Jak przeprowadzić wznowienie granic? Na czym polega wznowienie znaków granicznych?

Firmy budowlane - komu zlecić budowę domu?

Zobacz listę sprawdzonych wykonawców domu. Kontakty do firm budowlanych z Twojego regionu z terminami na 2023/2024 - w jednym miejscu. Katalog zawiera 4001+ firm.

 • śląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
Więcej miast i firm >>

W jakich sytuacjach jest konieczne wznowienie granic działki?

Jedną z przyczyn konieczności wznawiania granicy lub granic działki jest zatarcie linii graniczącej bądź jej przesunięcie. Pierwsza z tych sytuacji może być skutkiem zaniechania użytkowania terenu przez dłuższy czas. Drugi przypadek z reguły wiąże się z nielojalnością sąsiedzką i świadomym przesunięciem granicy w stronę sąsiedniej działki w sposób jednorazowy lub stopniowo (np. poprzez wykonywanie czynności związanych z uprawą roli).

Jak wygląda procedura wznowienia granic działki?

Weryfikacja poprawności przebiegu granic działki wymaga skorzystania z usług geodety. Proces tyczenia przebiegu granic może zostać zrealizowany nawet wtedy, gdy osoba zlecająca nie jest właścicielem działki (np. przed podjęciem decyzji o zakupie danej nieruchomości). W takiej sytuacji konieczne jest jednak nawiązanie współpracy z formalnym zarządcą obszaru, który będzie miał za zadanie udostępnić niezbędną dokumentację oraz udzielić wymaganych wyjaśnień.

Należy pamiętać, że w przypadku istnienia prawdopodobieństwa naruszenia pierwotnych granic nie warto odkładać decyzji o formalnym sprawdzeniu tej kwestii. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy błędny stan ma miejsce od dłuższego czasu, co może skutkować tzw. zasiedzeniem gruntów przygranicznych. Skutkiem takiego stanu jest niemożność odzyskania terenu przez prawowitego właściciela na korzyść sąsiada. Z zasiedzeniem mamy do czynienia wtedy, gdy osoba niebędąca właścicielem zajmuje dany obszar przez okres 20 lat (w dobrej wierze) lub 30 lat (w złej wierze). Po upływie wskazanego czasu nie ma właściwie żadnych szans na odzyskanie tego obszaru.

Jeśli istnieją wątpliwości dotyczące poprawności przebiegu granicy lub granic danej działki, trzeba zlecić geodecie zrealizowanie ich wznowienia (odnalezienia i ustabilizowania znaków granicznych). Jeśli takie rozwiązanie nie będzie możliwe do wykonania, należy dążyć do przeprowadzenia administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego. W tym celu trzeba złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy (dla gmin wiejskich) lub miasta (dla gmin miejskich).

Wznowienie znaków granicznych - cena

Cena za wytyczenie granic działki zależy między innymi od jej wielkości (liczby punktów granicznych) oraz rejonu Polski, w którym znajduje się dana nieruchomość. Koszty związane z opłaceniem geodety w każdym przypadku ponosi wnioskodawca. Szacując wydatki związane z ponownym wytyczeniem granic, trzeba pamiętać, że jeśli za przywłaszczeniem gruntu stoi osoba zlecająca tyczenie, to ona będzie odpowiedzialna za kwestię fizycznego przeniesienia ogrodzenia. Średnia cena za usługę wznowienia granic wynosi od 1500 zł do 2000 zł.

Jeśli okaże się, że zgodnie z przypuszczeniami zlecającego wznowienie znaków granicznych granica nie pokrywa się z pierwotnym przebiegiem, może on wystąpić z żądaniem przesunięcia ogrodzenia. Procedura rozpoczyna się od pisemnego wezwania sąsiada do przesunięcia płotu. Jeśli nie podejmie on żadnych czynności, należy skierować sprawę do sądu.

Sprawy związane z wznowieniem granic często kończą się w sądzie, jeśli obie strony nie przyjmują do wiadomości stwierdzeń zawartych w wydanej decyzji o rozgraniczeniu. W takiej sytuacji sąsiedzi mają 14 dni od chwili otrzymania dokumentu na założenie sprawy sądowej. Zdarzają się również sytuacje, gdy wójt lub burmistrz przekazują akta na drogę sądową. Ten wariant ma najczęściej miejsce wtedy, gdy sąsiedzi nie wyrażają chęci zawarcia ugody, a geodeta nie ma wystarczających danych do określenia właściwego przebiegu granicy.

Czym są znaki geodezyjne?

Znaki graniczne są częścią układu rozdzielającego powierzchnie sąsiadujących działek. Elementy te znajdują się w punktach charakterystycznych (np. załamaniach) na krawędziach działki. Połączenie znaków granicznych umożliwia ustalenie przebiegu granicy.

Znaki graniczne są często określane mianem znaków geodezyjnych. Zamienne stosowanie tych nazw nie w każdym przypadku jest poprawne. Znaki geodezyjne są elementami osnowy geodezyjnej, która umożliwia prowadzenie pomiarów w terenie. Zdarza się, że znaki graniczne i geodezyjne pokrywają się ze sobą, ale nie jest to regułą.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

 • firmy budowlane Białystok

 • firmy budowlane Bydgoszcz

 • firmy budowlane Częstochowa

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu