Podbijanie fundamentów - w jakich sytuacjach jest konieczne i ile kosztuje?

Wzmocnienie fundamentów poprzez podbijanie nie należy do prac łatwych w wykonaniu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których jest to jedyny sposób na poprawienie parametrów nośności konstrukcji posadowienia budynku.

Podbijanie fundamentów zazwyczaj jest niezbędne przy wykonywaniu nadbudowy istniejącego obiektu budowlanego lub uszkodzeniu konstrukcji starych fundamentów. Przystępując do wykonywania podbicia, należy kierować się wytycznymi z projektu wzmocnienia.

Kiedy jest konieczne podbijanie fundamentów?

Fundamenty to elementy konstrukcyjne budynku, których zadaniem jest przenoszenie obciążenia z całego obiektu oraz rozkładanie go w sposób równomierny na podłoże gruntowe. W trakcie eksploatacji budynku zdarzają się sytuacje, w których konieczne staje się wzmocnienie konstrukcji posadowienia. Najczęściej jest to związane z:

Projekt podbicia fundamentów zawierający zakres robót oraz kolejność wykonywania prac powinien zostać opracowany przez uprawnionego konstruktora. Podjęcie czynności związanych ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych posadowienia na własną rękę może wiązać się z wystąpieniem katastrofy budowlanej będącej skutkiem utraty stateczności przez obiekt lub jego część.

Podbijanie fundamentów wiąże się także z koniecznością podjęcia odpowiednich formalności. Z prawnego punktu widzenia wzmacnianie konstrukcji posadowienia jest traktowane jako przebudowa. Tego typu działanie musi być więc poprzedzone zgłoszeniem robót lub uzyskaniem prawnego pozwolenia na budowę w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Podbicie fundamentów - kolejność prac

Proces wzmacniania fundamentów poprzez podbicie należy rozpocząć od wykonania wykopów oraz zaszalowania konstrukcji ścian. Prace ziemne należy wykonywać ściśle według projektu. Przyjęło się, że szerokość pojedynczego wykopu nie może przekraczać 1-1,5 m (w zależności od rodzaju gruntu zalegającego wokół fundamentu). Podczas wykonywania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót fundament zostaje podzielony na odcinki, które odsłania się według określonej kolejności. Zazwyczaj jednoczesnemu odkopaniu poddaje się co czwarty/piąty fragment konstrukcji posadowienia. Zastosowanie tego rodzaju podziału wpływa na zachowanie ciągłości w przekazywaniu obciążeń z fundamentuna grunt. Rodzaj gruntu wokół fundamentu wpływa także na typ szalowania. Należy pamiętać o zabezpieczeniu wykopów przed wilgocią, a także o odpowiednim wyprofilowaniu oraz ustabilizowaniu skarp. Podbijanie można wykonywać z wykorzystaniem różnych materiałów. Najczęściej stosuje się dobetonowanie konstrukcji posadowienia od spodu. Do rozwiązań alternatywnych należy wymurowanie dodatkowych fragmentów z cegły pełnej lub bloczków z betonu komórkowego. Podczas wykonywania robót trzeba pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu fundamentów przed działaniem wody i wilgoci poprzez zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Typ materiału izolacyjnego powinien zostać dobrany przez projektanta w zależności od istniejących warunków gruntowo-wodnych. Wzmocnienie można wykonać także za pomocą mikropali (pali o małej średnicy).

Po wykonaniu wzmocnienia zgodnie z projektem oraz odczekaniu czasu potrzebnego do osiągnięcia przez mieszankę betonową lub zaprawę odpowiedniej wytrzymałości można przejść do zasypywania wykopów. Ten etap robót również należy realizować etapami. Zasypywanie najlepiej prowadzić warstwami o grubości około 20 cm, które każdorazowo trzeba zagęścić do odpowiedniego stopnia. Po zasypaniu danej grupy odcinków można przejść do odkopywania kolejnych fragmentów fundamentów oraz analogicznego powtarzania całej procedury aż do podbicia i ponownego osłonięcia gruntem całości konstrukcji.

Podbijanie fundamentów - cena

Podbijanie fundamentów jest bardzo skomplikowaną operacją, trudną w wykonawstwie oraz wymagającą dużej staranności od realizatorów. Działanie tego typu wiąże się także z koniecznością sprawowania ciągłego nadzoru przez osobę uprawnioną. Wydatki konieczne do poniesienia podczas realizacji wzmocnienia niejednokrotnie przewyższają koszt nowych fundamentów. Fundamenty o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych gwarantują jednak trwałość konstrukcji oraz bezpieczeństwo użytkowników. W związku z tym nawet duże wydatki są warte poniesienia.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu