Promesa kredytowa ‒ co to jest, na czym polega i jak ją uzyskać?

 

Promesa kredytowa jest dokumentem ułatwiającym kredytowany zakup mieszkania lub domu. Nie jest jednak tym samym, co ostateczna decyzja kredytowa czy też gwarancja udzielenia kredytu hipotecznego. Czym zatem jest promesa do kredytu i jak ją uzyskać?

Przed rozpoczęciem poszukiwań wymarzonej nieruchomości warto sprawdzić swoją zdolność kredytową, czyli dowiedzieć się, jaką maksymalną kwotę będziemy mogli pożyczyć z banku. Można ją obliczyć samodzielnie lub z pomocą doradcy kredytowego, ale należy pamiętać, że będą to szacunki orientacyjne. Ostateczna zdolność kredytowa jest ustalana dopiero po przeanalizowaniu złożonego wniosku o kredyt. Kwota, którą wyliczą analitycy bankowi, zostanie wskazana na promesie kredytowej.

Co to jest promesa kredytowa i kto może jej żądać?

Promesa kredytowa to nic innego jak oficjalny dokument banku potwierdzający zdolność kredytową danego klienta. Jej wystawienie oznacza, że bank, w którym klient złożył wniosek o kredyt, zobowiązuje się udzielić mu finansowania na wskazaną kwotę.

Przedłożenia promesy kredytu może, ale nie musi, żądać sprzedawca domu lub mieszkania. Stanowi ona dla niego gwarancję, że potencjalnego nabywcę faktycznie stać na zakup nieruchomości i że bez obaw można zawrzeć z nim umowę przedwstępną.

Promesa kredytu ‒ cena i termin ważności

Obecnie banki korzystają z daleko idącej automatyzacji swoich procesów, dzięki czemu są w stanie przy niższych kosztach zapewnić wysoki standard obsługi klientów ‒ na przykład szybko wyliczać zdolność kredytową i wystawiać niezbędne dokumenty. Dlatego też, o ile w przeszłości promesa do kredytu była mało popularnym dokumentem bankowym i kosztowała nawet kilkaset złotych, dziś zwykle jest bezpłatna i sporządzana niemal od ręki. Trzeba tylko pamiętać, że promesa jest ważna przez ściśle określony czas ‒ najczęściej przez 30 dni.

Promesa kredytu hipotecznego a gwarancja uzyskania finansowania

Banki wystawiają promesę kredytową ważną jedynie przez ustalony okres, bo sytuacja ekonomiczna klienta może ulec zmianie. Należy też podkreślić, że promesa jest tylko przyrzeczeniem, a nie gwarancją udzielenia finansowania. To przyrzeczenie będzie skutkowało przyznaniem ustalonej kwoty kredytu, ale tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki.

W praktyce przyznana promesa może stać się niewiążącą w różnych przypadkach. Do najpopularniejszych z nich zaliczają się:

  • pogorszenie sytuacji finansowej wnioskodawcy,
  • wpisanie klienta do rejestru osób zadłużonych,
  • odmowa przyznania kredytu na konkretną, wskazaną przez klienta, nieruchomość.

Należy podkreślić, że do utraty ważności promesy kredytu mogą doprowadzić nie tylko przyczyny leżące po stronie klienta. Taki skutek może też wywołać na przykład zmiana regulacji prawnych obowiązujących banki. Jeśli będą one musiały stosować się do nowych zasad w zakresie minimalnej kwoty wkładu własnego czy też w innym obszarze związanym z wyliczaniem zdolności kredytowej, promesa może stać się nieważna.

Pełna promesa kredytowa a promesa skrócona

Istotny jest fakt, że bank może wystawić promesę kredytową na określoną kwotę lub na konkretną nieruchomość. Co to oznacza w praktyce i czym różnią się te sytuacje? Promesa na konkretną kwotę, zwana promesą skróconą, jest wystawiana szybciej, ale niekiedy bywa zawodna. Wynika to z faktu, że w żaden sposób nie odnosi się do nieruchomości, którą chce nabyć klient. Istnieje zatem ryzyko, że bank z jakiegoś względu nie zgodzi się sfinansować zakupu danego domu lub mieszkania.

Niezawodnym dokumentem jest natomiast pełna promesa kredytu hipotecznego, która stanowi przyrzeczenie przyznania kredytu na zakup konkretnej nieruchomości. W tym wypadku bank zna wartość danej nieruchomości i dysponuje jej kompletną dokumentacją.

Promesa do kredytu ‒ gdzie i jak ją zdobyć?

Część instytucji wystawia pełne promesy, inne wyłącznie promesy skrócone, a niektóre w ogóle nie sporządzają tego typu dokumentów. Dlatego każdy, kto potrzebuje takiego zaświadczenia, powinien najpierw zorientować się, jak wygląda możliwość jego uzyskania w poszczególnych instytucjach.

Niezależnie od rodzaju promesy można ją uzyskać po złożeniu wniosku w banku. Należy tylko pamiętać, że promesa pełna wymaga dodatkowo przedłożenia dokumentacji dotyczącej nabywanej nieruchomości. Jeśli natomiast z jakiegoś powodu dany bank nie będzie chciał sporządzić promesy, można po prostu złożyć wniosek w innym banku. W takim wypadku warto też rozważyć wpłatę zaliczki na poczet zakupu nieruchomości ‒ jeśli w ostateczności bank nie przyzna kredytu, zostanie ona zwrócona.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu