Segregacja śmieci – na czym polega i jakie są jej zasady?

 

Dbałość o ochronę środowiska to nie tylko efekt ekologicznych trendów. Segregacja odpadów jest ważna również z powodów ekonomicznych i gospodarczych. Sprawdź, jak segregować śmieci w domu.

Zasady segregacji śmieci nie dla wszystkich są zupełnie jasne. Wiele wątpliwości budzą kolory kontenerów i rozróżnianie rodzajów odpadów. Z tego powodu warto dowiedzieć się, jak segregować odpady i dlaczego jest to ważne.

Ogólne zasady segregacji odpadów

Prowadzenie proekologicznego stylu życia jest bardzo na czasie. Dotyczy to wielu aspektów związanych z ochroną środowiska, o które można dbać nawet w nieoczywisty sposób. Warto zacząć od podstaw i zwrócić szczególną uwagę na zasady segregowania śmieci. Są one szczegółowo określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku i jednoznacznie nakazują oddzielanie odpadów od surowców, które mogą być powtórnie przetworzone. Zasadniczo rozróżnia się takie surowce jak: opakowania szklane, metale, papier, tworzywa sztuczne i odpady biodegradowalne. Często oddziela się również szkło kolorowe od szkła białego, które powinno trafiać do osobnych pojemników.

Segregowanie odpadów według surowców pomaga w ich dalszym przetwarzaniu, co pozytywnie wpływa na środowisko i jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Segregując śmieci, należy pamiętać o tzw. niebezpiecznych odpadach, takich jak przeterminowane leki, zużyte akumulatory, baterie i świetlówki oraz odpady po silnych środkach chemicznych. Do tej grupy zalicza się także zużyty sprzęt AGD i RTV, określany mianem elektrośmieci. Są to odpady, których nie wyrzuca się do śmieci zmieszanych, lecz oddaje w specjalnie wyznaczonych do tego celu punktach, które znajdują się w aptekach, sklepach oraz miejscach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Niestety nie wszystkie typy odpadów da się logicznie przydzielić do określonego pojemnika na śmieci segregowane. Takie wątpliwości często budzi np. karton po mleku. Z jednej strony należałoby go wyrzucić do kontenera na papier, a z drugiej do kosza na plastik i metal, ze względu na aluminium, z którego wykonane jest wnętrze opakowania. Warto wiedzieć, że to jest przykład opakowania wielomateriałowego, dlatego powinno ono trafić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Sprawą dyskusyjną są również wszelkiego rodzaju produkty żywnościowe w słoikach, które ciężko przypisać jednej kategorii surowców. Okazuje się, że należy je wrzucić do kontenera na szkło, nawet jeśli opakowanie nie zostanie umyte (zadba o to sortownia). Jeśli chodzi o obierki po owocach i warzywach oraz resztki jedzenia, to jeśli nie mamy kompostownika, powinniśmy je wrzucić do kosza na odpady biodegradowalne.

Co oznaczają kolory umieszczone na koszach do segregacji śmieci?

Podczas selekcjonowania śmieci kluczową rolę odgrywają pojemniki do segregacji odpadów. Każdy z nich przeznaczony jest do innego rodzaju surowca i oznaczony jest określonym kolorem. Zasadniczo wyróżnia się cztery typy pojemników do segregacji śmieci. Do żółtego pojemnika na odpady segregowane należy wrzucać metale i tworzywa sztuczne (plastik), do których zaliczamy między innymi sporne kartony po sokach i mleku, czyli opakowania wielomateriałowe. Kosze do segregacji odpadów oznaczone kolorem zielonym przeznaczone są do wyrzucania szkła – zarówno butelek i słoików, jak również opakowań po kosmetykach. Warto przy tym pamiętać, że nie należy tam umieszczać ceramiki, porcelany, doniczek, szyb, luster oraz szkła okularowego i żaroodpornego. W niebieskich pojemnikach do segregacji śmieci powinny się znajdować odpady papierowe, w tym również karton, tektura, gazety i czasopisma. Ostatnim typem surowców są odpady biodegradowalne, które należy wrzucać do brązowego kosza lub worka na odpady segregowane. Mogą to być obierki i resztki jedzenia, jak również skoszona trawa i gałęzie drzew. Te odpady wywożone są do kompostowni. Osobną grupę stanowią odpady zmieszane, które powinny trafić do czarnych kontenerów. Powinno się znaleźć tam wszystko, czego nie można odzyskać drogą recyklingu. Wyjątkiem są odpady niebezpieczne.

Jak przeprowadzać segregację śmieci w domu?

Segregacja śmieci początkowo może być uciążliwa, ale warto wyrobić sobie ten pozytywny nawyk ‒ zwłaszcza że obligują do tego przepisy prawa, których nieprzestrzeganie grozi surowymi karami. Posiadając dom, wyrzucanie segregowanych odpadów do określonych pojemników jest dużo prostsze. Trudniejsze zadanie mają mieszkańcy bloków, którzy często nie mają miejsca na umieszczenie kilku osobnych koszy do segregacji. Na szczęście nie ma konieczności zaopatrywania się w kilka osobnych pojemników na śmieci. Najważniejsze, aby podzielić odpady na dwa główne typy. Pierwszy z nich to odpady podlegające ponownemu przetworzeniu, natomiast drugi tworzą śmieci, których w żaden sposób nie da się logicznie posegregować.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Olsztyn

  • firmy budowlane Poznań

  • firmy budowlane Radom

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu