Jak obudować studnię?

 

Korzystanie z własnego ujęcia wody pozwala na obniżenie rachunków. Istnieje również możliwość podłączenia wody z wodociągu, a dodatkowo z prywatnej studni.

Budowa studni często wynika z braku możliwości przyłączenia do zewnętrznej sieci wodociągowej. Główną zaletą korzystania z wody z prywatnego ujęcia są niewielkie koszty eksploatacyjne. Naziemna część studni zazwyczaj wymaga odpowiedniego wykończenia.

Jakie są rodzaje studni?

Rodzaj studni jest zależny od poziomu zagłębienia warstwy wodonośnej, jej produktywności oraz gatunku występującej tam wody. Płytkie urządzenia, zagłębione do kilku metrów pod powierzchnię gruntu, to studnie kopane. Ich obudowa wewnętrzna zazwyczaj wykonana jest z kręgów betonowych. W związku z niewielką głębokością pobierają one wodę z najwyżej położonej warstwy wodnej, która znajduje się tuż pod powierzchnią ziemi i najczęściej nie jest przysłonięta warstwami nieprzepuszczalnymi. Niestety często wiąże się to z faktem zanieczyszczenia wody, ponieważ cienka warstwa gruntu nie stanowi żadnej blokady dla różnego typu substancji trafiających do ziemi. Spożycie takiej wody jest możliwe po przeprowadzeniu procesu uzdatniania, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Budowę tego typu studni zaleca się w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości co do jakości wody lub gdy będzie ona wykorzystywana do innych celów niż bezpośrednie spożycie. W tym drugim przypadku źródło wody pitnej powinien stanowić wodociąg. Budowa studni kopanej nie jest skomplikowana. Proces polega na stopniowym wykopywaniu ziemi do żądanego poziomu oraz opuszczaniu od góry kolejnych kręgów betonowych. Prace ziemne można wykonać ręcznie lub przy pomocy koparki.

Bardziej wydajnym rozwiązaniem przeznaczonym dla gospodarstw domowych jest budowa studni głębinowej (rurowej, wierconej). Ten typ urządzeń czerpie wodę z poziomu podkładów skalnych zazwyczaj na głębokości ponad 20 metrów pod terenem. Pomiędzy źródłem a powierzchnią ziemi najczęściej zlokalizowane są warstwy nieprzepuszczalne, które stanowią dla wody naturalną ochronę przed zanieczyszczeniami. Głębokość czerpania cieczy wpływa na bardzo dużą wydajność studni głębinowych. Przy budowie tego typu studni niezbędne jest skorzystanie z usług fachowca. Proces wiercenia oraz montażu całego systemu urządzeń jest skomplikowany i może zostać wykonany na różne sposoby. Profesjonalna firma studniarska dobierze procedurę montażu w zależności od konkretnych warunków gruntowo-wodnych występujących na działce.

Obudowa na studnię

Obudowa studni głębinowej zazwyczaj jest oferowana przez producentów jako część całego system, a zarazem jako sposób wykonania górnej części jej konstrukcji. Istotną częścią całej instalacji jest rura osłonowa studni wypuszczona do poziomu kilkudziesięciu centymetrów nad poziom terenu. Obudowy tego rodzaju wykonane są najczęściej z materiału kompozytowego. Często dodatkowym wyposażeniem jest między innymi system napowietrzający pozwalający na utrzymanie czystości we wnętrzu studni, a także zawory, wodomierze oraz urządzenia do pomiaru ciśnienia.

Obudowę studni z drewna zazwyczaj stosuje się jako naziemne wykończenie studni kopanej. Coraz częściej producenci oferują gotową bryłę obudowy o wymiarach dobranych do średnicy kręgu. Przy samodzielnym tworzeniu wykończenia należy pamiętać, że drewniana obudowa studni musi być odpowiednio zabezpieczona powierzchniowo przed czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi.

Obudowa studni z kamienia powinna być realizowana w podobny sposób jak elewacja z kamieniem dekoracyjnym. Na rynku budowlanym dostępne są różne rodzaje kamienia ozdobnego – zarówno naturalnego, jak i sztucznego. Ważne, aby wybrać odpowiednio małe kawałki tego surowca, tak aby w łatwy sposób można było je ułożyć na owalnej powierzchni. Konieczne jest również właściwe dobranie kleju, który powinien charakteryzować się elastycznością oraz odpornością na czynniki pogodowe. Przed przystąpieniem do układania kamienia powierzchnię kręgu należy wyrównać, oczyścić i zagruntować. Niektóre typy kamieni można również murować dookoła kręgu, najlepiej z użyciem zaprawy cementowej. Procedura wygląda wtedy analogicznie jak przy murowaniu ściany. Taka obudowa studni ogrodowej z pewnością nada jej efektownego wyglądu.

Lokalizacja studni

Miejsce ujęcia wody należy dobrać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Należy to zrobić uważnie, aby studnia w przyszłości nie komplikowała czynności związanych z zagospodarowaniem działki. Wymagane jest zachowanie następujących odległości:

  • minimum 5 m od granicy działki,
  • minimum 7,5 m od rowu przy drodze,
  • minimum 15 m od szamba, kompostownika, budynku inwentarskiego lub szczelnego zbiornika na gnojowicę.

Wykonując obudowę studni, należy pamiętać, że w przypadku studni kopanej bez urządzeń pompowych jej wysokość powinna wynosić przynajmniej 0,9 m nad powierzchnię terenu. Studnia z urządzeniami pompowymi powinna wystawać 0,2 m ponad otaczający grunt. W obu przypadkach należy zapewnić wymagane przepisami przekrycie. Właściwe zabezpieczenie jest konieczne również przy studni wierconej.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Poznań

  • firmy budowlane Radom

  • firmy budowlane Rybnik

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu