Podkład antykorozyjny: rodzaje

Metal należy do bardzo trwałych materiałów, ale i on pod wpływem różnych procesów zachodzących w środowisku naturalnym ulega zniszczeniu. Zjawisko to nazywane jest korozją. Istnieją jednak metody zapobiegające mu. W tym celu elementy stalowe zabezpiecza się podkładem antykorozyjnym.

Podkłady antykorozyjne przeznaczone są do malowania powierzchni stalowych, żeliwnych, a także miedzianych i aluminiowych. Służą jako podkład pod wyroby nawierzchniowe, takie jak emalie ftalowe lub chlorokauczukowe. Mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Przyczyny powstawania rdzy

Korozją określa się stopniowe niszczenie materiałów zachodzące na ich powierzchni. Korozji mogą ulegać metale, a także beton, drewno, skała, szkło oraz tworzywa sztuczne. Najczęstszą przyczyną niszczenia metali jest korozja chemiczna lub elektrochemiczna. W celu zapobiegania powstawania korozji stosuje się podkład antykorozyjny do metalu, bazujący na różnego rodzaju żywicach.

Rodzaje korozji

Zabezpieczenie podłoża metalowego może zależeć od agresywności środowiska, w którym metal będzie się znajdował. Według normy PN-EN ISO 12944-2 występuje 5 klas korozyjności, wśród których można wymienić:

 • C1 - bardzo mała, dotyczy budynków ogrzewanych z czystą atmosferą, takich jak sklepy, szkoły, hotele;
 • C2 - mała, dotyczy budynków, w których nie występuje regularne ogrzewanie i może dochodzić do kondensacji pary wodnej. Chodzi tu o takie obiekty jak magazyny i hale sportowe. W środowisku zewnętrznym występuje głównie na terenach wiejskich;
 • C3 - średnia, dotyczy pomieszczeń produkcyjnych o dużym poziomie wilgotności oraz pewnym stopniu zanieczyszczenia powietrza, głównie w zakładach spożywczych, pralniach i browarach. Na zewnątrz występuje w środowisku miejskim oraz przemysłowym o średnim zanieczyszczeniu tlenkiem siarki (IV);
 • C4 - duża, dotyczy głównie zakładów chemicznych, pływalni, stoczni. W środowisku zewnętrznym pojawia się głównie na obszarach przemysłowych oraz przybrzeżnych;
 • C5-I - bardzo duża (przemysłowa), dotyczy budowli lub obszarów z dużym zanieczyszczeniem i niemal ciągłą kondensacją. W środowisku zewnętrznym pojawia się na obszarach o dużej wilgotności oraz agresywnej atmosferze;
 • C5-II - bardzo duża (morska), dotyczy budowli lub obszarów z dużym zanieczyszczeniem i niemal ciągłą kondensacją. Na zewnątrz występuje na obszarach przybrzeżnych i oddalonych od lądu na morzu o wysokim stopniu zasolenia.

Podstawowe wymagania stawiane podkładom antykorozyjnych

Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać dobry podkład antykorozyjny, możemy zaliczyć:

 • łatwość aplikowania na różnego rodzaju powierzchniach;
 • łatwy proces mieszania;
 • wyjątkowo gładką rozlewność;
 • doskonałą ochronę powierzchni stalowych przed wilgocią;
 • wysoką przyczepność do różnego rodzaju podłoża;
 • wysoką wytrzymałość powłoki.

Podkład antykorozyjny: rodzaje

Podkłady antykorozyjne tworzą tzw. warstwę podkładową, stanowiącą dodatkową barierę ochronną oraz zwiększającą przyczepność do podłoża. Zapobiega przenikaniu wilgoci i zabezpiecza przed rdzą. Do najczęściej spotykanych rodzajów podkładów antykorozyjnych możemy zaliczyć:

 1. Podkład epoksydowy - ma doskonałe właściwości izolujące (przyjmuje się, iż żywica epoksydowa izoluje średnio dwa razy lepiej niż akrylowa, która jest powszechnie używana w podkładach). Epoksydowy podkład antykorozyjny pozwala na utworzenie na powierzchni bardzo szczelnej bariery.
 2. Podkład chlorokauczukowy - przeznaczony do antykorozyjnego gruntowania elementów wykonanych ze stali lub żeliwa, które eksploatowane są na zewnątrz pomieszczenia. Może być również stosowany pod inne emalie oraz farby nawierzchniowe: ftalowe i alkidowe.
 3. Podkład akrylowy - zapewnia bardzo dobrą ochronę antykorozyjną dzięki znajdującym się w składzie wysokiej jakości żywicom. Ma bardzo dobrą przyczepność. 
 4. Podkład ftalowy (alkidowy) - stosowany jako podkład pod emalie ftalowe.

Ze względu na sposób nanoszenia możemy wyróżnić:

 • podkład antykorozyjny w sprayu - jest przykładem antykorozyjnego zabezpieczenia rozprowadzanego w postaci sprayu po powierzchni. Ma bardzo dobre właściwości antykorozyjne i zapewnia skuteczną izolację przed wilgocią;
 • podkład antykorozyjny do malowania natryskowego hydrodynamicznego, pędzlem lub wałkiem - najpopularniejszy tym podkładu antykorozyjnego, przeznaczony głównie do zastosowania profesjonalnego.

Istnieją również podkłady antykorozyjne wysokotemperaturowe głęboko penetrujące, które charakteryzują się dużą odpornością na wysokie temperatury. Zawierają zmodyfikowane żywice alkidowe, które charakteryzują się podwyższoną odpornością termiczną (nawet do 200⁰C).

Należy pamiętać, iż nie ma 100% skutecznych izolatorów (podkładów), a efekt ich użycia zależy od grubości naniesionej warstwy izolacji.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu