Strunobeton – produkcja, możliwości zastosowania, cena

 

Strunobeton to materiał, w którym w przeciwieństwie do tradycyjnego żelbetu wykorzystuje się czynną formę zbrojenia. Zastosowanie betonu sprężonego pozwala na zmniejszenie wielkości przekrojów elementów konstrukcyjnych oraz zwiększenie ich rozpiętości.

Płyty stropowe strunobetonowe pozwalają na wykonanie przegród międzykondygnacyjnych o dużych rozpiętościach bez dodatkowych podparć. Z kolei nadproża strunobetonowe przyspieszają prace związane ze wznoszeniem ścian.

Czym jest strunobeton?

Każdy element żelbetowy składa się z betonu przenoszącego naprężenia ściskające i prętów stalowych przejmujących rozciąganie. W tradycyjnym betonie zbrojonym stal ma formę bierną, co oznacza, że pręty po ułożeniu są zalewane mieszanką betonową bez oddziaływania na nie siłami z zewnątrz. Strunobeton jest natomiast materiałem budowlanym, w którym zbrojenie ze stali posiada formę czynną. Oznacza to, że w każdą konstrukcję z betonu sprężonego wprowadza się w sposób ściśle kontrolowany siły wewnętrzne, których celem jest zapobiegnięcie powstawaniu przemieszczeń i zarysowań. Podczas procesu produkcyjnego linki stalowe zostają naciągnięte z użyciem odpowiedniej siły. Po zabetonowaniu stali naciąg jest puszczany, a siły zostają przekazane na element.

Do zalet stosowania strunobetonu należy zaliczyć między innymi możliwość wysmuklenia elementów konstrukcyjnych bez utraty parametrów nośnościowych, redukcję ugięcia w konstrukcjach pracujących na zginanie, zdolność do przenoszenia znacznych obciążeń oraz odporność na działanie czynników zewnętrznych. Wbrew pozorom beton sprężony charakteryzuje się stosunkowo niską ceną w odniesieniu do elementów z żelbetu mających przenieść analogiczne obciążenia.

Płyty stropowe strunobetonowe

Beton sprężony charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, dzięki czemu płyty stropowe wykonane w tej technologii mogą mieć bardzo duże powierzchnie (zasięg pomiędzy podporami). Płyty międzykondygnacyjne strunobetonowe często mają dwukrotnie większą rozpiętość niż typowe przegrody stropowe wykonane z prefabrykowanych elementów gęstożebrowych. Gotowe płyty z betonu sprężonego układa się w szybkim tempie bez konieczności wykonywania czasochłonnego i drogiego deskowania lub dodatkowych punktów podparcia. Pojedyncza płyta stropowa ze strunobetonu cechuje się znaczną powierzchnią – szerokość takiego elementu wynosi zazwyczaj 1,2 m, a długość zawiera się w zakresie od 3 do 16 m. Zmniejszenie ciężaru poszczególnych modułów bez strat nośności jest możliwe dzięki wykonaniu w płytach specjalnych otworów kanałowych. Technologia ta pozwala także na zmniejszenie zużycia mieszanki betonowej. Przegrody międzykondygnacyjne wykonane z płyt strunobetonowych wykazują najwyższą klasę odporności ogniowej i mają wysokie parametry izolacyjności dźwiękowej.

Montaż stropu z betonu sprężonego przeprowadza się w ciągu jednego dnia. Poszczególne elementy są podawane na miejsce wbudowania za pomocą dźwigu. Łączenie sąsiadujących modułów wykonuje się z użyciem fabrycznych zamków na ich bocznych powierzchniach. Płyty strunobetonowe mogą być w razie konieczności docinane. W takiej sytuacji należy ściśle przestrzegać wytycznych zawartych w projekcie oraz zaleceń producenta danego systemu. W celu zapobiegnięcia klawiszowaniu powierzchni stropu pod wpływem działania obciążeń użytkowych górne styki elementów po wbudowaniu wypełnia się zaprawą cementową o dużej elastyczności i wytrzymałości.

Nadproża strunobetonowe

Cechą charakterystyczną nadproży z betonu sprężonego jest duża nośność przy stosunkowo niewielkich wymiarach przekroju poprzecznego. Rolą nadproży jest zamknięcie otworów okiennych i drzwiowych w konstrukcji przegród ściennych o różnym zakresie grubości. Długość typowych elementów nadprożowych ze strunobetonu wynosi od 100 do 360 cm. Zastosowanie belek sprężanych o monolitycznym zamkniętym przekroju eliminuje konieczność stosowania dodatkowej mieszanki betonowej. Nadproża tego typu nie sprawiają żadnych trudności w montażu i są wysoce funkcjonalne. Można je montować także w miejscach styku otworów drzwiowych ze ścianami działowymi. Elementy nadprożowe ze strunobetonu są zazwyczaj produkowane z wykorzystaniem wysokogatunkowego betonu klasy C40/50. Każda belka przed obciążeniem (wbudowaniem) ma odwrotną strzałkę ugięcia skierowaną ku górze (po wzniesieniu całej ściany pod wpływem sił dociążających nadproże wypoziomuje się). Elementy prefabrykowane ze strunobetonu mają chropowatą powierzchnię, co ułatwia ich połączenie z wieńcami. Główną zaletą stosowania nadproży z betonu sprężonego jest możliwość kontynuowania robót murarskich bezpośrednio po osadzeniu elementów nad otworem. Co więcej, każda belka strunobetonowa jest w stanie przenieść większe obciążenia niż element żelbetowy o takim samym przekroju.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu