Skrzynka gazowa – niezbędne informacje

 

W Prawie budowlanym zawarte są ścisłe wymogi dotyczące skrzynek gazowych. Wskazują one między innymi ich niezbędne wyposażenie oraz miejsce możliwej lokalizacji.

Prawidłowe wykonanie instalacji gazowej warunkuje możliwość bezawaryjnego przesyłu energii oraz wymagany poziom bezpieczeństwa. W tym celu konieczne jest stosowanie się do wymogów przepisów i normatywów. Przy wyborze skrzynki gazowej należy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii.

Skrzynka gazowa – wymogi prawne

Według przepisów instalacja gazu w obiekcie zasilanym z sieci musi być wyposażona w kurek (zawór) główny zlokalizowany na przyłączu. Dzięki niemu możliwe jest odcięcie dopływu gazu. Element ten powinien znajdować się na zewnątrz budynku, w wentylowanej szafce, której materiał musi być co najmniej trudno zapalny, znajdującej się bezpośrednio przy ścianie lub we wnęce ściany. Ta szafka to właśnie skrzynka gazowa. Często używane są w stosunku do niej określenia „skrzynka na gaz” oraz „skrzynka do gazu”.

Instalacja kurka jest możliwa w odległości nieprzekraczającej 10 metrów od zasilanego budynku. Miejsce to musi być łatwo dostępne dla służb i zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi oraz niedostępne dla osób niepowołanych.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej dopuszcza się lokalizację kurka głównego w odległości przekraczającej 10 metrów od zasilanego obiektu. Również w tym przypadku musi się on znaleźć w wentylowanej szafce, umieszczonej w linii ogrodzenia od strony drogi publicznej lub ciągu dla pieszych. Szafka powinna być dostępna dla służb od strony zewnętrznej działki. W tej sytuacji konieczne jest jednak zainstalowanie na ścianie budynku dodatkowego zaworu odcinającego.

Zawór główny powinien znajdować się minimum 0,5 metra nad poziomem terenu oraz przynajmniej 0,5 metra od krawędzi najbliżej zlokalizowanych okien i drzwi. Oprócz kurka głównego w skrzynce powinien znaleźć się reduktor ciśnienia oraz gazomierz (licznik gazowy).

Bardzo ważne, aby pamiętać, że nie ma możliwości instalacji gazomierza we wspólnej wnęce z licznikiem elektrycznym. Odległość skrzynki gazowej od elektrycznej powinna być zgodna z wymogami prawnymi w zależności od gęstości gazu.

Rodzaje skrzynek gazowych

Istnieją różne typy skrzynek gazowych. Ze względu na materiał, z którego zostały wykonane, wyróżnia się skrzynki:

 • plastikowe (z tworzywa sztucznego) – najczęściej wykorzystywane w zabudowie jednorodzinnej. Można je montować na ogrodzeniu, umieszczać w specjalnych wnękach lub pozostawić jako wolnostojące;
 • z tworzyw poliestrowo-szklanych – składają się one z dwóch warstw maty szklanej nasączonej preparatem z żywicy poliestrowej, co zwiększa odporność materiału na wahania temperatur oraz wilgotne środowisko.
 • metalowe – wykonane ze stali kwasoodpornej, która nie niszczy się pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, znacznych amplitud temperatur oraz czynników mechanicznych. Dla uzyskania maksymalnej ochrony warto wybierać modele z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym – np. ocynkowane (skrzynka gazowa nierdzewna).

Z uwagi na sposób montażu można wyróżnić następujące rodzaje skrzynek gazowych:

 • naścienne – przeznaczone do montażu na elewacji (bez „pleców”);
 • wnękowe – montowane we wnęce ściennej specjalne osłony z profilem;
 • podtynkowe – obudowa do montażu we wnęce;
 • wolnostojące – najczęściej montowane na słupkach.

Klucz do skrzynki gazowej może mieć formę trójkąta lub tak zwanej kłódki energetycznej. Dodatkowym wyposażeniem szafek są zwykle daszki oraz szybki. Najczęściej wybieranym modelem są skrzynki gazowe pojedyncze. Skrzynka gazowa podwójna zalecana jest w sytuacji, gdy wraz z gazomierzem montowany jest zawór główny oraz reduktor ciśnienia lub gdy konieczne jest zamontowanie dwóch gazomierzy.

Montaż skrzynki gazowej

Wszystkie informacje o urządzeniach związanych z warunkami przyłączeniowymi oraz ich budową zazwyczaj określone są w umowie dotyczącej budowy przyłącza. Skrzynki gazowe najczęściej montowane są w linii ogrodzenia. Jest to konieczne ze względu na łatwość dostępu dla pracowników gazowni oraz możliwość odcięcia dopływu gazu w sytuacjach koniecznych. Zdarza się, że skrzynki instalowane są na ścianie. Często wiąże się to jednak z dodatkowymi formalnościami związanymi z koniecznością ustanowienia służebności przesyłu.

Skrzynka gazowa ‒ wymiary

Dobór właściwego rozmiaru skrzynki gazowej zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania instalacji gazowej. Dostępne są modele w następujących rozmiarach:

 • 140×600×600 mm,
 • 150×250×300 mm,
 • 240×600×600 mm,
 • 300×340×200 mm,
 • 600×600×250 mm,
 • 1200×600×250 mm.

Cena skrzynki gazowej uzależniona jest od wybranego typu. Najtańsze są modele wnękowe, które można nabyć nawet za mniej niż 100 zł. Skrzynki zabudowane zabezpieczone korozyjnie to koszt najczęściej powyżej 200 zł. Najwięcej trzeba zapłacić za produkty z dodatkowym wyposażeniem, zadaszone oraz skrzynki podwójne. W tym przypadku cena najczęściej przekracza 300 zł.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu