Podłoga na poddaszu - na wylewce, z płyt OSB. Od czego zależy rodzaj warstw posadzkowych?

Rodzaj podłogi na poddaszu zależy w głównej mierze od rodzaju stropu. Na przegrodzie poziomej zazwyczaj wykonuje się wylewkę lub podłogę na legarach z płytami drewnopochodnymi, np. OSB.

Podłoga na poddaszu na sztywnym stropie żelbetowym może mieć właściwie dowolną formę. Z kolei warstwy posadzkowe na belkach drewnianych najczęściej muszą być lekkie, aby nie powodować nadmiernych ugięć.

Podłoga pływająca na stropie żelbetowym

Na stropie żelbetowym można wykonać właściwie każdy układ warstw podłogowych. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wykonanie posadzki pływającej poprawiającej parametry akustyczne całej przegrody poziomej. W tym celu na betonowym stropie rozkłada się warstwę folii paroizolacyjnej, na której układane są płyty izolacji akustycznej. Materiał dźwiękochłonny może być w takim przypadku wykonany ze styropianu podłogowego lub twardych płyt wełny mineralnej. Na powłoce izolacyjnej należy kolejno rozłożyć jedną, a najlepiej dwie warstwy folii budowlanej chroniącej płyty przed dopływem wilgoci z wylewki oraz zapewniające poślizg. W następnym etapie można przejść do wykonania podkładu podłogowego. Najbardziej typowym rozwiązaniem jest wykonanie klasycznej wylewki cementowej. Jeśli na poddaszu ma zostać wykonane ogrzewanie podłogowe, należy użyć zaprawy anhydrytowej cechującej się większą elastycznością i lepszymi parametrami bezwładności cieplnej. Na warstwie podkładu można układać wszystkie rodzaje podłogowych materiałów wykończeniowych - płytki ceramiczne, lite deski, parkiet, panele laminowane, wykładzinę. Wykonując warstwy podłogi pływającej, trzeba pamiętać o pozostawieniu szczelin dylatacyjnych pomiędzy wszystkimi warstwami posadzki a innymi elementami konstrukcyjnymi (ścianami, słupami, kominami). Wypełnia się je materiałem elastycznym, np. pianką. Dylatacje zapewniają nieprzenoszenie się drgań z warstw podłogi na inne części budynku i kondygnacje znajdujące się poniżej.

Podłoga na legarach na stropie żelbetowym

Na stropie żelbetowym można także wykonać podłogę na legarach. Drewnopochodne płyty przymocowane do belek drewnianych stanowią w takim przypadku podłoże pod finalne warstwy wykończeniowe. Należy pamiętać, że prace nad realizacją podłogi na elementach z drewna można rozpocząć dopiero po wyschnięciu pomieszczeń w budynku. Jest to sposób na ochronę drewna przed pochłonięciem nadmiernej ilości cząsteczek wody, co skutkowałoby zniszczeniem jego struktury. Wykonanie podłogi trzeba rozpocząć od rozłożenia na stropie folii paroizolacyjnej oraz dokładnego sklejenia jej zakładów. Przy realizacji tego etapu prac należy pamiętać o wywinięciu kilkucentymetrowego kołnierza z paroizolacji na ścianę. W kolejnym kroku w miejscach pod przyszłymi belkami drewnianymi rozkłada się przekładki z gumy lub filcu. Wymiary i rozstaw elementów krawędziowych zależą od zakładanych obciążeń i planowanej grubości drewnopochodnych płyt poszycia. Po ułożeniu legarów na ich górnej powierzchni również należy przykleić pasy izolacji akustycznej. Jeśli projekt zakłada ocieplenie podłogi, między elementami z drewna należy umieścić płyty z wełny mineralnej. Kolejnym etapem prac nad podłogą na legarach jest zamocowanie poszycia np. z płyt OSB. Jako łączniki zaleca się stosować wkręty samowiercące do drewna. Na powierzchni płyt drewnopochodnych wykonuje się finalną warstwę wykończeniową podłogi.

Podłoga na stropie drewnianym

Z technologicznego punktu widzenia na stropie drewnianym również można wykonać większość układów podłogowych. Ograniczeniem w takim przypadku jest jednak zazwyczaj niska nośność takiego stropu. Zbyt ciężka posadzka powoduje najczęściej przekroczenie stanów granicznych użytkowalności związanych z nadmiernymi ugięciami belek stropowych. Dlatego też na stropach drewnianych z reguły wykonuje się poszycie z płyt drewnopochodnych o grubości około 2 cm (podłoga z płyt OSB na poddaszu). Izolacja akustyczna stropu drewnianego ma postać płyt z wełny mineralnej umieszczanych pomiędzy belkami nośnymi. Grubość takiej warstwy wynosi zazwyczaj około 10-15 cm. Jeśli parametry nośności stropu są wystarczające, na warstwie płyt drewnopochodnych można ułożyć suchy jastrych - podsypkę wyrównującą z lekkiego kruszywa mineralnego, np. keramzytowego. Na sypkiej powłoce układa się z kolei specjalne elementy płytowe gipsowo-włókniste lub włóknisto-cementowe.

Jeśli belki drewniane mają większy zapas nośności, na płytach drewnopochodnych można wykonać tradycyjną podłogę pływającą. W takim przypadku poszycie trzeba zabezpieczyć warstwą folii, na której warto rozłożyć dodatkową izolację akustyczną ze styropianu lub twardej wełny. Po rozłożeniu kolejnej warstwy folii budowlanej można przejść do wykonywania podkładu podłogowego. Należy pamiętać, że wykonanie ciężkiego typu podłogi na stropie drewnianym zawsze powinno być konsultowane z uprawnionym konstruktorem, który po zebraniu obciążeń stałych, użytkowych i technologicznych sprawdzi parametry nośności całego układu.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu