Nadproże strunobetonowe - kiedy warto zainwestować w ten rodzaj belek nadprożowych?

Nadproża strunobetonowe tak jak inne rodzaje belek stosowanych nad otworami okiennymi i drzwiowymi mają za zadanie przeniesienie ciężaru ściany znajdującej się nad elementami stolarki. Nadproża prefabrykowane tego rodzaju charakteryzują się bardzo dużą nośnością.

Nadproże strunobetonowe jest elementem produkowanym z wysokiej klasy betonu oraz stali poddanej sprężeniu. W porównaniu z innymi rodzajami nadproży jest ono bardziej wytrzymałe, ale również droższe.

Czym jest strunobeton?

Strunobeton to określenie stosowane w odniesieniu do elementów żelbetowych, w których podczas procesu produkcyjnego w kontrolowanych warunkach wprowadzono siły wewnętrzne ograniczające wystąpienie niepożądanych granicznych stanów użytkowalności pod wpływem działania obciążeń zewnętrznych. Wyroby strunobetonowe charakteryzują się bardzo dużą nośnością, która znacznie przewyższa wytrzymałość tradycyjnych elementów żelbetowych o analogicznej wielkości przekroju poprzecznego. Dzięki temu beton sprężony jest w stanie przenieść większe obciążenia.

Czym charakteryzują się nadproża strunobetonowe?

Nadproża strunobetonowe to belki konstrukcyjne stosowane jako elementy przekrywające otwory przeznaczone do montażu okien i drzwi w ścianach. Nadproża sprężane są wytwarzane z mieszanki betonowej wysokiej klasy C40/50. Struny zbrojące charakteryzują się wytrzymałością na siły rozciągające o wartości powyżej 2000 MPa. Elementy w formie fabrycznej (niewbudowanej) cechują się odwrotną strzałką ugięcia (w górę), co wpływa na ograniczenie odkształceń po wmontowaniu i obciążeniu danego elementu. Nadproża strunobetonowe posiadają odpowiednio przygotowaną, chropowatą strukturę zewnętrzną, która gwarantuje właściwe zespolenie pomiędzy betonem prefabrykowanym a częścią przegrody realizowaną na placu budowy. Elementy z betonu sprężonego mogą mieć znaczną rozpiętość przy stosunkowo niewielkich wymiarach przekroju poprzecznego. Nadproża ze strunobetonu można stosować nad otworami o szerokości sięgającej 4 m. Co więcej, użycie elementów sprężonych nie wiąże się z koniecznością stosowania dodatkowych punktów podparcia (stempli). Przystępując do montażu nadproży strunobetonowych, w każdym przypadku należy kierować się wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym lub wykonawczym.

Typowe wymiary przekroju poprzecznego nadproży z betonu sprężonego wynoszą 11-12,5 cm szerokości oraz 10-12 cm wysokości. Na rynku budowlanym dostępne są nadproża o różnej rozpiętości - m.in. 120 cm, 150 cm, 240 cm, 300 cm, 360 cm.

Jak wygląda montaż nadproży strunobetonowych?

Nadproża strunobetonowe montuje się na warstwie zaprawy o wytrzymałości na ściskanie minimum 10 MPa. Grubość poduszki cementowej powinna wynosić około 2 cm. Podczas montażu belek nadprożowych należy prowadzić ścisłą kontrolę poziomowości elementów. Równość płaszczyzny powinna być zachowana zarówno w kierunku podłużnym, jak i poprzecznym, ponieważ jest to gwarantem właściwego sposobu przekazywania i przenoszenia obciążeń. Przed wbudowaniem danego elementu konieczne jest sprawdzenie oznaczeń na jego powierzchni. Zgodnie z zakładanym charakterem pracy nadproża pręty zbrojeniowe muszą znajdować się w dolnej strefie belki.

Nadproża z betonu sprężonego wymagają także odpowiednich warunków transportu i składowania. Podczas przewożenia należy zadbać o to, aby elementy zostały ułożone w pozycji analogicznej do wbudowanej formy. Przy składowaniu belek nadprożowych na budowie trzeba zwrócić uwagę, by układać je na odpowiednio twardym podłożu. Niedopuszczalne jest nadmierne obciążanie elementów przed wbudowaniem. W związku z tym nie zaleca się układania na sobie więcej niż trzech palet z belkami.

Podstawową zaletę nadproży strunobetonowych stanowi fakt, iż nie wymagają dozbrajania. Zastosowanie gotowych elementów prefabrykowanych podczas etapu wznoszenia ścian znacząco przyspiesza proces realizacji robót. Ograniczenie ugięcia w elementach sprężonych sprawia, że możliwe jest tworzenie przegrody nad otworem bez konieczności szalowania i dodatkowego podpierania belek. Decydując się na nadproża z betonu sprężonego, przy wykonywaniu przesłonięcia otworu nie trzeba stosować mieszanki betonowej. Elementy strunobetonowe można także opierać bezpośrednio na belkach. Zastosowanie nadproży prefabrykowanych sprężonych rozwiązuje problem koniecznej przerwy technologicznej (proces murowania można kontynuować bezpośrednio po wbudowaniu belki), a także umożliwia przenoszenie większych obciążeń.

Nadproża strunobetonowe - cena

Jak wspomniano powyżej, nadproża betonowe charakteryzują się dużą wytrzymałością, łatwością montażu oraz stabilnością wymiarową. Wysoka jakość elementów wpływa jednak na ich wysoką cenę. Ten rodzaj belek nadprożowych jest najdroższy spośród wszystkich dostępnych typów nadproży. Cena pojedynczego elementu zależy od jego wymiarów i zazwyczaj waha się od kilkudziesięciu do ponad dwustu złotych.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu