Keramzyt – definicja, rodzaje, zastosowanie

Keramzyt, dzięki swoim właściwościom, takim jak odporność na ogień, mróz, działanie pleśni, lekkość czy wytrzymałość na ściskanie, ma szerokie zastosowanie w budownictwie. Kruszywo ceramiczne wykorzystuje się głównie do budowy stropów i ścian, izolacji podłóg, podziemnych instalacji czy pokryw zbiorników wodnych.

Keramzyt charakteryzuje się porowatą strukturą wewnętrzną, zamkniętą w trwałej ceramicznej powłoce. Obecnie jest najlżejszym kruszywem na rynku budowlanym, które jednocześnie odznacza się wysoką termoizolacyjnością. Trwałość keramzytu można porównać z ceramiką wysokiej jakości, jak wyroby klinkierowe czy kamionkowe.

Co to jest keramzyt

Keramzyt to sztuczne kruszywo ceramiczne, wypalane z ilastej gliny, która pęcznieje pod wpływem wysokiej temperatury. Naturalny surowiec poddawany jest leżakowaniu, następnie uplastycznieniu i rozdrobnieniu, po czym trafia do obrotowego pieca, gdzie w temperaturze ok. 1200 stopni Celsjusza zostaje wypalany. W efekcie procesu wypalania powstają bardzo lekkie porowate grudki, pokryte ceramiczną skorupą.

Keramzyt – cechy charakterystyczne

● Termoizolacyjność i paroprzepuszczalność

Keramzyt jest odporny na wilgoć, ma także zdolność do skutecznego izolowania ciepła. W wyniku działania wody zawilgoceniu ulega jedynie jego zewnętrza powłoka. Porowata struktura keramzytu powoduje również szybsze przepuszczanie pary wodnej, przez co wyrób prędzej wysycha, co także korzystnie wpływa na poziom termoizolacyjności.

● Odporność na pleśń, grzyby, związki chemiczne

Proces wypalania keramzytu odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze, czego efektem jest neutralizacja wszelkich organicznych domieszek, które mogą stanowić pożywkę dla patogennych bakterii, jak również wchodzić w różnego rodzaju reakcje chemiczne, stąd też jego odpornośc na rozwój pleśni i grzybów oraz działanie chemikaliów.

● Wytrzymałość, odporność na ogień i mróz

Keramzyt to wytrzymałe tworzywo, które kilkakrotnie przewyższa wytrzymałość wełny mineralnej czy styropianu. Ceramiczne kruszywo jest niepalne, podobnie jak keramzytobeton, którego odporność na ogień sięga ok. 4 godzin, co umożliwia bezpieczną ewakuację mieszkańców w czasie ewentualnego pożaru. Wyroby z keramzytobetonu mogą być również swobodnie wystawiane na działanie niskich temperatur, ponieważ nawet silny mróz nie powoduje u nich zniszczeń.

● Wysoki współczynnik izolacji akustycznej

Izolacyjność akustyczna keramzytu wynika z porowatości jest struktury wewnętrznej. Wystarczy już 5-centymetrowa warstwa lekkiego kruszywa ceramicznego na stropie, aby poprawić izolacyjność ściany o 3 decybele.

Keramzyt – zastosowanie

Keramzyt, dzięki cennym właściwościom, ma swoje zastosowanie zarówno w budownictwie, w tym w budownictwie drogowym i geotechnice oraz ogrodnictwie. Produkt sprzedawany jest w zależności od uziarnienia, dlatego rozróżnia się go pod względem wielkości i objętości grudek (im są one drobniejsze, tym ciężar keramzytu jest większy).

Keramzyt w geotechnice

W geotechnice keramzyt stosuje się głównie do poprawy nośności gruntu. Lekkie kruszywo ceramiczne można zastosować jako wymiennik w miejscach gdzie grunt jest nienośny.

Keramzyt w pracach drogowych

W drogownictwie keramzyt wykorzystuje się jako składnik masy asfaltowej. Masa keramzyto-asfaltowa stosowana jest również przy budowie dróg, w celu przeciwdziałania tworzeniu się przełomów, mogących powstawać w wyniku działania niskich temperatur. Kruszywo ceramiczne stanowi również element warstw profilujących czy termoizolacyjnych (keramzyt izolacyjny) powierzchni.

Keramzyt w budownictwie

Keramzyt budowlany ma swoje zastosowanie przy budowie i ocieplaniu elementów stropów, ścian i posadzek. Beton, jaki tworzony jest z kruszywa keramzytowego, umożliwia skuteczne zmniejszenie wymiarów przekrojów różnych konstrukcji, zwłaszcza słupów, a także pozwala oszczędzić na ilości wymaganego zbrojenia. Pustak keramzytowy można wykorzystać jako izolator akustyczny przy tworzeniu dźwiękochłonnych elementów budowlanych. Keramzyt impregnowany może również zastąpić podłoże betonowe i podsypkę piaskową (keramzyt podsypkowy) w czasie budowy podłogi na gruncie, która tradycyjnie składa się z 6 warstw, które można ograniczyć do 4, używając keramzytu impregnowanego.

Keramzyt w ogrodnictwie

Keramzyt ogrodniczy służy również jako warstwa drenażowa w donicach czy zagłębieniach, które tworzy się przed posadzeniem roślin. Znajduje on także zastosowanie w uprawach hydroponicznych, czyli uprawianiu roślin bez gleby, na wodnych pożywkach. Hydroponika umożliwia produkowanie roślin zarówno w warunkach domowych, jak i na skalę przemysłową, zwykle w specjalnych namiotach oraz szklarniach.

Keramzyt – gdzie kupić

Keramzyt można kupić w sklepach budowlano-ogrodniczych. Produkt dostępny jest również za pośrednictwem stron internetowych bezpośrednich producentów kruszywa i firm zajmujących się sprzedażą materiałów budowlanych bądź ogrodniczych.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu