Czym jest posadzka anhydrytowa? Jakie są etapy jej wykonywania?

Posadzka anhydrytowa to jeden z najpopularniejszych podkładów stosowanych pod warstwy wykończeniowe podłogi. Głównym składnikiem tego typu mieszanki jest uwodniony gips.

Wylewka anhydrytowa to podkład w formie gotowej do użycia cechujący się wysokimi parametrami przewodzenia ciepła oraz dużą wytrzymałością. Masa na bazie uwodnionego gipsu ma także właściwości samopoziomujące.

Czym jest posadzka anhydrytowa?

Wylewka anhydrytowama postać mieszanki gotowej do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania. Podkłady tego typu charakteryzują się wysokimi parametrami przewodności cieplnej, przez co są polecane do stosowania na ogrzewaniu podłogowym. Anhydryt będący głównym składnikiem mieszanki jest jedną z odmian gipsu. Związek ten może być pozyskiwany z surowców występujących w formie naturalnej, jak i wytworzonych w trakcie procesów chemicznych. Parametry użytkowe wylewek anhydrytowych są zbliżone do tynków gipsowych. Posadzki tego typu pogarszają swoją wytrzymałość przy kontakcie z wodą. W związku z tym nie są polecane w pomieszczeniach typu mokrego (łazienkach, pralniach itp.). Mieszanki na bazie anhydrytu mają zdolność do samoistnego wyrównywania się, co znacząco zmniejsza zakres prac związanych z wykonaniem posadzek i upraszcza je. Podczas procesu wiązania podkłady te nie ulegają znacznemu skurczowi, dzięki czemu nie muszą być dodatkowo dozbrajane (w posadzkach cementowych często istnieje konieczność stosowania zbrojenia rozproszonego, które ogranicza występowanie skurczu oraz powstawanie zarysowań). Parametry mieszanki umożliwiają także wykonanie dużych powierzchni posadzek bez konieczności dodatkowego dylatowania powierzchni. Jednak podobnie jak w przypadku tradycyjnych jastrychów podczas stosowania mieszanek anhydrytowych należy pamiętać o wykonaniu szczelin obwodowych, które ograniczają zjawisko przenoszenia się dźwięków powietrznych i uderzeniowych na kondygnacje znajdujące się poniżej.
Posadzki na bazie anhydrytu wykazują wysokie parametry wytrzymałości na zginanie oraz ściskanie. Szybkość wiązania posadzek gipsowych umożliwia z kolei szybką realizację tego etapu robót oraz nie wiąże się z koniecznością wykonywania długich przerw technologicznych. Wadą mieszanek anhydrytowych jest ich wysoka cena w porównaniu z jastrychami cementowymi.

Na czym polega wygrzewanie posadzki anhydrytowej?

Wiązanie wylewki anhydrytowej powinno przebiegać w stabilnych warunkach wilgotnościowo-temperaturowych. Zaleca się, aby temperatura w pomieszczeniu, w którym twardnieje masa, nie wykraczała poza zakres 5-25℃. Należy pamiętać, że w ciągu dwóch pierwszych dni od wykonania podkładu nie dopuszcza się możliwości obciążania posadzki. Mimo że mieszanki anhydrytowe nie wymagają tak intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych jak wylewki cementowe, należy zadbać o ich odpowiednią ochronę przed zbyt silnym nasłonecznieniem, zalaniem, przeciągami i zbyt niskimi temperaturami.

Posadzki anhydrytowe wymagają wygrzewania umożliwiającego usunięcie z nich nadmiernej ilości wody i osiągnięcie optymalnej wartości wilgotności resztkowej. Większość producentów podkładów gipsowych zaleca, aby proces ten rozpocząć po upływie siedmiu dni od wykonania posadzki. Cykl wygrzewania zazwyczaj dzieli się na kilka etapów. Pierwszy z nich polega na uzyskaniu stabilnej temperatury czynnika grzejnego w układzie ogrzewania o wartości 25℃. Taki poziom ciepłoty należy utrzymywać przez kolejne trzy dni. W kolejnym etapie należy zwiększyć wartość temperatury do 55℃. Wygrzewanie w takich warunkach powinno odbywać się przez następne dziesięć dni. Po upływie tego czasu cały proces należy zakończyć zredukowaniem temperatury do poziomu 15–18℃. W niektórych przypadkach zastosowanie danego typu urządzenia grzejnego (np. pompy ciepła) uniemożliwia osiągnięcie temperatury przekraczającej wartość 45℃. W takiej sytuacji proces należy wydłużyć przynajmniej o dwa dni.

Wylewki anhydrytowe osiągają pełną wytrzymałość po upływie około 3-4 tygodni od momentu wykonania. Dokładny czas jest uzależniony od warunków atmosferycznych występujących w trakcie wylewania mieszanki oraz podczas jej dojrzewania.

Czy zawsze konieczne jest szlifowanie posadzki anhydrytowej?

Proces wiązania wylewki anhydrytowej wiąże się z utworzeniem na powierzchni posadzki warstwy mleczka anhydrytowego. Z technologicznego punktu widzenia powłoka ta zapewnia właściwe tempo oddawania cząsteczek pary wodnej oraz przyrost wytrzymałości. Warstwa mleczka nie jest jednak trwale połączona z właściwą wylewką. W związku z tym w celu zapewnienia odpowiednich parametrów użytkowych należy ją usunąć przed ułożeniem finalnych warstw wykończeniowych. Zaleca się, aby proces szlifowania przeprowadzić przed rozpoczęciem wygrzewania podkładu. Większość firm wykonawczych oferuje wykonanie dwukrotnego szlifowania. Jest to sposób na zwiększenie dokładności całego procesu oraz stopnia zmatowienia posadzki. Pominięcie tego etapu prac wykonawczych zazwyczaj skutkuje brakiem odpowiedniej przyczepności warstw wykończeniowych i praktycznie uniemożliwia mocowanie elementów podłogowych na klej.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu