu skorzystaj z programu „Czyste Powietrze” z Caparol. Pomożemy Ci za darmo wypełnić wniosek i przyłączyć się do Programu!

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

 • firmy budowlane Białystok

 • firmy budowlane Bydgoszcz

 • firmy budowlane Częstochowa

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu