Rozbudowa domu - co należy o niej wiedzieć? Jakie koszty generuje?

Rozbudowa domu pozwala na powiększenie przestrzeni użytkowej budynku. Najczęściej w ramach rozbudowy dokonuje się adaptacji poddasza lub dobudowuje pomieszczenia na poziomie parteru. O wiele więcej prac wymaga rozbudowa domu parterowego do piętrowego. Dlatego już na etapie wyboru projektu domu warto zastanowić się, czy będziemy w przyszłości chcieli rozbudowywać obiekt. Wówczas powinniśmy zwrócić uwagę na projekty, np. czy ma możliwość adaptacji poddasza na cele mieszkalne. 

Trzeba pamiętać, że rozbudowa wymaga dopełnienia wszelkich formalności. Pozwoli to na wykonanie prac budowlanych zgodnie z prawem. Dzięki temu inwestor uniknie też ewentualnych nieprzyjemności związanych z możliwością uznania niezgłoszonych prac za samowolę budowlaną.

W jaki sposób można rozbudować dom?

Rozbudowa budynku może być dokonana na dwa sposoby. Najczęściej inwestorzy decydują się na rozbudowę domu na poziomie parteru - w bok lub wykonanie nadbudowy. Czasami, przy bardzo dużych inwestycjach, dokonywane są oba rodzaje rozbudowy jednocześnie lub wykonywana jest rozbudowa boczna z jednoczesną adaptacją poddasza na cele mieszkaniowe. Jeżeli rozważana jest rozbudowa starego domu, niejednokrotnie inwestorzy decydują się na znaczne zmiany w wewnętrznym układzie pomieszczeń. Dzięki rozbudowie można je powiększyć i dostosować do aktualnych trendów architektonicznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o „otwieranie” pomieszczeń i łączenie ze sobą wnętrz dziennych - salonu, jadalni i kuchni. Z reguły rezygnuje się wtedy ze ścian działowych lub stawia się je jako ściany częściowe, co pozwala na optyczne rozświetlenie i powiększenie wnętrza. Stwarza to też domownikom bardziej komfortowe warunki do wspólnego przebywania.

Rozbudowa domu jednorodzinnego - jakie formalności trzeba spełnić?

Przy rozbudowie domu trzeba pamiętać o zachowaniu wszystkich formalności, aby czynności wykonane w tym czasie nie zostały uznane za samowolę budowlaną. Przede wszystkim przed podjęciem jakichkolwiek działań należy sprawdzić, co o rozbudowywaniu mówią aktualne przepisy. Przykładem może być tutaj kwestia pozwolenia lub zawiadomienia o budowie. Jeszcze kilka lat temu rozbudowa w każdym przypadku wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie, jeżeli rozbudowa nie narusza granic działki, a dom położony jest zgodnie z zasadami dotyczącymi odległości od granicy działki, inwestor potrzebuje jedynie zgłosić do starostwa zamiar rozbudowy domu. Jeżeli w ciągu 30 dni nie otrzyma odpowiedzi odmownej, może rozpoczynać prace budowlane.

Ważnym elementem przygotowań do rozbudowy domu jest zapoznanie się z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy przygotowanymi indywidualnie dla działki, jeżeli nie jest ona ujęta w planie. Jest to ważne między innymi ze względu na to, że plan może wyznaczać np. maksymalną wysokość budynku lub jego maksymalną kubaturę.

Kolejnym krokiem ku rozbudowie domu jest sprawdzenie jego stanu technicznego i wykonanie ekspertyzy. Ekspertyza techniczna powinna dotyczyć stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego. Wykonanie jej niezbędne jest w każdym przypadku dokonywania rozbudowy. Powinna zawierać opis badanych elementów, ocenę stanu budynku, charakterystykę wszelkich uszkodzeń, takich jak rysy, pęknięcia, zagrzybienia czy zawilgocenia, wraz z podaniem możliwej przyczyny ich powstania oraz zalecenia sposobu ich naprawy. Celem ekspertyzy jest określenie przyczyn ewentualnych nieprawidłowości, jak i wskazanie skutecznych sposobów ich usunięcia.

Podobnie jak w przypadku budowy domu, tak i przy rozbudowie warto zainwestować w dobry projekt, który będzie uwzględniał wszystkie potrzeby inwestora. Istotne jest też, aby był przygotowany zgodnie ze sztuką architektoniczną i aktualnymi przepisami prawa budowlanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i wpisaną na listę członków izby samorządu zawodowego. Dobrze opracowany projekt pozwoli też zoptymalizować koszty rozbudowy domu, które mogą być znaczące, w zależności od zakresu prac i materiałów, jakie będą użyte. Przy rozbudowywaniu domu muszą być zachowane także takie formalności, jak wyznaczenie kierownika budowy i zarejestrowanie dziennika budowy.

Rozbudowa domu krok po kroku - koszty inwestycji

Rozbudowa domu parterowego, a także z poddaszem użytkowym czy piętrowego, to duża inwestycja, którą należy dobrze przemyśleć. Z reguły wskazuje się, że rozbudowa domu w bok generuje większe koszty. Jest to związane zarówno z koniecznością wykonania fundamentów, jak i bardzo często dodatkowych przyłączy. Część firm budowlanych, które prowadzą swoje strony internetowe, udostępnia klientom aplikacje „kalkulatory budowlane”, które pozwalają oszacować wstępne koszty inwestycji. Można je znaleźć po wpisaniu hasła „rozbudowa domu koszty”. Trzeba jednak tutaj pamiętać, że z reguły takie aplikacje uwzględniają koszt materiałów i wykonania prac (mogą się one znacznie różnić w zależności od regionu kraju, w którym znajduje się rozbudowywany budynek). Na koszt rozbudowy wpływ będzie miała również cena projektu, a także przygotowanie domu do kolejnych prac. Należy się też liczyć z dodatkowymi wydatkami, jeżeli zlecone zostały ekspertyzy techniczne budynku lub gruntu. Ile zatem zapłacimy za rozbudowę domu? Przy niewielkich dobudówkach należy się liczyć z kosztami kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli interesuje nas większa rozbudowa w bok lub rozbudowa całego piętra domu, wtedy musimy uwzględnić dużo większe kwoty, sięgające znacznie powyżej stu tysięcy złotych.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu