Ogrzewanie geotermalne - jak działa? Jakie są jego wady i zalety?

Firmy budowlane - komu zlecić budowę domu?

Zobacz listę sprawdzonych wykonawców domu. Kontakty do firm budowlanych z Twojego regionu z terminami na 2023/2024 - w jednym miejscu. Katalog zawiera 4001+ firm.

Ogrzewanie geotermalne - skąd pobierana jest energia?

Ogrzewanie geotermalne domu realizowane jest za pomocą instalacji pomp ciepła, które czerpią ciepło z gruntu. Energia geotermalna jest niczym innym jak ciepłem skumulowanym we wnętrzu naszej planety, które powstaje na skutek rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Ciepło w sposób ciągły przepływa od jądra Ziemi do powierzchni, dostarczając energię termiczną.

Rodzaje ogrzewania geotermalnego

W naszym kraju energię geotermalną najczęściej pozyskuje się poprzez instalację pomp ciepła. Ich zasada działania jest dokładnie taka sama jak w przypadku domowych chłodziarek. Energia jest pobierana w parowniku, a następnie, po sprężeniu czynnika chłodniczego transportującego energię, jest oddawana podczas kondensacji w skraplaczu. Ciepło z gruntu może być pobierane za pomocą pomp ciepła typu:

 • woda-woda - w tym przypadku ciepło jest pobierane ze studni zasilających. Służy do tego wymiennik ciepła, w którym znajduje się parownik. Woda oddaje ciepło czynnikowi niskowrzącemu, by następnie, po sprężeniu, oddać je instalacji centralnego ogrzewania;
 • grunt-woda - w tym sposobie wykorzystuje się dwa rodzaje wymienników:
  • poziome gruntowe wymienniki ciepła, w których występuje poziomy układ rur w gruncie umieszczany na głębokości ok. 0,2-0,5 m poniżej granicy przemarzania, którego powierzchnia zależy od przepuszczalności gleby oraz opadów deszczu. Rury poziomego wymiennika ciepła układa się w formie wężownicy na całej powierzchni wykopu, zachowując odstępy o wielkości od 0,4 do 1,2 m. Zaletą takiego sposobu rozmieszczenia jest brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na tego typu przyłącze cieplne do budynków;
  • pionowe gruntowe wymienniki ciepła, w których układ rur jest pionowy, a głębokość odwiertów zależy od właściwości podłoża gruntowego oraz przepływu wód gruntowych. Zazwyczaj głębokość ta wynosi od 40 do 150 m. Pionowy gruntowy wymiennik ciepła składa się z pionowych odcinków rur tworzących pętle, które nazywane są sondami geotermalnymi. W przypadku takiego zastosowania konieczne jest uwzględnienie minimalnych odległości pomiędzy wymiennikami ciepła, aby grunt nie uległ schłodzeniu, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej do odpowiedniego organu administracji geologicznej.

Ogrzewanie geotermalne - koszt

Geotermalne ogrzewanie domu pozwala na duże oszczędności. Pompy ciepła, które wykorzystują energię zgromadzoną we wnętrzu Ziemi, mają znacznie wyższe średnioroczne COP (z ang. Coefficient of Performance - współczynnik efektywności pompy ciepła) niż powietrzne pompy ciepła, co zapewnia im wysoką wydajność przy stosunkowo niskim poborze energii elektrycznej.

Całkowita kwota instalacji jest uzależniona od warunków geologicznych i może wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Koszty odwiertów za metr bieżący wynoszą od 100 do 120 zł, natomiast kosz przykładowej instalacji 6 kW w zależności od producenta waha się od 20 do nawet 30 tysięcy zł.

Ogrzewanie geotermalne - wady i zalety

Do zalet ogrzewania geotermalnego można zaliczyć:

 • nieograniczone oraz niewyczerpywalne zasoby energii Ziemi;
 • brak emisji do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń powstających przy spalaniu paliw kopalnych;
 • niski koszt eksploatacji;
 • niezależność od warunków pogodowych;
 • stosunkowo szybki zwrot inwestycji;

Do wad ogrzewania geotermalnego można zaliczyć:

 • wysokie początkowe koszty inwestycji, które mogą okazać się nie do udźwignięcia;
 • nieopłacalność tego rodzaju inwestycji w niektórych lokalizacjach - sytuacja taka ma miejsce w przypadku podłoża skalistego, gdzie należałoby wprowadzić sondy na głębokość poniżej 100 metrów, a koszt takiej instalacji wyniósłby kilkaset tysięcy złotych;
 • korozję rur, na którą wpływa zasolenie wód gruntowych.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu