Stropodach wentylowany – jak wygląda jego przekrój, jakie ma warstwy?

 

 

Stropodach, czyli dach płaski może być wykonany jako niewentylowany lub wentylowany. Ta druga opcja pozwala na uniknięcie kumulacji pary wodnej w przegrodzie, co jest szczególnie niebezpieczne dla warstwy ocieplenia.

Przekrój stropodachu wentylowanego może mieć różny układ warstw. Jeśli posiada dużą przestrzeń wentylowaną, która łączy się powietrzem z zewnątrz obiektu określa się go jako dwudzielny. W innym przypadku stanowi konfigurację stropodachu wentylowanego jednodzielnego.

Czym jest stropodach wentylowany?

Zadaniem każdego rodzaju stropodachu jest ochrona wnętrza budynku przed czynnikami atmosferycznymi (opadami, wiatrem, nagrzewaniem, wychłodzeniem) oraz przeniesienie zarówno obciążeń stałych (od poszczególnych warstw), jak i zmiennych (klimatycznych i użytkowych). Szczelność przegrody dachowej wpływa na stan techniczny całego budynku, komfort jego użytkowników, a przede wszystkim na ich bezpieczeństwo. Bardzo istotną kwestią jest więc prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie stropodachu. Dachy płaskie, w zależności od konstrukcji, mogą mieć różne warstwy. Z tego względu można je podzielić na dwa podstawowe rodzaje:

  • stropodachy pełne (niewentylowane);
  • stropodachy wentylowane.

W stropodachach niewentylowanych głównym problemem jest w mniejszym lub większym stopniu niekontrolowany przepływ wilgoci poprzez poszczególne warstwy. Niedogodność ta nie występuje natomiast w dachach płaskich wentylowanych, które popularnie są określane jako „zimne dachy”. Konstrukcja stropodachu wentylowanego charakteryzuje się występowaniem pustki powietrznej pomiędzy jego warstwą dolną a górną, która jest oddzieleniem warstw wykończeniowych od termoizolacji. W konstrukcji dachu płaskiego z wentylacją zazwyczaj można wyróżnić następujące warstwy (od dołu):

Pomimo określenia „dach płaski” każdy stropodach musi posiadać przynajmniej minimalny spadek (przyjęło się, że dachy te najlepiej wykonywać z nachyleniem 3%-20%) umożliwiający swobodny spływ wody opadowej do rynien lub wpustów.

Zastosowanie przestrzeni wentylacyjnej w dachu płaskim umożliwia swobodne usunięcie ciepłego powietrza napływającego z wnętrza budynku i zawierającego dużą ilość wilgoci. Takie działanie zmniejsza ryzyko powstania zawilgoceń typu kondensacyjnego, a nawet jeśli zjawisko to wystąpi to dzięki odpowiedniej wentylacji warstwa termoizolacji szybko odda wilgoć z powrotem.

Rodzaje stropodachów wentylowanych

Stropodachy wentylowane mogą mieć różną konstrukcję. W związku z tym wyróżnić można:

  • Stropodach jednodzielny:
  1. kanalikowy – dach płaski, w którym poszczególne warstwy łączą się ze sobą, ale nie przywierają do siebie w sposób ścisły. Między warstwą izolacji termicznej a warstwami wierzchnimi znajdują się kanaliki, które umożliwiają swobodny przepływ powietrza. Ta część stropodachu najczęściej jest wykonywana z blachy trapezowej lub płyty falistej (na niej wykonuje się wylewkę).
  2. szczelinowy – stropodach wyposażony w szczeliny wentylacyjne między termoizolacją a wierzchnią częścią dachu;
  • Stropodach dwudzielny:

Dach płaski wyposażony w przestrzeń wentylowaną o dużej wielkości, która ma połączenie ze środowiskiem zewnętrznym (najczęściej poprzez otwory w ścianach lub specjalne urządzenia w pokryciu dachu). Taka budowa stropodachu wentylowanego umożliwia odprowadzenie nawet dużych ilości pary wodnej. Powietrze z zewnątrz może krążyć w przestrzeni w sposób swobodny zabierając przy tym wilgoć i transportując ją poza wnętrze dachu.

Zalety stropodachu wentylowanego

Zastosowanie stropodachu wentylowanego wiąże się z okresowym panowaniem w nim niskiej temperatury. Jednak to właśnie dzięki niej to rozwiązanie może być w pełni skuteczne. Zimą nie występuje bowiem problem podtapiania śniegu znajdującego się na stropodachu (to zjawisko często niesłusznie jest pomijane w obliczeniach), a w lecie nie powstają kłopotliwe pęcherze i wybrzuszenia pod warstwą papy nawierzchniowej. Wspomniany wcześniej ciągły i swobodny ruch powietrza eliminuje ryzyko zawilgocenia. Jest to szczególnie niebezpieczne dla wełny mineralnej, która jest bardzo popularnym materiałem termoizolacyjnym na stropodachach. Odpowiedni mikroklimat w warstwach dachu płaskiego niweluje nieprzyjemny problem zagrzybienia i pleśni. Zastosowanie materiału izolacyjnego na płycie nośnej zapewnia natomiast komfort cieplny w pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji budynku. Stropodach wentylowany jest więc sposobem na wydajną izolację termiczną i wilgotnościową. Oprócz tego ten rodzaj konstrukcji zapewnia długoterminową i bezproblemową eksploatację dachu płaskiego oraz nie wymaga częstych konserwacji. Cena stropodachu wentylowanego nie jest wysoka, a prace budowlane przebiegają w szybkim tempie.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu