Nadproża ceramiczne - wymiary, rodzaje, cena, montaż

Nadproża ceramiczne służą do zamykania otworów w ścianach oraz przenoszenia ciężaru przegrody znajdującej się nad elementami stolarki okiennej i drzwiowej. Elementy tego typu charakteryzuje stosunkowo niska cena.

Nadproże ceramiczne może mieć formę prefabrykowaną lub zostać wzniesione z elementów murowych. Gotowe belki nadprożowe ceramiczno-żelbetowe charakteryzują się uniwersalnością oraz przyspieszają realizację robót.

Do czego służy nadproże?

Nadproża to konstrukcyjne elementy belkowe w formie płaskiej, półokrągłej lub trójkątnej służące do zamykania otworów oraz przenoszące ciężar ściany znajdującej się nad nimi. Elementy te przejmują obciążenia wywierane na przegrodę ponad belkami i rozkładają je na części ściany stykające się z otworem. Nadproża muszą charakteryzować się wytrzymałością, a w niektórych sytuacjach odpowiednią izolacyjnością termiczną zapobiegającą występowaniu zjawiska mostków termicznych (w ścianach jednowarstwowych).

Czym charakteryzują się nadproża ceramiczne z cegieł?

Nadproża ceramiczne z cegły pełnej mogą przybierać kształt półokrągły lub płaski. W pierwszym przypadku konstrukcje zamykające otwory nie muszą być dodatkowo zbrojone prętami. Ułożenie elementów ceramicznych w łuk zapewnia całemu układowi wystarczającą nośność. W trakcie realizacji tego rodzaju nadproża konieczne jest zastosowanie odpowiedniego deskowania odwzorowującego pożądany kształt (krążyn drewnianych). Demontaż szalunku można przeprowadzić po upływie 14 dni od momentu wykonania nadproża. Jeśli belka nadprożowa ma mieć formę płaską, niezbędne jest dozbrojenie elementu. Wzmocnienie ma w takim przypadku postać płaskich kształtowników ze stali, które umieszcza się w dolnej strefie nadproża w spoinach pionowych między elementami murowymi. Belki nadprożowe z cegieł są obecnie najczęściej stosowane podczas prac renowacyjnych w obiektach starego typu w miejscach, w których przesłonięcie otworu ma być widoczne (nieotynkowane). Elementy ceramiczne mogą zostać wykorzystane do wykonywania nadproży w ścianach wewnętrznych oraz zewnętrznych (zarówno dwuwarstwowych, jak i trzywarstwowych).

Czym są nadproża ceramiczne prefabrykowane?

Nadproża ceramiczne prefabrykowane stanowią połączenie ceramiki i żelbetu. W trakcie procesu produkcyjnego w kształtkach ceramicznych umieszcza się pręty zbrojeniowe, a następnie zalewa się je mieszanką betonową. Zbrojenie w takim przypadku może mieć formę tradycyjną (miękką) lub sprężoną. Belki nadprożowe wbudowuje się pojedynczo lub grupowo, najczęściej dwie lub trzy obok siebie. Liczba nadproży jest zależna od grubości ściany. W przypadku murów o budowie jednowarstwowej istotną kwestią jest właściwe ocieplenie elementu przesłaniającego otwór.

Wymiary przekroju poprzecznego nadproży ceramicznych są zdeterminowane wysokością elementów murowych. Długość belek może wynosić od 0,75 m do 3,25 m. Do zalet prefabrykowanych nadproży z ceramiki należy uniwersalność (można je wbudowywać we wszystkie typy przegród niezależnie od materiału), skrócenie czasu budowy oraz brak konieczności stosowania deskowania. Cena nadproży ceramicznych zależy w głównej mierze od ich długości. Koszt zakupu belki o rozpiętości 1 m wynosi około 20 zł.

Jak montować nadproże ceramiczne w ścianie jednowarstwowej?

Podczas wykonywania nadproży z prefabrykowanych elementów ceramicznych belki wbudowuje się wertykalnie (pionowo). Na podłożu (w miejscach, gdzie belki mają opierać się na murze) należy ułożyć wyrównującą warstwę zaprawy cementowej. Stosunkowo niewielki ciężar belek sprawia, że mogą one być transportowane i wbudowywane przez dwie osoby. Podczas montażu nadproży należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe wypoziomowanie elementów. Jeśli ściana jest wznoszona z elementów murowych łączonych na cienkie spoiny, można zastosować odpowiednie kliny ułatwiające niwelację belek. Jeśli do montażu nadproży ma być wykorzystany dźwig, poszczególne belki można połączyć przed podniesieniem. Głębokość oparcia elementów ceramicznych na murze zależy od szerokości otworu i rozpiętości belek. Minimalna szerokość zakotwienia nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Wartość ta jest najczęściej podana w projekcie lub określona przez producenta wyrobu. W trakcie montażu belki nie wymagają dodatkowych punktów podparcia.

Podczas doboru liczby belek nadprożowych należy zadbać o to, by sumaryczna grubość ocieplenia pomiędzy nimi była nie mniejsza niż 10 cm. Dla uniknięcia strat ciepła od strony zewnętrznej trzeba umieścić jedno nadproże oddzielone warstwą materiału dociepleniowego od pozostałych. W sytuacji, gdy bezpośrednio nad nadprożem ma znajdować się wieniec, ocieplenie belki nadprożowej zazwyczaj łączy się z materiałem izolacyjnym osłaniającym wewnętrzną stronę wieńca.

Przy wbudowywaniu nadproży ceramicznych w ściany dwuwarstwowe lub trzywarstwowe ocieplenie przegrody realizuje się w tradycyjny sposób na całej powierzchni ściany.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu