Jak przeprowadzić montaż podbitki do krokwi? Od czego zależy układ elementów osłaniających?

Podbitka dachowa inaczej określana jest mianem podsufitki. Spodnie wykończenie dachu może być wykonane między innymi z drewna, materiałów drewnopochodnych lub PVC. W zależności od indywidualnych uwarunkowań podbitkę można mocować prostopadle lub równolegle do spodu okapu.

Prawidłowe zamontowanie podbitki dachowej do krokwi wpływa na efektywność zabezpieczenia warstw dachu. Fakt ten determinuje także ostateczny efekt wizualny.

Czym jest podbitka dachowa?

Podbitka dachowa jest elementem maskującym i zabezpieczającym odsłonięte krokwie oraz spodnią część okapu (część dachu wystającą poza obrys ścian zewnętrznych obiektu) przed zawilgoceniem oraz bezpośrednim dostępem ptaków i owadów. Powierzchnię podsufitki często wykorzystuje się do zamocowania elementów oświetleniowych. Parametry podbitki dachowej (ciężar, grubość) nie powinny wywierać nadmiernego obciążenia na konstrukcję dachu, a jednocześnie muszą umożliwiać długotrwałą eksploatację przy działaniu niekorzystnych czynników atmosferycznych (zawilgocenia, wysokich temperatur, podmuchów wiatru). Poszczególne elementy składowe kompletnej podsufitki muszą cechować się łatwością montażu i wyglądem ułatwiającym wkomponowanie w stylistykę bryły budynku.

Jakie są rodzaje podbitki dachowej?

Tradycyjnym surowcem stosowanym do produkcji elementów przeznaczonych na podbitkę dachową jest drewno. Najczęściej wykorzystuje się deski sosnowe, świerkowe lub modrzewiowe poddane procesowi suszenia komorowego i odpowiedniej impregnacji. Grubość pojedynczego elementu podsufitki zazwyczaj zawiera się w zakresie 17-22 mm. Szerokość i długość poszczególnych desek zależy od indywidualnych preferencji inwestora. Elementy podbitki drewnianej mogą mieć różny sposób wykończenia krawędzi, które mogą mieć formę prostą lub profilowaną. Łączniki mocujące każdą deskę powinny znajdować się po obu stronach po długości. Przy większych rozpiętościach desek zaleca się, aby mocowania występowały nie rzadziej niż co 1 m. Przyjmuje się również, że długość pojedynczej deski przeznaczonej na podbitkę dachową nie powinna przekraczać 6 m. Na elementy drewniane przed wbudowaniem należy nanieść warstwy zabezpieczające w postaci wymaganej liczby powłok ze środka wodoodpornego (lakieru lub specjalistycznej farby przeznaczonej do drewna). Konserwacja drewna powinna być powtarzana okresowo co kilka lat. Na powierzchni okapu lokalizuje się otwór służący do zapewnienia obiegu powietrza w warstwach dachu. Powierzchnia takiego nawiewnika powinna wynosić od 1/600 do 1/400 powierzchni połaci. Przy poprawnie wykonanym systemie wentylacji dachowej powietrze jest nawiewane otworem umiejscowionym w podsufitce, a odprowadzane poprzez kalenicę. Jako przesłony otworów nawiewnych zazwyczaj stosuje się kratki lub listwy wentylacyjne. Niektórzy producenci oferują także specjalne panele wyposażone w otwory stylistycznie dobrane do podbitki.

Podsufitki dachowe mogą być także wykonane z materiałów drewnopochodnych, wytwarzanych z wiórów drzewnych zmieszanych z żywicą. Wierzch takiej podbitki jest zabezpieczony powłoką akrylową z dodatkiem odpowiedniego pigmentu. Podsufitki drewnopochodne cechują się jednorodną strukturą, co umożliwia osiągnięcie przez nie wysokich parametrów odporności na zawilgocenie i oddziaływanie wysokiej temperatury. Podbitki na bazie wiórów drewnianych posiadają specjalnie wyprofilowane krawędzie na tzw. pióro i wpust. Podczas montażu poszczególne elementy mocuje się do listew z drewna nie rzadziej niż co 1 m.

Do popularnych rodzajów podsufitek należą także elementy z PVC, stalowe oraz aluminiowe. Rodzaj materiału podbitki zależy w głównej mierze od preferencji inwestora oraz materiału wybranego na pokrycie dachu.

Jak prawidłowo przeprowadzić montaż podbitki do krokwi?

Przed rozpoczęciem montażu i zakupem materiału na podbitkę konieczne jest odpowiednie zwymiarowanie spodniej powierzchni okapu. Równie ważne jest zaplanowanie otworów nawiewnych zgodnie z danymi zawartymi w projekcie lub zaleceniami fachowców. Na etapie mocowania podsufitki trzeba także zaplanować układ ewentualnego oświetlenia tej strefy budynku.

Przyjęło się, że kierunek układania elementów podbitki dachowej stanowi wybór inwestora. Jedynie w przypadku bardzo wąskich okapów (wystających poza obrys budynku na szerokość nieprzekraczającą 30 cm) zaleca się, aby montaż realizować w kierunku wzdłużnym.

Podsufitkę można mocować do wystających krokwi lub do specjalnie przygotowanego stelaża. Jeśli przewidziano montaż podbitki do belek krokwiowych, elementy powinno przytwierdzać się w kierunku równoległym do połaci. Przed rozpoczęciem montowania podsufitki do krokwi należy przybić dwie łaty (wzdłużnie do okapu) - jedną na ich krańcu, drugą przy krawędzi budynku.

Stelaż pod podbitkę wykonuje się z krawędziaków drewnianych o wymiarach 30×40 mm lub 40×50 mm. Podkonstrukcja jest niezbędna w przypadku planowania prostopadłego układu elementów podsufitki. Należy pamiętać, że łaty do wykonania stelaża powinny być poddane sezonowaniu i odpowiedniej impregnacji.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu