Lepik na zimno – zastosowanie, charakterystyka, aplikacja, cena

Lepik asfaltowy to produkt, który sprawdza się przy realizacji różnego rodzaju prac budowlanych. Można nim przykleić arkusze papy oraz stworzyć lekkie izolacje wodochronne z jego użyciem.

Lepik na zimno najczęściej wykorzystuje się przy wykonywaniu lub renowacji bitumicznych pokryć dachowych. Aplikacja lepiku nie jest skomplikowana i nie ma konieczności podgrzewania go przed użyciem. Po otwarciu opakowania produkt wystarczy dokładnie wymieszać.

Lepik na zimno – zastosowanie

Lepik na zimno, inaczej nazywany lepikiem asfaltowym, działa jak spoiwo. Jest produktem wszechstronnym ‒ można go stosować przy pracach dekarskich związanych z remontem dachu oraz przy odrestaurowywaniu i naprawie poszycia dachowego z rolowych materiałów asfaltowych (pap) lub materiałów bitumicznych typu bezspoinowego. Za pomocą lepiku na zimno można przyklejać materiały z bitumów do różnego rodzaju podłoży (np. ceramicznych, betonowych, metalowych i drewnianych). Lepiki asfaltowe sprawdzają się jako warstwa hydroizolacyjna na płycie balkonowej i tarasowej, a nawet na fundamentach. Tego rodzaju produkty mają postać szybko wiążącej masy, która charakteryzuje się trwałością i odpornością na działanie środowiska zewnętrznego.

Nakładanie lepiku na zimno

Lepik na zimno nie sprawia problemów w nakładaniu. Ważne jest jednak, aby wcześniej odpowiednio przygotować podłoże ‒ powinno ono być suche, oczyszczone z luźnych kawałków i cząstek pylastych, a także pozbawione ostro zakończonych krawędzi. Chcąc użyć lepiku asfaltowego na elementach stalowych, należy je najpierw oczyścić z rdzy. Ponadto każdy rodzaj powierzchni powinien być odpowiednio wyrównany. Powierzchnie betonowe przed naniesieniem lepiszcza powinny zostać pokryte warstwą gruntu, najlepiej również na bazie bitumów. Prowadząc renowację starego poszycia bitumicznego, należy usunąć luźne fragmenty zniszczonej papy. Na restaurowanej powierzchni nie mogą występować pęcherze i wybrzuszenia. Te istniejące należy przeciąć w środku w dwóch kierunkach, a następnie dokładnie przykleić.

Nakładanie lepiku asfaltowego jest najwygodniejsze przy użyciu szczotki dekarskiej, pacy lub szpachli. Masa tego rodzaju jest bardzo wydajna. Podczas układania warto pamiętać, że stopień wiązania lepiszcza i podłoża można zwiększyć poprzez dociśnięcie powłoki kilka minut po nałożeniu. Zgodnie z zaleceniami producentów lepiki na zimno powinny być aplikowane przy temperaturach w zakresie 5–30℃. Przed rozpoczęciem prac związanych z nakładaniem opakowania z lepikiem warto przez kilka godzin przechować w temperaturze przynajmniej pokojowej – spowoduje to zwiększenie plastyczności masy.

Jeśli prowadzone prace związane są z klejeniem powłok bitumicznych do podłoża i poszczególnych arkuszy ze sobą (lepik do papy na zimno), lepiszcze należy nanosić na całą powierzchnię mocowanej papy. Po odczekaniu kilkunastu minut arkusz można rozłożyć i dokładnie docisnąć do wybranej powierzchni.

Jeśli lepik na zimno ma służyć wykonaniu bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej, przed nałożeniem warstwy zasadniczej zaleca się zagruntować powierzchnię. Po wyschnięciu środka gruntującego można rozpocząć nanoszenie lepiku. Zużycie masy wynosi około 1,5 kg na metr kwadratowy powierzchni. Lepik na zimno należy nakładać przynajmniej dwuwarstwowo, przy czym kierunki układania poszczególnych warstw powinny przebiegać prostopadle do siebie. Zachowanie tej zasady pozwoli zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia nieciągłości w powłoce izolacyjnej. Grubość poszczególnych warstw nakładanego lepiszcza najłatwiej jest weryfikować poprzez kontrolę ilości zużytego środka.

Lepik na zimno – czym rozcieńczyć?

Podczas aplikacji środka bitumicznego wiele osób zastanawia się, czym rozcieńczyć lepik na zimno. Do tego celu najlepiej użyć benzyny lakowej (białego spirytusu). Nie jest wskazane dodawanie do lepiku innych środków, ponieważ powodują one zmniejszenie poziomu zespolenia pomiędzy łączonymi materiałami.

Lepik na zimno – cena

Cena lepiku na zimno nie jest wysoka. Produkt ten można nabyć za około 3 zł za kilogram. Najbardziej opłacalny jest zakup lepiszcza w największych opakowaniach o pojemności 20 kg. Oprócz tego w sprzedaży dostępne są lepiki na zimno w wiaderkach o pojemności 5 kg, 9 kg i 18 kg.

Zalety lepików asfaltowych

Główną zaletą lepików na zimno jest fakt, że do ich nakładania nie są wymagane żadne specjalistyczne narzędzia. Produkt oferowany w sprzedaży jest gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania. Sama aplikacja również nie jest uciążliwa, ponieważ materiał ten jest wysoce plastyczny. Za trwałość powłoki z lepiku asfaltowego oraz jej zdolność do ochrony elementów przed destrukcyjnym wpływem środowiska kwasowego i zasadowego odpowiedzialna jest zdolność masy do stworzenia silnego wiązania z podłożem. Dodatki stosowane w produkcji lepiszcza umożliwiają osiągnięcie wysokich parametrów odpornościowych na obniżone temperatury. Dzięki temu powłoka nie ulega spękaniu.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Poznań

  • firmy budowlane Radom

  • firmy budowlane Rybnik

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu