Płyty betonowe na podjazd do garażu - pełne, ażurowe. Czym się charakteryzują i ile kosztują?

Płyty betonowe to popularny materiał wykończeniowy stosowany na podjeździe do garażu. Elementy te występują w dwóch formach - pełnej oraz ażurowej. Wybór konkretnego rodzaju płyt betonowych zależy przede wszystkim od preferencji inwestora.

Płyty betonowe ażurowe na podjeździe do garażu zapewniają stabilność podłoża, a jednocześnie nie ograniczają powierzchni biologicznie czynnych. Z kolei zastosowanie płyt betonowych drogowych pełnych umożliwia wykonanie wytrzymałej nawierzchni, którą w razie konieczności można w łatwy sposób zdemontować i przenieść w inne miejsce.

Czym są płyty betonowe ażurowe?

Betonowe płyty ażurowe są uważane za nowoczesną i ekologiczną formę wykończenia nawierzchni różnego typu. W porównaniu z tradycyjną kostką brukową charakteryzują się wyższą wydajnością w odprowadzaniu wody opadowej, ponieważ ciecz może przedostawać się przez fabryczne otwory bezpośrednio do głębszych warstw gleby bez konieczności odprowadzania jej do liniowych systemów odwodnieniowych. Co więcej, wykończenie terenu poprzez ułożenie betonowych płyt ażurowych nie powoduje utraty powierzchni biologicznie czynnej. Zgodnie z zapisami prawa budowlanego w przypadku budownictwa wielorodzinnego obszar tego typu musi stanowić przynajmniej jedną czwartą powierzchni całej działki. Budownictwo jednorodzinne nie jest obwarowane tak rygorystycznymi wymogami, jednak często zdarza się, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w wydanej decyzji o warunkach zabudowy znajduje się zapis określający, jaka część terenu przeznaczonego pod zabudowę musi pozostać w formie umożliwiającej rozwój roślinności oraz retencję wód opadowych. Do zalet płyt ażurowych należy też fakt, iż cechują się wysoką wytrzymałością na działanie sił ściskających, dzięki czemu mogą być użyte do wykonania nawierzchni przeznaczonej do poruszania się pieszych, ale też ruchu samochodowego. Elementy te nie są podatne na odkształcenia ani nie ulegają deformacjom pod wpływem czynników atmosferycznych (w tym zjawiska cyklicznego zamrażania-rozmrażania). Powierzchnie wykończone płytami ażurowymi nie wymagają skomplikowanych czynności w zakresie pielęgnacji i konserwacji. Dodatkową zaletą jest dość niska cena takiego rozwiązania ‒ metr kwadratowy płyty ażurowej to wydatek rzędu 25‒30 zł.

Czym charakteryzują się płyty betonowe pełne na podjazd?

Pełne płyty z betonu mogą mieć formę elementów drogowych (większych) lub chodnikowych (mniejszych). Do niedawna płyty te były najczęściej stosowane jako utwardzenie dróg tymczasowych np. na placach budowy. Cieszą się one niesłabnącą popularnością w sektorze budowlanym, ponieważ cechuje je łatwość w montażu i demontażu, dzięki czemu uchodzą za mobilne i uniwersalne. Poza tym betonowe płyty pełne, w szczególności drogowe, wyróżniają się wysokimi parametrami nośności, dzięki czemu może się po nich odbywać ciężki ruch samochodowy. W ostatnim czasie producenci materiałów budowlanych coraz częściej oferują płyty drogowe oraz chodnikowe wysokiej jakości w szerokiej gamie barw i wzorów. Elementy te są z powodzeniem wykorzystywane jako wykończenie nawierzchni podjazdów oraz różnego typu ścieżek. Proste płyty betonowe najlepiej wpisują się w charakter brył budynków jednorodzinnych utrzymanych w stylistyce modernistycznej, których elewacje charakteryzują się minimalizmem oraz nawiązaniem do form geometrycznych. Płyty betonowe na podjazd cechuje niewygórowana cena w porównaniu do drobnowymiarowej kostki. Metr kwadratowy elementów drogowych z betonu to wydatek rzędu 20‒25 zł.

Nawierzchnię podjazdu można również wykończyć w estetyczny sposób, układając na niej elementy z granitu. Producenci materiałów budowlanych z tego surowca oferują zarówno kostkę granitową niewielkich wymiarów, jak i płyty w większych formatach. Należy jednak pamiętać, że w przypadku powierzchni przeznaczonych dla ruchu samochodów zaleca się układanie drobnowymiarowej kostki, która jest mniej podatna na uszkodzenia pod wpływem dużych obciążeń. Większe płyty granitowe można natomiast wykorzystać do wykańczania różnego rodzaju chodników oraz ścieżek.

Jak układać płyty betonowe?

Układanie nawierzchni z płyt betonowych najlepiej rozpocząć od założenia układu oraz rozplanowania elementów. W kolejnym kroku należy wytrasować krawędzie podjazdu oraz wyrównać teren. W celu zniwelowania nierówności i uzyskania stabilnego podłoża konieczne jest usunięcie warstwy gruntu organicznego - humusu. Kolejno trzeba ustabilizować podłoże za pomocą gruboziarnistego piasku lub pospółki oraz wykonać właściwą podbudowę (warstwę nośną) z grysu, żwiru lub tłucznia o grubości około 40 cm. W następnym etapie należy ułożyć elementy obramowania (krawężniki, obrzeża lub palisadę). Po wysypaniu podsypki można przejść do układania płyt betonowych, a jeśli zastosowano elementy ażurowe, na końcu należy wypełnić otwory.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu