Rozdzielacz do podłogówki - do czego służy i jak działa?

Ogrzewanie podłogowe to doskonała alternatywa dla tradycyjnych grzejników. Do jego zalet należy możliwość współpracy z każdym typem kotła. Elementy tego systemu ogrzewania ukryte są pod podłogą i w kotłowni, gdzie oprócz pieca znajdują się niezbędne w instalacji płaszczyznowej rozdzielacze.

Najprostsza instalacja ogrzewania podłogowego składa się z ułożonych w pomieszczeniach rurek posadowionych na podłożu na warstwie izolacyjnej ze styropianu lub pianki poliuretanowej i zalanych betonem, rozdzielaczy oraz oczywiście kotła, który stanowi źródło energii grzewczej. Rurki wypełnione są wodą lub innym czynnikiem o temperaturze od 25 do 55℃.

Do czego służy rozdzielacz do podłogówki?

Instalacja ogrzewania podłogowego i grzewczy układ mieszany, w którym ogrzewanie powierzchniowe współpracuje z grzejnikami, składa się z wielu urządzeń. Jednym z nich są rozdzielacze, czyli elementy, które pozwalają na połączenie rozprowadzonych pod posadzką rurek wypełnionych czynnikiem ze źródłem ciepła, czyli dowolnym kotłem CO lub pompą ciepła.

Rozdzielacz podłogówki stanowi integralną część całego systemu grzewczego i należy dobrać go tak samo, jak dostosowuje się przebieg rur grzewczych do grubości wylewki, materiału posadzki, zapotrzebowania budynku na ciepło oraz parametrów wody zasilającej w planowanej instalacji grzewczej.

Jak wygląda rozdzielacz do ogrzewania podłogowego i z czego jest wykonany?

Pojedynczy rozdzielacz ma postać niewielkiej belki, zwykle o przekroju koła, wyposażonej w zawory umożliwiające podłączenie rur grzewczych. Cały układ składa się z dwóch belek - zasilania (górnej) oraz powrotu (dolnej), połączonych stalowymi uchwytami, montowanych bezpośrednio do ściany lub tylnej blendy szafki rozdzielaczy. Szafka jest oczywiście rozwiązaniem bardziej estetycznym i chroni przed dostępem przypadkowych osób lub dzieci. Wyglądem przypomina typową szafkę rewizyjną, może być zrealizowana jako podtynkowa albo natynkowa.

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego produkowane są z różnych materiałów: mosiądzu, stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego, np. poliamidu. Te ostatnie wydają się nieco lepsze niż pozostałe, ponieważ nie korodują, jednak nie jest to przewaga znacząca, a materiał wykonania rozdzielaczy ma w całym systemie grzewczym znaczenie drugorzędne.

Gdzie montuje się rozdzielacz ogrzewania podłogowego?

Lokalizacja rozdzielaczy zależy od konkretnego rozwiązania projektowego dla danej instalacji. Najczęściej jednak szafkę z rozdzielaczami montuje się w pomieszczeniu kotłowni, w bezpośrednim sąsiedztwie kotła. W niektórych rozwiązaniach w szafce rozdzielaczy instaluje się również pompę obiegową lub zespół mieszający stosowany najczęściej w instalacji mieszanej (grzejniki i podłogówka). Warto nadmienić, że zarówno rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mieszaczem pompowym, jak i pojedyncze komponenty nabywane osobno muszą być kompatybilne z całym systemem ogrzewania.

Jak pracuje prosty układ ogrzewania podłogowego?

Ogrzewanie podłogowe należy do systemów płaszczyznowych reprezentowanych również przez rzadziej stosowane ogrzewanie sufitowe lub ścienne. Jest układem niskotemperaturowym, czyli zasilanym czynnikiem grzewczym o niskiej temperaturze, nieprzekraczającej 55℃. Dla porównania, grzejniki należą do rozwiązań wysokotemperaturowych, dlatego w przypadku układów mieszanych (oraz gdy stosowany jest kocioł wysokotemperaturowy) na rozdzielaczu podawany jest czynnik z mieszacza, o obniżonej temperaturze. Praca prostego układu ogrzewania podłogowego z piecem wysokotemperaturowym przedstawia się następująco:

  1. Czynnik zasilający z pieca podawany jest na zawór mieszający (np. czterodrogowy, wykorzystywany również na powrocie).
  2. Ochłodzony czynnik dostaje się do belki zasilania rozdzielacza, która wyposażona jest w zawory (np. odcinające) oraz automatyczny odpowietrznik i współpracuje z regulatorem temperatury połączonym z głowicami termoelektrycznymi.
  3. Czynnik dociera do rur, którymi rozprowadzany jest po pomieszczeniach, stopniowo oddając ciepło.
  4. Chłodny już czynnik dociera do belki powrotu rozdzielacza, również wyposażonej w automatyczny odpowietrznik i zawory (np. regulacyjne z możliwością odcięcia).
  5. Z rozdzielacza czynnik transportowany jest poprzez zawór czterodrogowy do pieca, gdzie zostaje ogrzany i cały proces się powtarza.

Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego: pozostałe elementy układu

W zależności od konkretnego rozwiązania rozdzielacze podłogowe wyposażone mogą być w szereg komponentów, z których do najczęściej stosowanych należą:

  • wbudowane zawory odcinające dostosowane do współpracy z siłownikami elektrycznymi. Siłowniki montuje się na zaworach przez adapter;
  • wbudowane zawory regulacyjno-pomiarowe. Zadaniem stosowanych w nich przepływomierzy jest wyrównanie oporów przepływu przez pojedyncze pętle ogrzewania podłogowego i wskazanie rzeczywistego przepływu wody;
  • zawory kulowe odcinające umieszczone zarówno na belce zasilającej, jak i powrotnej;
  • zawory odpowietrzające na obydwu belkach;
  • zawory spustowo-napełniające na belce zasilającej oraz powrotnej.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu