Rozdzielnica elektryczna – co warto o niej wiedzieć?

Rozdzielnia (rozdzielnica) elektryczna jest niezbędną częścią każdej instalacji elektrycznej. Jest to skrzynka, w której znajdują się między innymi elementy sterujące i chroniące poszczególne moduły całego układu.

Rolą rozdzielni elektrycznej jest rozdzielenie zasilania elektrycznego na poszczególne obwody. Dzięki niej możliwa jest kontrola nad wszystkimi elementami należącymi do instalacji. W skrzynce elektrycznej znajdują się także elementy pozwalające na szybkie i bezpieczne odcięcie dopływu prądu.

Czym jest rozdzielnica elektryczna?

Rozdzielnica elektryczna to część instalacji elektrycznej, której zadaniem jest rozdzielenie energii elektrycznej. W jej skład wchodzą przyrządy rozdzielcze, zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterujące oraz sygnalizacyjne. W skrzynce znajdują się również przewody, różnego typu izolacje oraz elementy wsporcze. Do rozdzielni podłączona jest jedna lub kilka linii zasilających, a odchodzą od niej kable odpływowe.

Rozdzielnica zazwyczaj jest umieszczana w specjalnej wnęce lub szafce z możliwością zamknięcia. Jej usytuowanie powinno umożliwiać łatwy dostęp, dlatego najczęściej umieszcza się ją w przedpokoju lub korytarzu, nieopodal głównych drzwi. Rozdzielnia może czerpać zasilanie z kabla ziemnego ułożonego wzdłuż ogrodzenia lub z sieci wewnętrznej, z instalacji napowietrznej biegnącej po ścianie obiektu.

Rodzaje rozdzielni elektrycznych

Rozdzielnice najczęściej dzielone są ze względu na sposób konstrukcji. Wyróżnia się zatem:

  • rozdzielnice tablicowe – inaczej określane jako bezpiecznikowe. Najczęściej montuje się je w domach jednorodzinnych i mieszkaniach, w których zaopatrują w energię elektryczną punkty oświetleniowe i inne drobne urządzenia elektryczne. Elementy rozdzielcze w tego typu urządzeniach są instalowane wprost na tablicy i spięte ze sobą kablami miedzianymi z izolacją lub z wykorzystaniem płaskich prętów. Rozdzielnia elektryczna w domu najczęściej znajduje się bezpośrednio na ścianie. Osłonę zabezpieczającą stanowią drzwiczki i blacha stalowa;
  • rozdzielnice skrzynkowe – działają analogicznie jak rozdzielnie tablicowe, jednak są dużo większe (zasilają większe wartości prądów roboczych). Stanowią połączenie kilku lub kilkunastu skrzynek. Najczęściej takie urządzenia można spotkać w obiektach o charakterze przemysłowym, które mają znacznie większe zapotrzebowanie energetyczne. Rozdzielnie skrzynkowe instaluje się na ścianie bądź zawiesza na stalowym pręcie. Ze względu na miejsce przeznaczenia ich obudowa musi spełniać zaostrzone kryteria trwałościowe i odpornościowe;
  • rozdzielnice szafowe – przeznaczone do zasilania największych prądów roboczych (nawet kilka tysięcy amperów). Poszczególne obwody prowadzą do szyn zbiorczych, które są wspólne dla sprzężonych ze sobą szaf. W bardziej nowoczesnej formie występują jako moduły.

Rozdzielnica może zostać zamontowana we wnętrzu budynku lub na zewnątrz (rozdzielnia elektryczna zewnętrzna). Zaleca się, aby skrzynki były wykonane z takiego tworzywa, by mogły być wykorzystane do użytku zewnętrznego. Rozdzielnice zewnętrzne najczęściej wykorzystuje się w sytuacji, gdy zasilanie jest niezbędne na otwartej przestrzeni. Ważny jest sposób ich wykonania. Uniwersalna rozdzielnica powinna być odporna na uszkodzenia mechaniczne. Rozdzielnice elektryczne zewnętrzne muszą wykazywać niepodatność na niekorzystne czynniki atmosferyczne.

Rozdzielnica elektryczna natynkowa jest stosowana zazwyczaj wtedy, gdy przewody prowadzone są rurkami. Rozdzielnica elektryczna podtynkowa to najczęściej stosowany typ urządzeń w budynkach jednorodzinnych.

Wśród modeli dostępnych na rynku znajdują się rozdzielnice elektryczne możliwe do zastosowania w niewielkim mieszkaniu, jak i lokalu usługowym czy obiekcie przemysłowym. Do wyboru są także rozdzielnie elektryczne budowlane, które powinny spełniać odpowiednie kryteria bezpieczeństwa i trwałości. Muszą bowiem zapewnić stałe i bezpieczne dostarczenie energii elektrycznej oraz być odporne na warunki pogodowe oraz budowlane (pył, odpady).

Cena rozdzielni elektrycznej zależy przede wszystkim od jej typu oraz materiału, z którego została wykonana. Najbardziej popularne modele rozdzielnic można nabyć za mniej niż 100 zł.

Montaż rozdzielnicy elektrycznej

Podłączenie rozdzielnicy elektrycznej nie jest proste. Podczas wykonywania prac bardzo ważna jest precyzja. Jak wcześniej wspomniano, rozdzielnie prądu są zróżnicowane pod względem budowy oraz technologii działania. Właściwe połączenie między obwodami oraz elementami zabezpieczającymi warunkuje bezpieczną i bezawaryjną pracę całej instalacji elektrycznej. Prowadzenie czynności w tym zakresie wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie elektryki. Błędy popełnione w trakcie montażu rozdzielnicy mogą skutkować uszkodzeniem podpiętych do niej urządzeń, a nawet doprowadzić do powstania pożaru. W związku z tym podłączenie tablicy rozdzielczej warto zlecić wykwalifikowanemu specjaliście z odpowiednimi uprawnieniami.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu