Protokół odbioru robót wykonawcy Wzór PDF

Protokół odbioru robót od wykonawcy 

Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych, wzór PDF dla inwestora domu jednorodzinnego lub dla wykonawcy. Tryb odbioru zazwyczaj jest ustanowiony w umowie o roboty budowlane. Protokół może być załącznikiem umowy o roboty budowlane.

 

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu