Materiały izolacyjne w budownictwie - niepalne, wysokotemperaturowe. Które z nich warto wybrać?

Materiały izolacyjne są wykorzystywane w sektorze budowlanym przede wszystkim do zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego w budynkach. Izolacja polega także na wyciszeniu obiektów budowlanych, ograniczeniu rozprzestrzeniania się niechcianych dźwięków w ich wnętrzu oraz ochronie przed działaniem wody i wilgoci.

Materiały izolacyjne przeznaczone do ograniczenia wartości współczynnika przenikania ciepła przez przegrody różnią się pod względem efektywności izolowania, parametrów mechanicznych, a także odporności na działanie ognia i silnego zawilgocenia. Wyroby izolacyjne dzielą się także z uwagi na rodzaj surowca, z którego powstały.

Do czego służą materiały izolacyjne?

Podczas realizacji procesu wznoszenia obiektu budowlanego istotną kwestią jest wykonywanie różnego rodzaju izolacji. Budynek powinien być dobrze chroniony między innymi przed stratami ciepła, przenoszeniem dźwięków, a także wpływem wilgoci. Pod ogólnym pojęciem materiału izolacyjnego rozumie się produkt o bardzo charakterystycznych właściwościach, których odpowiednie wykorzystanie może zostać użyte jako bariera dla określonego czynnika (ciepła, wody, fal akustycznych itp.). Do najbardziej popularnych materiałów izolacyjnych stosowanych w sektorze budowlanym należą materiały termoizolacyjne.

Materiały do wykonywania izolacji termicznych w budownictwie można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów. Do zasadniczych cech będących podstawą dokonania podziału należą: rodzaj surowca, przeznaczenie materiału oraz dziedzina zastosowania, rodzaj formy i wygląd zewnętrzny, a także gęstość objętościowa.

Materiały izolacyjne w budownictwie - rodzaje

Ze względu na rodzaj surowca materiały termoizolacyjne dzielą się na:

 • materiały termoizolacyjne organiczne:
  • elementy płytowe pilśniowe o porowatej strukturze - wyroby z rozwłóknionej tkanki drzewnej poddanej spilśnieniu i odpowiedniemu formowaniu z dodatkiem klejów syntetycznych;
  • elementy płytowe wiórowo-cementowe - produkty na bazie cementu i drewna o warstwowej budowie;
  • elementy płytowe wiórkowo-magnezjowe - wyroby z tlenku magnezu, włókien organicznych, perlitu i dodatków poprawiających parametry użytkowe;
  • elementy płytowe wiórowe poprzecznie prasowane i poddane wytłaczaniu - wyroby wytwarzane w procesie wytłaczania w kierunku równoległym do ich płaszczyzn;
  • elementy płytowe i maty z trzciny;
  • elementy płytowe i maty słomiane;
  • elementy korkowe - wyroby na bazie kory dębu śródziemnomorskiego;
  • wyroby na bazie torfu (miał, elementy płytowe);
  • włókna naturalne celulozowe;
  • kauczuk naturalny o budowie komórkowej;
 • materiały termoizolacyjne mineralne:
  • wełna mineralna (szklana i skalna) - materiał o wysokich parametrach izolacyjności termicznej i akustycznej tłumiący dźwięki o pochodzeniu zarówno powietrznym, jak i uderzeniowym. Ten rodzaj materiału izolacyjnego cechuje się sprężystością, elastycznością oraz odpornością na działanie ognia (niepalne materiały izolacyjne). Jest natomiast podatny na działanie wody i wilgoci. Izolacja z wełny może być wytwarzana jako:
   • granulat;
   • elementy płytowe;
   • elementy płytowe laminowane na welonie szklanym;
   • otuliny;
   • maty;
  • wyroby ze szkła piankowego białego i czarnego - produkty otrzymywane z roztopionego szkła z domieszkami pianotwórczymi;
  • wyroby na bazie ziemi okrzemkowej;
  • kruszywo na bazie keramzytu - wyroby z lekkiego kruszywa o budowie komórkowej;
 • materiały termoizolacyjne pozyskane z tworzyw sztucznych:
  • wyroby polistyrenowe - produkty na bazie polistyrenu ekspandowanego (styropian) oraz ekstrudowanego (styrodur) cechujące się znacznymi parametrami wytrzymałościowymi, odpornością na działanie wilgoci oraz niepowodujące rozprzestrzeniania się ognia;
  • pianki poliuretanowe - produkty ze spienionej żywicy poliestrowej;
  • wyroby na bazie polichlorku winylu w formie piankowej;
  • pianki na bazie mocznika;
  • pianki fenolowe.

Czym są materiały izolacyjne elektryczne?

Popularną grupą materiałów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu są także materiały izolacyjne elektryczne (elektroizolacyjne) w formie tworzyw, których charakterystyczną cechą jest nieznaczne przewodnictwo prądu elektrycznego. Produkty tego typu są wykorzystywane przede wszystkim do zabezpieczania przewodów elektrycznych, a także części maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Materiały izolacyjne elektryczne dzielą się na kilka zasadniczych grup:

 • materiały mineralne - np. mika;
 • materiały ceramiczne - np. wyroby szklane, porcelanowe;
 • materiały bitumiczne - masy asfaltowe;
 • materiały włókniste - np. włókna lniane, celulozowe;
 • tworzywa sztuczne - np. polwinit;
 • materiały ciekłe - np. substancje oleiste;
 • gazy - np. powietrze;
 • powłoki lakiernicze.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

 • firmy budowlane Rybnik

 • firmy budowlane Rzeszów

 • firmy budowlane Szczecin

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu