Prawidłowy montaż okien krok po kroku

 

Montaż okien wymaga kompetencji oraz dokładności. Błędy popełnione w trakcie instalacji stolarki okiennej skutkują znacznymi stratami ciepła.

Za parametry szczelności oraz poprawny sposób działania okien odpowiadają nie tylko ich wskaźniki techniczne. Bardzo ważną kwestią jest poprawny montaż stolarki okiennej. Dzięki temu we wnętrzu pomieszczenia będzie panować odpowiednia temperatura.

Na co zwrócić uwagę przed montażem okien?

Sposób instalacji stolarki okiennej różni się w zależności od jej materiału oraz typu. Inaczej przebiega montaż okien PVC, a inaczej elementów z drewna. Montaż okien balkonowych wygląda podobnie jak w przypadku zwykłych okien pokojowych. Montując okno połaciowe, musimy z kolei wziąć pod uwagę fakt, że należy je odpowiednio osadzić między elementami więźby dachowej. Istotną kwestią jest materiał ściany oraz jej typ. W przypadku materiałów o znacznej wytrzymałości (beton, ceramika pełna, silikaty) okna można montować bezpośrednio do muru. Jeśli natomiast ściana jest wykonana z ceramiki poryzowanej, niezbędne jest wykorzystanie dodatkowych elementów wzmacniających.

W ścianach jednowarstwowych stolarkę okienną montuje się zazwyczaj w środku grubości muru. W ścianach dwuwarstwowych jest to styk warstwy murowej i ocieplającej, natomiast w ścianach trójwarstwowych instalację okien najlepiej wykonać w warstwie ocieplenia.

Montaż okien krok po kroku

Prace należy rozpocząć od prawidłowego doboru wysokości i szerokości elementu okiennego. Muszą one być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w ścianie. Jest to warunkiem właściwego osadzenia oraz ostatecznej szczelności okna. Niezbędne jest też właściwe oczyszczenie powierzchni wokół otworu. Kolejny krok to instalacja ramy okiennej. W zależności od wybranego typu okna możliwy jest montaż okien na dyble, konsole lub z zastosowaniem kotew montażowych. Dzięki nim możliwe jest właściwe ustawienie konstrukcji ramy we wnętrzu otworu. Zalecane jest, aby na tym etapie skrzydło okienne było zdjęte. Unieruchomienie ramy wykonywane jest z użyciem klinów. Konieczne jest pozostawienie odpowiednich szczelin dylatacyjnych. Następnie montowane są łączniki mechaniczne. W zależności od materiału budulcowego ściany mogą nimi być kotwy z metalu lub dyble stalowe (jeśli materiałem do wzniesienia muru był gazobeton, beton, cegła ceramiczna, silikatowa itp.) bądź śruby (w przypadku konstrukcji z drewna lub stali). Rozstaw punktów mocowań należy dobierać zgodnie ze wskazaniami producenta elementu okiennego. Dla zapewnienia właściwych parametrów izolacji termicznej oraz odpowiedniej akustyki przestrzeń pomiędzy konstrukcją ramy okiennej a ścianą powinna zostać wypełniona środkiem uszczelniającym. Powinien on cechować się odpowiednimi parametrami trwałości oraz odporności na działanie wilgoci. Najczęściej stosowanym preparatem jest poliuretanowa piana montażowa. Z uwagi na jej właściwości (pęcznienie podczas twardnienia) bardzo ważne jest, aby nie wypełniać nią całej wolnej przestrzeni, ponieważ długotrwale działające naprężenia mogłyby odkształcić profil ramy. Po upływie czasu niezbędnego do pełnego stwardnienia pianki (jest on podany przez producenta) nadmiar produktu należy usunąć mechanicznie poprzez obcięcie.

Ciepły montaż okien

W ostatnim czasie bardzo popularna jest technologia ciepłego montażu okien. Polega ona na montażu wielowarstwowym. W trakcie wykonywania prac należy odpowiednio starannie przygotować ościeże, które powinno mieć gładką i równą powierzchnię. W tym celu często konieczne jest jego wyrównanie z użyciem zaprawy murarskiej. W przeciwnym razie niemożliwe może być właściwe przyklejenie folii izolujących. Następnie do ościeża mocuje się warstwy izolacji. Od wnętrza pomieszczenia stosowana jest taśma o właściwościach paroszczelnych, natomiast od strony zewnętrznej powinna znaleźć się natomiast warstwa przepuszczająca parę. Montaż oraz poziomowanie ościeżnicy odbywa się z użyciem kotew lub odpowiednich konsoli. Po wykonaniu tych czynności wszelkie szczeliny wypełnia się pianą montażową. Możliwe jest również zastosowanie kompletnego systemu z tak zwanym ciepłym parapetem.

Błędy popełniane podczas montażu okien

Popełnienie błędów w trakcie prac montażowych może skutkować znacznym zmniejszeniem ich parametrów termoizolacyjnych oraz akustycznych. Późniejsze problemy może powodować nawet nieodpowiednie oczyszczenie podłoża, skutkujące powstaniem szczelin stanowiących drogę przedostawania się wilgoci i powietrza. Efektem może być nawet zagrzybienie ściany. Z kolei niedostateczna ilość użytych łączników mechanicznych prowadzi do deformacji elementu, co powoduje przenikanie wilgoci oraz przeciągi. Podobne skutki ma montaż ramy bez wykorzystania klinów. Instalując stolarkę okienną, należy zadbać o to, aby była ona osadzona równo oraz z zachowaniem odpowiednich szczelin dylatacyjnych. W przeciwnym razie okno będzie ulegać deformacjom oraz zawilgoceniu, co finalnie doprowadzi do zawilgocenia oraz zagrzybienia pomieszczenia.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Rzeszów

  • firmy budowlane Szczecin

  • firmy budowlane Warszawa

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu