Termoizolacja - czyli jak ocieplać fundamenty?

Jak ocieplać fundamenty?

Czy wiesz, który element domu jest z reguły wykonany najstaranniej? Fundament. Niestety ta dokładność kończy się na elemencie konstrukcyjnym, a kwestie izolacyjne nie są tak samo priorytetowo traktowane. A to duży błąd. Izolacja termiczna musi być dobrze wykonana, by ciepło z domu nie uciekało przez grunt.

Co to znaczy dobra izolacja fundamentów?

Przede wszystkim chodzi o zachowanie ciągłości izolacji wokół całego budynku, w ten sposób minimalizuje się zagrożenie powstania mostków cieplnych. Przed termoizolacją należy pamiętać o wykonaniu  hydroizolacji (pionowej i poziomej). Najpierw trzeba zabezpieczyć fundament przed zawilgoceniem, by nie zakłócała ona prawidłowego działania materiałów izolacyjnych.

Przy układaniu płyt termoizolacyjnych trzeba pamiętać o dobraniu odpowiedniego kleju do mocowania, zgodnie z zaleceniami producenta. W żadnym wypadku nie mocuje się płyt łącznikami mechanicznymi.

Płyty należy układać ściśliwie i dokładnie. Ocieplenie ścian fundamentowych powinno sięgać do poziomu ław. Od góry musi dojść do izolacji termicznej ścian zewnętrznych i zostać z nią szczelnie połączone.

Przed zasypywaniem fundamentów i ścian piwnicznych, płyty powinno się osłonić folią kubełkową - grubą i sztywną folią z  tłoczeniami. Folia taka zabezpiecza izolację przed korzeniami drzew i zmniejsza parcie gruntu na fundament. 

Czym ocieplać fundamenty?

Materiał termoizolacyjny powinien się wyróżniać następującymi cechami:

- niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ (w tym wypadku niski, znaczy korzystny),
- dobrą wytrzymałością na ściskanie (płyta termoizolacyjna zasypywana jest gruntem),
- podwyższoną odpornością na wilgoć.

Poniżej tabelka z materiałami, które spełniają te kryteria:

 

Zrzut ekranu 2022-08-2 o 12.27.57.png

Wybierając materiał do wykonania izolacji termicznej, trzeba wziąć pod uwagę warunki wodno-gruntowe oraz wytyczne projektu budowlanego. 

Najczęstsze błędy przy termoizolacji fundamentów

  1. Niełączenie termoizolacji fundamentów z termoizolacją ściany.
  2. Mocowanie płyt na łączniki mechaniczne, lub niestosowanie kleju systemowego.
  3. Zmiana materiału na tańszy lub zmniejszenie grubości płyt („pozorne” oszczędności).
  4. Zbyt płytkie ułożenie izolacji na ścianach piwnic (min. 1 m w głąb gruntu).
  5. Niestosowanie materiałów nienasiąkliwych. 

 

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu