Czym jest pozwolenie na budowę? Kto je wydaje? Formalności i koszty (aktualizacja 2022)

Prawie każdy, kto pragnie wybudować daną nieruchomość, zgodnie z przepisami musi uzyskać pozwolenie na budowę. Prawo wskazuje które obiekty mogą być wybudowane bez pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Czym jest i kto wydaje pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę to w większości przypadków konieczny dokument, który należy uzyskać już na samym początku całego procesu związanego z ewentualną budową. Rozpoczęcie prac bez wymaganego pozwolenia na budowę jest samowolą budowlaną. Kto wydaje ten dokument i na jakiej podstawie?

W zakresie tego, kto wydaje pozwolenie na budowę, procedura regulowana jest przez ustawę prawo budowlane. Zgodnie z nią organami uprawnionymi do wydania pozwolenia na budowę są między innymi starosta oraz wojewoda.

Co wymaga pozwolenia na budowę?

Nie wszystkie projekty budowlane wymagają pozwolenia na budowę. Dokumentem precyzującym działalność możliwą do podjęcia wyłącznie z ważnym pozwoleniem na budowę, jest wspomniane prawo budowlane, a konkretnie art. 29, 29a, 30, 30a, 30b i 31.

Przepisy te obejmują zasady budowy wszystkich obiektów budowlanych. Ustawodawca kierował się tutaj przede wszystkim względami praktycznymi. Jednak najbardziej istotne dla większości osób, które marzą o wybudowaniu własnej nieruchomości, jest to, że np. nie jest potrzebne pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej w sytuacji, gdy jego obszar oddziaływania w całości mieści się na terenie, gdzie został zaprojektowany. 

Co więcej, pozwolenia na budowę nie trzeba uzyskiwać także w sytuacji, gdy zamierza się wybudować budynek o powierzchni nie większej niż 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nadziałce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Ze względu na takie wymagania najczęściej korzysta się z tego udogodnienia przy budowaniu np. altany na działce lub małego pomieszczenia gospodarczego.

Pozwolenie na budowę krok po kroku 

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić na drodze do posiadania wybudowanej przez siebie nieruchomości, jest wybór działki pod budowę, który powinien być dokładnie przeanalizowany. Na tym etapie należy wziąć pod uwagę nie tylko kwestie finansowe i uwarunkowania fizyczne terenu, ale także plan zagospodarowania przestrzennego. Niektóre tereny nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Wówczas należy w urzędzie wnieść o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Kolejnym etapem jest stworzenie projektu budowlanego, który powinien zawierać wszystkie budowane elementy oraz ich podstawowe obliczenia i rysunki. Ostateczny czas oczekiwania na pozwolenie na budowę może być wydłużony, jeśli na etapie sprawdzania pozwolenia na budowę wynikną błędy proceduralne i projektowe.

Dokumenty do pozwolenia na budowę 

Jakie dokumenty do pozwolenia na budowę należy przedstawić?

 • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu;
 • 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego,
 • Dodatkowe uzgodnienia i opinie poparte na piśmie.
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Zaświadczenia projektantów o wpisie na listę aktualnych członków izb samorządów zawodowych.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłat.
 • Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami.
 • Uzyskana wcześniej decyzja o warunkach zabudowy (jeśli była wydana).

Uwaga! Jeśli czas pomiędzy uzyskanym pozwoleniem na budowę a rozpoczęciem robót przekroczył 3 lata, to wówczas procedurę należy powtórzyć od nowa.

Ile trwa i ile kosztuje pozwolenie na budowę ?

W Internecie możemy natrafić na różne historie dotyczące pozwolenia na budowę - ile się czeka i ile kosztuje. W praktyce to, ile się czeka na pozwolenie na budowę, obwarowane jest przepisami, do których właściwe organy muszą się stosować. Czas oczekiwania na pozwolenie na budowę wynosi 65 dni od momentu wpłynięcia wniosku o pozwolenie na budowę. W praktyce czas oczekiwania wynosi około miesiąca.

Koszt pozwolenia na budowę uwarunkowany jest rodzajem planowanej nieruchomości. Stałą opłatą jest koszt zatwierdzenia projektu - 47 zł. Pozostałe opłaty liczone są od powierzchni i przeznaczenia obiektu. Jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika, pozwolenie na budowę będzie obarczone dodatkową opłatą skarbową.

Stan prawny aktualny na dzień 20.04.2022 r.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony
przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 2127, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546,
zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 1565, poz. 2023, poz. 2369, Dz. U. z 2021 r. poz. 72).

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

 • firmy budowlane Rybnik

 • firmy budowlane Rzeszów

 • firmy budowlane Szczecin

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu