Rachunek za usługi budowlane - jak wystawić?

Rachunki wystawiają przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia z rozliczania kwoty podatku VAT. W poniższym artykule chcemy przybliżyć zasady towarzyszące obowiązku wystawiania rachunków za usługę budowlaną oraz jak wystawić pełnoprawną fakturę. 

Czego dowiesz się z tekstu dotyczącego usług budowlanych?

Prawidłowo wystawiona faktura dla klienta w przypadku usług budowlanych to podstawa prowadzenia działalności gospodarczej. Taki rachunek potwierdza dokonanie transakcji między obiema stronami umowy. Ważne więc, aby wykonawcy wiedzieli, jakie są nałożone na nich obowiązki dotyczące usług budowlanych oraz zasad wystawiania faktur.

Spis treści:

  1. Usługi budowlane a stawka podatku VAT - co należy wiedzieć?
  2. Jak powinno wyglądać wystawianie faktur oraz termin otrzymania wynagrodzenia?
  3. Kiedy pojawia się bezwzględny obowiązek wystawienia faktury?
  4. Faktura za usługi budowlane świadczone dla osoby fizycznej – jak wystawić taką fakturę i jakie dane powinna zawierać?
  5. Obowiązek podatkowy w Polsce - kiedy powstaje?
  6. Konieczność zapłaty podatku od usług budowlanych na zasadach szczególnych
  7. Podatek od usług budowlanych na zasadach ogólnych
  8. Faktura zaliczkowa - kto ma obowiązek wystawić ten dokument?

Usługi budowlane a stawka podatku VAT - co należy wiedzieć?

Obowiązek wystawienia rachunku za usługi budowlane jest ściśle określony w zawartości ustawy o VAT. Obowiązek wystawiania konkretnego dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi jest zależny od wielu zmiennych, które wyjaśnimy w poniższych akapitach.

Jak już wspomnieliśmy, każda usługa, którą zlecił podmiot zamawiający, musi być udokumentowana. Krótko mówiąc, przedsiębiorca musi wystawić odpowiedni rachunek, który był uzgodniony wcześniej z klientem.

Sposób i terminy wystawiania rachunków za ukończone w poprawny sposób usługi, muszą być wyszczególnione w warunkach każdej umowy. Musimy być świadomi, że prawidłowo wystawiony rachunek dla klienta powinien zawierać informacje dotyczące wykonanej usługi.

Jest on wystawiany na żądanie zleceniodawcy usługi. Jeżeli żądanie to zostało zgłoszone jeszcze przed realizacją, rachunek zostaje wystawiony nie później niż w terminie 7 dni od daty wykonania usługi.

Czynny podatnik VAT nie ma jednak obowiązku wystawiania rachunku w sytuacji, gdy strona zlecająca pracę do wykonania, zgłosi taką uwagę dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.

Aby wystawić rachunek, należy najpierw prawidłowo określić stawkę podatku VAT. Pamiętając wyróżnienie progów podatkowych na dane usługi z naszego poprzedniego tekstu, wiemy, że nie jest ona jednolita w budowlance.

Biorąc pod uwagę poszczególne przepisy, takie jak między innymi ustawy o podatku od towarów i usług, ustawa o VAT,  trzeba ustalić, kiedy powstał obowiązek podatkowy w usługach budowlanych. Najpierw jednak warto poznać zasady, na bazie których obowiązek podatkowy powstaje.

 

 

Usługi budowlane a stawka podatku VAT

Każdy przedsiębiorca, którego podstawą zarobkową jest świadczenie usług budowlanych, ma bezwzględny obowiązek wystawienia faktur, a co za tym idzie, musi wiedzieć, ile będzie wynosił podatek VAT.

Podstawowa stawka wynosi 23% – objęta nią jest sprzedaż towarów i usług. W niektórych przypadkach można zastosować stawkę obniżoną, czyli 8%. W jakich sytuacjach wysokość podatku VAT się zmienia?

Usługi w branży budowlanej podlegają kilku wysokościom i rodzajom opodatkowania. Standardowo wynosi ona 23%. Stawka podatku VAT 8% na usługi budowlane dla osób fizycznych występuje jedynie w dwóch przypadkach. Jednym z nich jest zlecenie usługi budowlanej wraz ze sprzedażą materiałów budowlanych na 8% VAT, a drugim jest fakt, że usługa powinna zostać wykonana w nieruchomości zaliczanej do programu mieszkaniowego.

Krótko mówiąc oznacza to, że niższa stawka podatkowa obejmuje budynki mieszkalne ujęte w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Są to budynki: mieszkalne jednorodzinne, o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, zbiorowego zamieszkania.

Stawka niższego podatku nie dotyczy tych części, które stanowią lokale użytkowe. VAT na usługi budowlane będzie wynosił również 8% wtedy, gdy dotyczy lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych, jak np. szpitale i zakłady opiekuńcze czy też budynki handlowe.

Trzeba też pamiętać, że jeśli powierzchnia budynku jednorodzinnego przekroczy 300 m2, a lokalu mieszkalnego 150 m2, wtedy nie możemy zaliczyć go do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W takim przypadku stawka podatku VAT 8% będzie miała zastosowanie wyłącznie częściowe, dla części powierzchni użytkowej.

Wystawiając rachunek za usługi, ważne jest więc, by prawidłowo ustalić odpowiedni podatek od usług i w ten sposób wydawać faktury swoim zleceniodawcom. 

 

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu