Remont starego domu czy budowa nowego ‒ co się bardziej opłaca?

 

Alternatywą dla budowy nowego budynku mieszkalnego jest zakup starego domu do remontu. Zwykle jest to znacząca okazja cenowa. Przed podjęciem decyzji o zakupie takiej nieruchomości warto jednak wziąć pod uwagę konieczne do wykonania prace remontowe.

Koszty remontowe zależą przede wszystkim od zakresu niezbędnych prac budowlanych. Zdarza się, że zakres remontu jest tak znaczący, że koszty sięgają kwoty budowy nowego domu. Konieczna jest więc prawidłowa ocena stanu obiektu, który ma być remontowany.

 


 

Chcesz budować od podstaw. Znajdziemy dla Ciebie ekipę budowlaną!

 


 

Remont starego domu krok po kroku

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać przed rozpoczęciem remontu, jest sprawdzenie stanu elementów konstrukcyjnych obiektu. Głębokie zarysowania ścian i stropów oraz wykwity na ich powierzchniach mogą świadczyć o konieczności rozbiórki budynku. Bardzo ważne jest właściwe określenie stanu technicznego konstrukcji nośnej oraz elementów ocieplenia i poszycia dachu. W niektórych sytuacjach należy sprawdzić stan fundamentów. W takich przypadkach niezbędne są ich odkrywki, a czasem zastosowanie odpowiedniej metody diagnostycznej z użyciem specjalnego sprzętu. Usługi te są świadczone przez wykwalifikowane ekipy specjalistów. Czynności dotyczące oceny stanu technicznego domu można powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, która przeprowadzi szczegółową inwentaryzację nieruchomości oraz niezbędne wyliczenia. Efektem takiego zlecenia jest ekspertyza, w której znajduje się szczegółowa ocena konstrukcji budynku. Na jej podstawie możliwe jest podjęcie decyzji dotyczącej remontu oraz zaplanowanie prac do przeprowadzenia.

Remont starego domu najczęściej wiąże się z koniecznością podniesienia parametrów użytkowych obiektu poprzez wymianę elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych oraz instalacyjnych. Przykładowo, w przypadku remontu starego drewnianego domu na wsi prace zwykle zaczyna się od rozbiórki starego dachu oraz montażu nowej konstrukcji i poszycia. Nie można przy tym zapomnieć o odpowiednim ociepleniu. Zwykle należy wymienić też instalację ogrzewania budynku (zakupić kocioł, elementy grzewcze), warto sprawdzić stan pozostałych instalacji ‒ np. elektrycznej i sanitarnej. W starych domach zwykle konieczna jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Jest to niezbędne dla uzyskania właściwych parametrów termoizolacyjnych obiektu. Podjęcie decyzji o ogrzewaniu podłogowym wiąże się z koniecznością wykonania nowych wylewek. Zawsze konieczna jest renowacja warstw wykończeniowych podłóg. Żadne prace remontowe nie mogą zostać przeprowadzone bez odnowienia ścian. W przypadku starych domów często zmienia się układ ścian działowych, na nowo kształtując układ i rozmiary pomieszczeń. Nowe elementy są zwykle wykonywane w systemie suchej zabudowy. Ściany murowane pokrywa się tynkiem oraz gładzią. Ostatecznie wszystkie typy elementów ściennych wykańcza się poprzez malowanie, tapetowanie, wykonanie tynków dekoracyjnych lub ułożenie płytek. W łazienkach niezbędna jest wymiana armatury czerpalnej. Ostatnie etapy prac to meblowanie pomieszczeń oraz wyposażanie je w niezbędne sprzęty użytkowe.

Ile kosztuje remont starego domu?

Ogólny koszt prac remontowych jest uzależniony przede wszystkim od jego skali i rodzaju użytych materiałów. Część prac można wykonać samodzielnie. Istnieją jednak takie, które należy powierzyć wykwalifikowanej ekipie specjalistów. Najczęściej odnosi się to wymiany konstrukcji dachu oraz prac związanych ze stolarką okienną i drzwiową, a także montażem instalacji. Zakres prac jest kwestią indywidualną. Zazwyczaj dobiera się go do możliwości finansowych inwestora.

Istnieje ścisła zależność pomiędzy kosztami remontu starego domu a budową nowego. Ma to związek przede wszystkim z zakresem prac, które obejmuje remont. Wynika to z faktu, że znacząca część czynności jest wspólna dla obu typów przedsięwzięć.

Remont starego domu czy budowa nowego?

Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników. Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady. Przy remontowaniu istniejącego budynku nie musimy martwić się o kwestię wykonania niezbędnych przyłączy do działki budowlanej. Czasami wystarczy niewielki remont, by w stosunkowo krótkim czasie można było zamieszkać w domu. Zaletą starych domów jest również solidność ich konstrukcji oraz często oryginalna bryła. Wybierając tę opcję, nie dotyczą nas formalności związane z uzyskaniem odpisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Planując remont starego domu, niemożliwe jest jednak dokładne zaplanowanie prac. Konieczność przeprowadzenia niektórych z nich ujawnia się już po rozpoczęciu remontu, co wpływa na czas realizacji robót oraz ogólne koszty przedsięwzięcia. Zdarzają się sytuacje, że koszty remontu przewyższają te związane z budową nowego obiektu. Problemem może się okazać brak odpowiedniej dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Nie zawsze jest też możliwe doprowadzenie starego domu do zaplanowanego stanu.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Rybnik

  • firmy budowlane Rzeszów

  • firmy budowlane Szczecin

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu