Podłoga pływająca – czym jest i jak jest zbudowana?

Przy wykańczaniu domu konieczne jest dobranie odpowiednich podłóg. Zapewnia to właściwy komfort użytkowania pomieszczeń. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę.

Najważniejszą zaletą podłogi pływającej jest fakt, że poprawia komfort akustyczny pomieszczeń. Jest to możliwe dzięki brakowi jej bezpośredniego połączenia ze ścianami, przez co nie ma możliwości przenoszenia drgań. Jednak aby tak było, należy ją poprawnie wykonać.

Czym jest podłoga pływająca?

Posadzka pływająca charakteryzuje się tym, że nie jest sztywno połączona z podłożem i ścianami ani z innymi elementami pionowymi (słupami, kominami). Jest to możliwe dzięki zastosowaniu szczelin dylatacyjnych przy ścianach oraz warstwy poślizgowej oddzielającej ją od stropu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie przenoszą się drgania z sąsiednich pomieszczeń. Warunkiem jest jednak odpowiednie wykonanie izolacji akustycznej oraz poprawny montaż samej podłogi.

Podkład pod podłogę pływającą

Pierwszym krokiem do prawidłowego wykonania podłogi pływającej jest akustyczne zabezpieczenie stropu. Zazwyczaj stosuje się w tym celu płyty z wełny mineralnej lub styropianu. Następny etap to oddzielenie izolacji akustycznej od przyszłej wylewki za pomocą warstwy poślizgowej z folii budowlanej. Warstwa ta stanowi również zabezpieczenie przed nadmiernym zawilgoceniem materiału izolacyjnego. Dla zachowania szczelin dylatacyjnych, które warunkują prawidłowość wykonania podłogi, konieczne jest ułożenie wzdłuż ścian oraz innych pionowych elementów warstwy wełny mineralnej, pasków styropianowych lub pianki dylatacyjnej. Tego typu materiały izolujące mają zdolność rozprężania się podczas kurczenia się podkładu podłogowego i kurczenia się podczas jego rozszerzania. Wylewkę podłogową może stanowić jastrych cementowy lub warstwa anhydrytu. Przyjęło się, że to drugie rozwiązanie stosuje się przy ogrzewaniu podłogowym, na co wpływ ma przewodność cieplna oraz cena.

Istnieje również możliwość wykonania podłogi pływającej z suchego jastrychu. Stosuje się do tego celu płyty drewnopochodne, gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe lub włókno-cementowe. Należy je układać bezpośrednio na izolację akustyczną. W zależności od typu wybranych płyt można je układać w jednej lub w dwóch warstwach. Ważne, aby docinać je w taki sposób, aby kończyły się kilka centymetrów przed ścianą.

Przed układaniem właściwego pokrycia podłogowego należy upewnić się, że podkład jest odpowiednio przygotowany. Podłoże cementowe musi być równe i gładkie. Ważna jest także właściwa wilgotność (na poziomie 2–3%). W przypadku suchego jastrychu przed układaniem podłogi niezbędne jest jego przeszlifowanie oraz wypełnienie styków płyt szpachlówką.

Montaż podłogi pływającej

Układanie podłogi pływającej różni się w zależności od wybranego rodzaju materiału wykończeniowego. W przypadku podłogi drewnianej w postaci parkietu lub desek podłogowych należy je przykleić do podłoża. Pojedyncze elementy podłogowe łączy się ze sobą przy pomocy pióra i wpustu. Dla zachowania dylatacji przyściennych, które warunkują prawidłowe wykonanie podłogi pływającej, stosuje się specjalne kliny dystansowe. Podczas prac wykończeniowych powstałe w ten sposób puste przestrzenie obwodowe należy wypełnić materiałem elastycznym. Na końcu miejsca te przysłania się listwą przypodłogową montowaną do ściany.

Na klej układane są również wszelkiego rodzaju płytki ceramiczne. Rodzaj kleju dobierany jest do typu płytek. Ważne, aby przy ich układaniu zachować odstęp pomiędzy poszczególnymi elementami oraz między płytkami a ścianą. W przypadku tego typu pokrycia podłogowego wykończenie obwodowe stanowi najczęściej cokół wykonany z fragmentów płytek.

Szybkim sposobem na podłogę pływającą jest ułożenie paneli podłogowych. Kolejne elementy takiej podłogi są łączone ze sobą zamkiem typu klik. Pod panelami konieczne jest zastosowanie odpowiedniej maty wygłuszającej. Niektóre z nich mogą pełnić również rolę paroizolacji. Wymagana szczelina wzdłuż ścian zakrywana jest na koniec listwami przyściennymi.

Chcąc ułożyć wykładzinę na podłodze pływającej, należy przykleić ją do podkładu. Do tego celu konieczne jest zastosowanie specjalnego kleju do wykładzin lub dwustronnych taśm klejących. Istnieje również możliwość montażu metodą napinania – przy tym rozwiązaniu wykładzina mocowana jest do listew obwodowych. Do wygłuszenia posadzki w każdym przypadku służy specjalna mata z gąbki.

Montując podłogę na legarach (podłoga pływająca drewniana), w przypadku stropu drewnianego przy podłodze bezpośrednio na belkach niezbędny jest montaż przekładek akustycznych. Częściej stosowanym rozwiązaniem jest jednak wykonanie poszycia z desek lub różnego typu płyt suchego jastrychu. Na tak przygotowanym podłożu układa się legary. Istnieje również możliwość ich zastosowania na stropie żelbetowym. Dla wytłumienia drgań również w tym przypadku stosuje się odpowiednie przekładki akustyczne. Warunkiem poprawnie wykonanej podłogi tego typu jest zastosowanie grubych desek podłogowych oraz wykonanie szczeliny obwodowej szerokości 1–2 cm.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu