Na czym polega podbijanie fundamentów? Jaka jest orientacyjna cena takiej usługi?

Podbicie fundamentu to czynność, którą wykonuje się między innymi w przypadku planowanej nadbudowy lub podbudowy istniejącego obiektu budowlanego, a także w sytuacji podmycia posadowienia budynku.

Podbijanie fundamentów to proces, który musi zostać poprzedzony wykonaniem opracowania projektowego. Realizacja robót nad wzmocnieniem konstrukcji posadowienia wymaga także odpowiedniego nadzoru.

W jakich sytuacjach konieczne jest podbicie fundamentów?

Konieczność podbicia fundamentu zachodzi zazwyczaj w przypadku:

  • podmycia istniejącego fundamentu - zazwyczaj jest ono następstwem nieprawidłowo wykonanej instalacji odwodnienia dachu obiektu. Jeśli przy okapach połaci nie ma orynnowania, woda transportowana w bezpośrednie sąsiedztwo fundamentu powoduje stopniowe podmycie konstrukcji. W celu naprawy podbudowy pod fundamentem konieczne jest wykonanie podbicia oraz wzmocnienia ewentualnych pęknięć elementów nośnych posadowienia;
  • planowanej nadbudowy obiektu budowlanego o jedną lub więcej kondygnacji - spowoduje to zwiększenie obciążeń stałych i użytkowych działających na elementy konstrukcyjne budynku. W takiej sytuacji z reguły konieczne jest powiększenie wymiarów istniejącego fundamentu, co wiąże się z wykonaniem odkrywki posadowienia budynku;
  • planowanej dobudowy w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obiektu budowlanego - w takiej sytuacji projektowany poziom posadowienia nowego budynku często znajduje się poniżej poziomu fundamentów istniejącego obiektu. W celu uniknięcia potencjalnych odkształceń stare elementy konstrukcyjne posadowienia należy obniżyć do wspólnego poziomu poprzez podmurowanie lub podbetonowanie;
  • zbyt płytkiego posadowienia fundamentów - czyli oparcia budynku na podłożu znajdującym się powyżej poziomu przemarzania gruntu. Cykliczne zamarzanie i rozmarzanie cząstek gruntowych pod obiektem prowadzi do powstania nierównomiernych osiadań na obwodzie całego budynku. W takim przypadku konieczne staje się pogłębienie fundamentów poniżej poziomu przemarzania gruntu występującego na danym obszarze;
  • planowanego pogłębienia części piwnicznej istniejącego obiektu - w przypadku budynków bez piwnicy poziom fundamentów i posadzki różni się zaledwie o kilkanaście centymetrów, dlatego przy planowanej podbudowie obiektu konieczne jest obniżenie całego poziomu posadowienia.

Jakimi metodami przeprowadza się podbijanie fundamentów?

Podbijanie fundamentów to czynność, której realizację należy wykonać na podstawie projektu oraz pod nadzorem uprawnionego specjalisty. Modernizacja elementów konstrukcyjnych posadowienia może obejmować wymianę, poszerzenie lub pogłębienie istniejącego fundamentu. Podczas wykonywania koniecznych odkrywek posadowienia budynku bardzo istotną kwestią jest ścisłe przestrzeganie kolejności oraz szerokości odcinków założonych w opracowaniu projektowym.

Do najpopularniejszych metod stosowanych przy podbijaniu fundamentów należy podbetonowanie dotychczasowej konstrukcji posadowienia. W tym celu w pierwszym etapie wykonuje się wykop oraz deskowanie fundamentu. Wybranie gruntu spod konstrukcji należy prowadzić na fragmentach fundamentu zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Zazwyczaj jednoczesnemu odsłonięciu poddaje się co czwarty odcinek ławy o długości nieprzekraczającej 1 m. Podczas realizacji robót ziemnych trzeba także pamiętać o zachowaniu odpowiedniego wyprofilowania skarp wykopu, które zależy w głównej mierze od rodzaju gruntu otaczającego elementy posadowienia zalegającego bezpośrednio pod nim. Istotne jest również, aby nie pozostawiać odsłoniętych fundamentów na dłuższy okres, ponieważ w przypadku wystąpienia ulewnych deszczy struktura gruntu pod fundamentami zostanie naruszona. W kolejnym kroku można przejść do betonowania. Po zrealizowaniu wzmocnienia trzeba pamiętać, aby chronić świeżą mieszankę przed czynnikami mechanicznymi i odkształceniami. Przy wykonywaniu podbicia należy również mieć na uwadze właściwe zaizolowanie dobudowanej części. W ostatnim etapie wykop musi zostać ponownie zasypany. Proces obsypywania trzeba wykonywać stopniowo - warstwami o grubości około 20 cm. Ważne jest także odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw. Po zrealizowaniu całego cyklu można przejść do wzmacniania kolejnych fragmentów określonych w projekcie.

Podbijanie fundamentów - cena

Podbicie fundamentu wiąże się ze znacznymi wydatkami. Koszt wykonania samych robót zazwyczaj przekracza 1000 zł za metr bieżący. Należy pamiętać, że przy wyliczaniu ostatecznej sumy do uwzględnienia pozostają jeszcze nakłady na materiał, a także opracowanie projektowe i nadzór nad robotami. Szacuje się, że koszt podbicia typowego fundamentu z reguły przekracza jego wartość. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż działanie to umożliwia bezpieczną eksploatację obiektu budowlanego, są to koszty warte poniesienia.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu