Studzienka wodomierzowa ‒ rodzaje i wymagania montażowe

 

Studzienka wodomierzowa to produkt przeznaczony do montażu wodomierza, który służy do odczytu ilości pobranej wody. Należy pamiętać o jej odpowiednim usytuowaniu oraz zabezpieczeniu przed niekorzystnymi warunkami. Jakie są rodzaje studzienek wodomierzowych?

Studzienkę wodomierzową umieszcza się poza budynkiem na terenie działki właściciela w sytuacji, gdy w budynku nie ma możliwości montażu wodomierza. Należy pamiętać o montażu studzienki w taki sposób, aby uniknąć ewentualnych usterek i umożliwić wygodny dostęp do wodomierza.

Czym jest studzienka wodomierzowa?

Studzienka wodomierzowa służy do umieszczenia w niej wodomierza. Jest nieoceniona w przypadku, gdy nie ma możliwości montażu wodomierza wewnątrz budynku. Studzienkę montuje się pod ziemią na terenie działki właściciela w taki sposób, aby odczyt ilości pobranej wody nie był utrudniony. Należy jednak pamiętać, że to od prawidłowego wyboru studzienki oraz jej montażu zależy, czy produkt nie ulegnie awarii. Efektem niewłaściwego umieszczenia studzienki może być zamarznięcie wodomierzy i przyłączy wodomierzowych. Taka awaria kończy się niestety kosztowną naprawą, dlatego warto jej unikać.

Studzienki wodomierzowe można podzielić na te z dnem oraz bez dna. Drugie rozwiązanie sprawdza się na terenach podmokłych, z wysokim poziomem wód gruntowych. Studzienki bez dna nie trzeba izolować, z kolei opcję z dnem należy odpowiednio zabezpieczyć, aby uniknąć przesiąkania wody do środka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie studzienki wodomierzowe powinny być wykonane z trwałych materiałów, a do ich obsługiwania niezbędne jest zamontowanie stopni lub klamer oraz otworu włazowego o średnicy wynoszącej co najmniej 0,6 m. Studzienka powinna być zaopatrzona w dwie pokrywy, z czego wierzchnią należy zabezpieczyć przed ruchem pieszych. Zestaw wodomierza głównego zainstalowany w studzience musi być odpowiednio zabezpieczony przed napływem wód opadowych i gruntowych ‒ studzienka ma bowiem chronić armaturę przed uszkodzeniem i umożliwiać wygodny odczyt wodomierza.

Istnieją przypadki, kiedy rurociąg biegnie poniżej strefy przemarzania gruntu i wtedy nie jest narażony na zamarznięcie. W przeciwnym wypadku rurociągi można zabezpieczyć poprzez zamontowanie kabli grzejnych.

Jaką studzienkę wodomierzową wybrać?

Oprócz podziału studzienek wodomierzowych na modele z dnem i bez dna istnieje także rozróżnienie ze względu na materiał wykonania. Najpopularniejsze studzienki są wykonane z tworzyw sztucznych, a więc lżejszej alternatywy studni betonowych. Studzienki wodomierzowe betonowe to produkt solidny, ale obarczony licznymi wadami. Problemy ze studzienkami z betonu pojawiają się już na etapie montażu. Są to produkty ciężkie, a więc wymagają zastosowania profesjonalnego sprzętu do przeprowadzania robót ziemnych. Podnosi to koszt inwestycyjny, co skutecznie zniechęca potencjalnych klientów. To niestety nie jedyny problem studzienek z betonu. Cechuje je również tendencja do przemarzania, a także gorszej szczelności. Z tego względu coraz więcej osób decyduje się na studzienki wodomierzowe plastikowe, które są znacznie lżejsze, a ich montaż nie sprawia tyle trudności co w przypadku studzienek betonowych. Prace montażowe może przeprowadzić jedna osoba, dlatego koszty takiego rozwiązania są znacznie niższe. Co więcej, ten rodzaj studzienek jest bardziej odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, dzięki czemu jest o wiele tańszy w eksploatacji niż studzienka wodomierzowa wykonana z betonu. Studzienka plastikowa gwarantuje szczelność, wytrzymałość oraz bezproblemową eksploatację i łatwy montaż. Cena studzienki wodomierzowej z plastiku waha się od 400 do 2000 zł, w zależności od średnicy i producenta.

Jak wygląda montaż studzienki wodomierzowej?

Przed przystąpieniem do wyboru i montażu studzienki należy skontrolować poziom wód gruntowych, od których zależy typ studzienki i głębokość jej posadowienia. Montaż rozpoczyna się od wykonania wykopu i usunięcia z niego wszelkich niedoskonałości, jak np. kamieni. W oczyszczonym wykopie należy umieścić studzienkę i wykonać obsypkę dookoła. Kolejnym krokiem jest wypoziomowanie podłoża oraz jego zagęszczenie, a następnie nawiercenie otworów w studni i ustalenie poziomów przyłącza. W dalszej kolejności należy podłączyć rury przyłącza do sieci zasilającej technologią dostosowaną do materiału przewodów, np. zgrzewaniem w przypadku tworzyw sztucznych.. Końcowe czynności to przepłukanie przewodów wodociągowych, zabudowa wodomierza i odpowietrzenie układu. W przypadku studzienki z dnem na zakończenie prac należy również wykonać próbę szczelności, która polega na zalaniu studzienki wodą i odczekaniu 24 godzin. Przerwę między korpusem a ścianą wykopu należy wypełnić piaskiem w taki sposób, aby uniknąć ewentualnego odkształcenia studzienki.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Poznań

  • firmy budowlane Radom

  • firmy budowlane Rybnik

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu