Jaką papę na dach zastosować? Jak przeprowadzić kładzenie bitumu na powierzchni? Czy możliwa jest naprawa dachu z papy?

Pokrycie dachu papą to sposób na zabezpieczenie przegrody i całego budynku przed wodą. Materiał bitumiczny może być podkładem pod wierzchnie warstwy wykończeniowe (papa na deskowanie) lub pełnić funkcję docelowego pokrycia dachu.

Papa na dach na zimno jest mocowana do podłoża przy użyciu odpowiedniego lepiku. Instalacja papy na gorąco wymaga użycia palnika w celu rozpuszczenia bitumu.

Czym charakteryzuje się papa na dach?

Papa jest materiałem bitumicznym o funkcji hydroizolacyjnej, który można podzielić pod względem następujących kryteriów:

 • przeznaczenie;
 • typ zastosowanej posypki;
 • sposób montażu;
 • typ zastosowanej masy asfaltowej odpowiedzialnej za zespolenie osnowy.

Ze względu na przeznaczenie papa dachowa dzieli się na trzy podstawowe rodzaje:

 • papa asfaltowa podkładowa - materiał przeznaczony do wykonywania najniżej położonych (spodnich) powłok w układach pełniących funkcję pokryć dachowych oraz izolacjach wodoszczelnych i wodochronnych. Wyrób tego typu jest odpowiednią warstwą podkładową pod montaż dachówek bitumicznych, blachodachówek i dachówek (papa na deskowanie). Podkłady tego rodzaju znajdują również zastosowanie w realizacji zielonych dachów, ponieważ z reguły są korzenioodporne;
 • papa asfaltowa wierzchniego krycia - materiał przeznaczony do stosowania zarówno w systemach jednowarstwowych, jak i wielowarstwowych, w których stanowi warstwę wykończeniową. Powłoka tego typu jest poddana oddziaływaniu czynników atmosferycznych. Papa wierzchniego krycia po wbudowaniu staje się warstwą o działaniu wodochronnym i przeciwwilgociowym. Powłoka ta nie przepuszcza cząsteczek pary wodnej. W procesie produkcyjnym pap wierzchnich stosuje się wysokogatunkowe posypki, które umożliwiają nadanie połysku oraz podnoszą walory estetyczne wykończenia;
 • papa asfaltowa perforowana - materiał umożliwiający stworzenie układu kanalików wewnątrz pokryć dachowych składających się z kilku warstw. Dzięki temu możliwe jest rozprężenie nagromadzonej pary wodnej i oddanie jej poprzez specjalne kominki do otoczenia. Zastosowanie papy perforowanej chroni cały układ pokrycia dachu przed powstaniem pęcherzy w warunkach nadmiernego zawilgocenia.

Jak wygląda kładzenie papy na dachu?

Pokrycie dachu papą to proces zróżnicowany głównie z uwagi na typ materiału. Ze względu na sposób montażu papy dachowe dzielą się na:

 • papy przeznaczone do montażu tradycyjnego - materiały mocowane z użyciem lepiku asfaltowego
 • papy przeznaczone do montażu poprzez zgrzewanie - materiały mocowane do podłoża poprzez rozgrzane powietrze wytwarzane przez palnik lub specjalne urządzenie umożliwiające wytworzenie strumienia powietrza o wysokiej temperaturze. W obu przypadkach powietrze powoduje nadtopienie lepiszcza znajdującego się na spodzie powłoki oraz na liniach zakładu;
 • papy przeznaczone do montażu mechanicznego - wyroby mocowane do podłoża za pomocą specjalnych gwoździ (papiaków) lub dedykowanych łączników do kotwienia w podłożach betonowych i z blachy;
 • papy przeznaczone do montażu z wykorzystaniem warstwy samoprzylepnej znajdującej się na spodzie.

Papa na dach - cena

Cena papy na dach uchodzi za jedną z zalet tego materiału pokryciowego. W porównaniu do innych wyrobów powłokowo-wykończeniowych stosowanych w układach dachowych produkt bitumiczny jest stosunkowo tani. Nie jest jednak możliwe podanie dokładnej ceny papy, ponieważ zależy ona od kilku czynników, takich jak typ i parametry. Koszt papy podkładowej zazwyczaj wynosi od 5 do 20 zł/m2. Papa nawierzchniowa z reguły kosztuje od 10 do 35 zł/m2. Należy jednak pamiętać, że szczelność układu z papy na dachu nie zależy od ceny, ale od prawidłowej współpracy pomiędzy warstwą podkładową a wykończeniową. Zarówno w przypadku pokryć jednowarstwowych, jak i wielowarstwowych największe znaczenie ma właściwe zespolenie powłoki asfaltowej z podłożem.

Na czym polega naprawa dachu z papy?

Renowacja dachu z papy umożliwia przywrócenie jej efektywności. Zakres czynności koniecznych do wykonania zależy w takim przypadku od stopnia uszkodzenia materiału. W przypadku gdy na powierzchni dachu pojawiły się niewielkie spękania, pokrycie można naprawić z użyciem mas bitumicznych lub specjalnych klejów. Po usunięciu uszkodzonego fragmentu materiału w tym samym miejscu nakleja się fragment nowej papy z zachowaniem zakładu o szerokości minimum 10 cm. W sytuacji gdy płat papy zostanie oderwany od powierzchni, odstający fragment należy zastąpić nowym materiałem lub miejsce to uszczelnić smołą i podkleić papę.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu