Co to jest termomodernizacja i jak uzyskać dofinansowanie?

 

Podstawowym celem termomodernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, a co za tym idzie poprawa efektywności energetycznej budynków. Krótko mówiąc, termomodernizacja to oszczędność i zmniejszenie kosztów związanych z pozyskaniem energii.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji można zauważyć poprawę komfortu użytkowania budynku na skutek zwiększonego komfortu cieplnego. Co więcej, uproszczona zostaje konserwacja instalacji grzewczej. Aby zmniejszyć koszt termomodernizacji, można ubiegać się o dofinansowanie.

Co to jest termomodernizacja?

Trudno jednoznacznie określić, czym jest termomodernizacja. Ogólnie nazywa się tak szereg przedsięwzięć, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zredukowanie jej zużycia. Według ustawodawcy termomodernizacja to inwestycja, która redukuje zapotrzebowanie na energię cieplną na potrzeby ogrzewania budynku oraz wody użytkowej. Termomodernizacja polega również na częściowej lub całkowitej wymianie źródła energii na odnawialną. Przykładem termomodernizacji może być redukcja strat ciepła przez przegrody budynku. Aby zniwelować straty, należy docieplić ściany, dach oraz podłogi, tak aby zlikwidować mostek termiczny. Preferowana jest wymiana okien lub drzwi na bardziej energooszczędne. Do termomodernizacji zalicza się również wymiana instalacji grzewczej w budynku. Polega ona na wymianie grzejników, instalacji regulatorów pokojowych, modernizacji wentylacji (zmianie na wentylację mechaniczną lub odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego) oraz układu ciepłej wody użytkowej. Warto również pamiętać o źródłach ciepła wymagających modernizacji ‒ można na przykład kupić nowy kocioł o wyższej sprawności. Dodatkowo można zamontować źródła energii odnawialnej: kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne.

Termomodernizacja budynku jednorodzinnego

Samorządy z powodzeniem ubiegają się o dofinansowanie na termomodernizację budynków publicznych, a jak wygląda ta kwestia w przypadku domów jednorodzinnych? Właściciele domów jednorodzinnych mogą liczyć na wsparcie w postaci tak zwanych premii, które w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów przydzielane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby ubiegać się o premię na termomodernizację, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z audytem energetycznym i wnioskiem kredytowym. Premia stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora na realizację modernizacji. Co ważne, o premię nie można się ubiegać ani z niej skorzystać, jeżeli przedsięwzięcie finansowane jest z własnych środków. Wysokość premii wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Aby termomodernizacja była przeprowadzona poprawnie, należy wykonać audyt. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla inwestora. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

Kredyt na termomodernizację

Aby zdobyć dofinansowanie, należy wziąć kredyt przeznaczony na termomodernizację. O kredyt mogą się starać wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, deweloperzy oraz właściciele domów jednorodzinnych. Taki kredyt można uzyskać w banku komercyjnym, który ma zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na przykład: PKO Bank Polski, BOŚ, BZ WBK i BISE. W banku, w którym inwestor ubiega się o kredyt na realizację termomodernizacji, można od razu złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania.

Dofinansowania na termomodernizację

O dofinansowanie może ubiegać się każda osoba fizyczna, która jest właścicielem domu jednorodzinnego lub inwestorem termomodernizacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Jego głównym celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne. Dotacja w programie „Czyste Powietrze” dotyczy kompleksowego remontu, termomodernizacji budynku mieszkalnego. Środki można przeznaczyć na wymianę starych pieców, ocieplenie ścian i dachów lub wymianę okien. Dofinansowanie można uzyskać w formie dotacji lub pożyczki. Wysokość finansowania pokryje od 30% do 90% kosztów inwestycji. Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Nabór wniosków prowadzony jest w terytorialnych oddziałach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inną możliwością dofinansowania do termomodernizacji, przeznaczoną dla właścicieli domów jednorodzinnych, jest program „Ryś”. Można w nim ubiegać się o dofinansowanie nawet 40% wartości inwestycji. Akcja ma na celu zachęcenie do modernizacji budynków, tak aby zużywały mniej energii i tym samym odciążały środowisko naturalne.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu