Ile kosztuje instalacja gazowa w domu jednorodzinnym? Od czego zależy ta kwota?

Koszt instalacji gazowej w budynku zależy przede wszystkim od parametrów obiektu i wymagań inwestora. W wydatkach trzeba uwzględnić także cenę projektu instalacji, który jest wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę.

Instalacja gazowa w budynku umożliwia zasilenie centralnego ogrzewania, podgrzanie wody użytkowej, a także użytkowanie kuchenek gazowych. System tego typu charakteryzuje się łatwością obsługi.

Co obejmuje projekt instalacji gazowej? Ile wynosi jego średnia cena?

Projekt instalacji gazowej w każdym przypadku musi zostać wykonany przez projektanta mającego odpowiednie uprawnienia. Przed rozpoczęciem procesu projektowego należy ustalić warunki techniczne, jakie występują w miejscu lokalizacji budynku, który ma być zasilany paliwem gazowym. Na podstawie tychże warunków projektant przeprowadza odpowiednie kalkulacje związane z oszacowaniem zapotrzebowania oraz wielkości poboru paliwa. Wyniki te muszą być dopasowanie do istniejących warunków przyłączeniowych. W projekcie instalacji gazowej znajdują się oznaczenia wszystkich punktów poboru gazu oraz linie wyznaczające przebieg fragmentów całej instalacji. W opracowaniu projektowym uwzględnia się także moc każdego z odbiorników i przeliczenie wielkości poboru w ciągu jednej godziny. Jeśli zasilany obiekt ma mieć kilka kondygnacji, w projekcie trzeba uwzględnić też piony instalacji. Równie istotną kwestią jest zaplanowanie ilości i rozmieszczenia urządzeń wentylacyjnych oraz systemów odprowadzania spalin. Znaczenie ma także dobór właściwego gazomierza.

Instalacja gazowa musi zapewniać zarówno funkcjonalność, jak i bezpieczeństwo. W związku z tym już na etapie projektowania trzeba zadbać o to, aby zapewnić dostęp do jej elementów w celu prowadzenia czynności konserwacyjnych i regularnej kontroli szczelności układu. Ważną kwestią jest również zastosowanie dodatkowego zaworu odcinającego przed punktem przejścia rury gazowej pod powierzchnię terenu. Działanie to umożliwi szybką reakcję w razie wystąpienia konieczności nagłego odcięcia instalacji od paliwa zasilającego.

Sposób prowadzenia rur instalacji gazowej zależy od typu gazu. W przypadku gdy instalacja jest zasilana gazem ziemnym, rury należy sytuować bezpośrednio pod powierzchnią sufitu. Jeśli jednak paliwo ma mieć postać płynną, rury trzeba prowadzić przy posadzce. W każdym przypadku niedopuszczalne jest projektowanie i montowanie rur pod powierzchnią fundamentów.

Cena projektu instalacji gazowej wynosi od kilkuset do około 1500 zł. Wysokość kosztów opracowania projektowego zależy w głównej mierze od parametrów budynku oraz wymagań inwestora dotyczących instalacji.

Z czego składa się instalacja gazowa?

Gaz jest rodzajem konwencjonalnego paliwa energetycznego. To medium może być wykorzystane do zasilania instalacji centralnego ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej, a także służyć za paliwo do wytwarzania ciepła w kuchenkach. Instalacja gazowa może mieć różne formy w zależności od rodzaju dostępnego paliwa:

  • LPG - gaz w postaci płynnej, który należy magazynować w specjalnym zbiorniku zlokalizowanym poza budynkiem. Ten sposób ogrzewania generuje spore koszty, ale jest łatwy w obsłudze;
  • gaz ziemny - paliwo możliwe do dostarczenia jedynie w przypadku, gdy w sąsiedztwie budynku znajduje się sieć gazowa.

Instalacja gazowa w domu jednorodzinnym składa się z systemu przewodów i urządzeń znajdujących się zarówno w budynku, jak i poza nim, czyli z:

  • przyłącza łączącego instalację domową z siecią poza terenem działki;
  • kurka głównego;
  • dopływu rozdzielczego;
  • szafki gazowej wyposażonej w gazomierz;
  • pionu;
  • przewodów o znaczeniu użytkowym przyłączonych do odbiorników gazowych.

Punktem początkowym instalacji jest miejsce połączenia z kurkiem głównym, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie możliwości odcięcia instalacji od sieci. Zakończenia układu to z kolei poszczególne urządzenia korzystające z paliwa gazowego.

Wykonanie instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym wymaga formalnego wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Z tego obowiązku są zwolnione obiekty, w przypadku których został opracowany projekt przyłącza gazowego w ramach ogólnego pozwolenia na budowę.

Ile wynosi koszt przyłącza instalacji gazowej w domu?

Cena przyłącza gazowego jest ustalana przez dostawcę gazu. Koszt takiej usługi z reguły zależy od lokalizacji obiektu, planowanej mocy instalacji oraz odległości budynku od sieci gazowej. Średnia cena przyłącza wynosi blisko 2000 zł.

Koszt ogrzewania domu gazem zależy między innymi od rodzaju kotła znajdującego się w budynku. Roczne wydatki za tego rodzaju ogrzewanie zazwyczaj wynoszą od 3000 do 5500 zł.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu