Jak wykonać odwodnienie wokół domu? Jakie materiały są potrzebne?

Wydajne odwodnienie budynku jest niezbędne przy jego lokalizacji na podmokłym terenie. System odprowadzenia wody przydaje się także w sytuacji, gdy działka jest w znacznym stopniu utwardzona lub gdy wokół budynku zalegają grunty nieprzepuszczalne.

Odwodnienie przy domu może zostać zrealizowane na różne sposoby. Odprowadzenie wody można wykonać za pomocą drenażu opaskowego lub odwodnienia liniowego.

W jakich sytuacjach niezbędne jest odwodnienie wokół domu?

Odwodnienie budynku jest niezbędne przede wszystkim w sytuacji, gdy na terenie, na którym ma zostać wzniesiony dany obiekt, występuje wysoki poziom zwierciadła wody gruntowej. Konieczność wykonania systemu umożliwiającego odprowadzenie wody pojawia się także wtedy, gdy na działce znajdują się grunty cechujące się niskim stopniem przepuszczalności lub gdy powierzchnia działki ma zostać pokryta materiałem wykończeniowym uniemożliwiającym przenikanie wody do warstw gruntowych znajdujących się poniżej poziomu terenu.

Na czym polega odwodnienie budynku za pomocą drenażu opaskowego?

Drenaż opaskowy to układ odwadniający zlokalizowany pod powierzchnią terenu. System ten składa się ze specjalnych rur drenarskich, których celem jest zebranie wilgoci z gruntu i odprowadzenie jej poza obrys budynku. Głównym zadaniem układu drenażowego jest eliminowanie nadmiaru wilgoci pochodzącej z gruntu.

W skład drenażu wchodzą następujące elementy:

 • rury drenarskie - części drenażu umożliwiające zrealizowanie odpływu liniowego. Elementy rurowe do odprowadzania wody zazwyczaj są wykonane z tworzyw sztucznych. Rury najczęściej posadawia się w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów budynku. Dodatkowym zabezpieczeniem elementów liniowych jest specjalna otulina chroniąca je przed zatkaniem przez zbyt grube cząsteczki;
 • obsypka filtracyjna - warstwa otaczająca rury odwadniające usprawniająca proces przesiąkania wilgoci do perforowanych ścianek rur;
 • materiał filtracyjny - tkanina oddzielająca grunt zalegający wokół budynku od obsypki filtracyjnej i uniemożliwiająca mieszanie się ich cząstek;
 • studzienka kontrolna - punkt łączący części odcinków rur drenażowych. Przyjmuje się, że studzienki kontrolne powinny znajdować się przynajmniej w każdym narożu układu odwadniającego. Tego rodzaju elementy drenażu są dostępne w sprzedaży w formie gotowej do wbudowania;
 • studzienka rewizyjna - ostatnia część układu odwadniającego, gromadząca całą wodę zebraną przez poszczególne elementy systemu. Jej umiejscowienie powinno znajdować się w najniższym punkcie układu.

Wykonanie drenażu opaskowego w przypadku zalegania wokół budynku gruntów przepuszczalnych nie sprawia większych trudności. W pierwszym etapie wzdłuż ław fundamentowych należy rozłożyć obsypkę filtracyjną. W kolejnym kroku można przejść do montażu rur drenarskich. Na końcu natomiast układa się materiał filtracyjny oraz obsypuje go gruntem rodzimym.

Jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się warstwy gruntów nieprzepuszczalnych, konieczne staje się wykonanie dodatkowego drenażu płaszczyznowego. W tym celu należy na ławach fundamentowych zamontować izolację przeciwwodną lub przeciwwilgociową, a na niej ułożyć warstwę termoizolacji. W kolejnym kroku przy zabezpieczonych fundamentach układa się elementy drenażowe. Na dnie wykopu rozkłada się tkaninę filtrującą (zazwyczaj geowłókninę), a na niej usypuje się warstwę kruszywa filtracyjnego. W następnym etapie należy zamontować rury drenujące, a na nich umieścić kolejną warstwę kruszywa zabezpieczonego od góry drugim pasmem tkaniny.

Jak zrobić liniowe odwodnienie domu?

Odwodnienie liniowe jest szczególnie przydatne w sytuacji, gdy na działce znajduje się nawierzchnia utwardzona uniemożliwiająca przesiąkanie wody w głąb gruntu (np. kostka brukowa) lub gdy zalegają tam grunty nieprzepuszczalne. Do wykonania odwodnienia liniowego w każdym przypadku potrzebny jest projekt indywidualny uwzględniający wielkość terenu, z którego ma zostać odprowadzona woda, a także natężenie opadów deszczu na danym obszarze.

Zasadniczymi elementami odwodnienia liniowego są korytka o kształcie przekroju poprzecznego przypominającego literę U lub V. Kształt kanałów wpływa na ułatwienie przepływu wody nawet przy opadach o niewielkim natężeniu. Korytka odwadniające mogą być wykonane z różnych materiałów:

 • kompozytów betonowych - czyli mieszanki betonowej wzmocnionej włóknami polipropylenowymi lub szklanymi. Elementy tego typu cechują się trwałością, lekkością, niewielkim stopniem nasiąkliwości oraz odpornością na działanie niskich temperatur i chemikaliów;
 • betonu zwykłego - kanały wykonane z betonu mają większy ciężar i większą nasiąkliwość niż kompozyty;
 • tworzyw sztucznych (PCW lub polietylenu) - korytka wykonane z tego materiału charakteryzują się lekkością oraz odpornością na wahania temperatur i środków chemicznych.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

 • firmy budowlane Katowice

 • firmy budowlane Kielce

 • firmy budowlane Kraków

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu