Instalacja gazowa – rodzaje, montaż i zasada działania

 

Odpowiednio wykonane instalacje to podstawa każdego domu. Zapewniają nie tylko komfort cieplny, ale również bezpieczeństwo domowników. Aby tak było, niezbędny jest dokładny projekt i starannie wykonane przyłącze. Warto postarać się o najlepszych specjalistów, którzy będą odpowiednio nadzorować prace. Wszelkie usterki mogą przełożyć się na spore wydatki i niepotrzebne problemy.

Jeżeli instalacja gazowa zostanie źle wykonana, może być przyczyną groźnego wypadku. Przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne określone przez dostawcę gazu szczegółowo określają, jak należy przeprowadzić bezpieczny montaż instalacji gazowej w budynku. Na co zatem zwrócić uwagę, aby czuć się komfortowo w budynku z instalacją gazową?

Instalacja gazowa - wstęp

Podłączenie i rodzaj instalacji gazowej zależy od rodzaju wykorzystywanego gazu oraz czy decydujemy się na ogrzewanie domu, czy chcemy użyć gazu tylko w kuchni. Te czynniki są bardzo ważne, ponieważ poszczególne instalacje znacznie się od siebie różnią.

Gaz ziemny doprowadza się do odbiorcy giętkimi rurkami, które układa się ok. 1 m pod ziemią. Rury te są podłączone do sieci gazowej za pomocą trójnika. Ze względów bezpieczeństwa zasypuje się je ziemią, a następnie umieszcza się na nich żółtą folię ostrzegawczą, aby zapobiec uszkodzeniu rur przy ich odkopywaniu. Aby odnalezienie rur nie było zbyt skomplikowane, folia ma metalową nakładkę, która ułatwi zlokalizowanie instalacji.

Jeżeli nie mamy możliwości podłączenia do gazociągu, a nadal chcemy ogrzewać dom za pomocą gazu, wtedy używany jest gaz płynny LPG, a cała instalacja dość różni się od poprzedniej. Gaz czerpany jest ze zbiornika.

Instalacje gazowe – rodzaje

Gaz należy do grupy konwencjonalnych paliw energetycznych, to znaczy, że jest paliwem kopalnym. Cieszy się coraz większą popularnością wśród prywatnych inwestorów. W domach jednorodzinnych wykorzystuje się go do ogrzewania budynku i wody oraz do kuchennych płyt grzewczych. Gazowe instalacje - dzieli się ze względu na rodzaj dostarczanego gazu.

Pierwszy typ wykorzystuje płynny gaz LPG (znany jako propan-butan), który magazynuje się w zbiorniku umieszczonym na zewnątrz budynku. Taki zbiornik można nabyć na własność lub wydzierżawić u dostawcy gazu. Stosowanie płynnego gazu w domu jednorodzinnym jest dość kosztowne, ale instalacja tego rodzaju nie sprawia większych trudności w obsłudze. W skład instalacji na gaz płynny włączony jest zawór bezpieczeństwa oraz kocioł gazowy.

Istnieje jeszcze jedna instalacja, która współpracuje z gazem płynnym LPG. Są to małe instalacje, które wykorzystywane są przy grillach gazowych czy kuchenkach. Wtedy gaz dostarczany jest w małych butlach, 10 lub 20 litrowych. Jeżeli chodzi o podłączenie gazu w kuchni, w niektórych miastach istnieje możliwość podłączenia się do istniejącej instalacji gazowej w bloku mieszkalnym. Wtedy podłączenie urządzeń AGD następuje poprzez przewód.

Drugim rodzajem jest instalacja wykorzystująca gaz ziemny. Użytkowanie tego rodzaju gazu jest możliwe tylko wtedy, gdy w okolicy budynku przebiega sieć gazowa. Jest ona powszechnie stosowana w domach jedno- i wielorodzinnych. Użytkownik ma stały dostęp do gazu i nie musi martwić się o dostawę gazu w butlach lub uzupełnianie dużego zbiornika.

Montaż instalacji gazowej w domu jednorodzinnym

Założenie instalacji gazowej w domu jednorodzinnym wiąże się z przyłączeniem do istniejącego gazociągu, stworzeniem własnej sieci lub wprowadzeniem rozwiązań, które pozwolą na przyłączenie małej butli np. w kuchni. Przyłączenie się do sieci gazowej wymaga wielu formalności i poniesienia kosztów. O tym, czy nasz dom można podłączyć do istniejącej sieci gazowej, decydują przede wszystkim możliwości techniczne.

Jednym sposobem jest korzystanie z gazu LPG, który umieszczany jest w zbiorniku, który powinien stać na jednej płaszczyźnie z kotłem, aby uniknąć wybuchu. Zbiornik powinien być specjalnie oznakowany i ogrodzony, aby osoba nieupoważniona nie miała dostępu. Umiejscowienie zbiornika ma znaczenie, ponieważ musi być pozostawiona odpowiednia ilość miejsca, aby wóz straży pożarnej swobodnie dojechał.

Instalacja gazowa, który wykorzystuje gaz ziemny, w domu jednorodzinnym składa się z układów przewodów i urządzeń umieszczanych wewnątrz i na zewnątrz budynku. W jej skład wchodzi: przyłącze do gazociągu, zawór główny, dopływ rozdzielczy, szafka gazowa z gazomierzem, piony oraz przewody skierowane do urządzeń gazowych. Instalację gazową wykonuje się najczęściej po otynkowaniu ścian, ponieważ nie może zostać zabudowana. Jej rozmieszczenie powinno być zaplanowane tak, aby całość była widoczna i poprowadzona najkrótszą drogą. Co najważniejsze, wykonanie i sprawdzenie instalacji powinno być wykonane przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami.

Po zakończeniu prac niezbędne jest uzyskanie dokumentu odbioru. Normy, jakie powinna spełniać instalacja gazowa, są określone przez prawo budowlane. Stan techniczny całej instalacji powinien być sprawdzony przez specjalistę przynajmniej raz do roku.

Przegląd instalacji gazowej

Za przegląd instalacji w budynku wielorodzinnym odpowiada zarządca, który okresowo (przynajmniej raz w roku) kontroluje stan techniczny instalacji. Dotyczy to elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz wynikających z użytkowania budynku. Przegląd instalacji obejmuje dokładne sprawdzenie kotłów i przewodów kominowych. Bardzo ważne jest, aby każda część instalacji była szczelna, sprawna i tym samym nie zagrażała użytkownikom budynku.

Przegląd instalacji gazowej w domu jednorodzinnym reguluje artykuł 62 Prawa budowlanego. Mówi on o corocznym przeglądzie technicznym instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz i wentylacyjnych. Zgodnie z przepisami przynajmniej raz na pięć lat powinno się przeprowadzić generalny przegląd stanu technicznego budynku i występujących w nim instalacji. Taki przegląd przeprowadzany jest przez osobę ze specjalistycznymi uprawnieniami, która po jego zakończeniu wydaje szczegółowy protokół.

Wymiana instalacji gazowej

Wymiana instalacji gazowej może dotyczyć zarówno starych części, jak i jej całości. Demontaż starych części to koszt około 40 do 150 zł. Dotyczy to demontażu urządzenia grzewczego czy rur. Po zdjęciu zużytych części następuje montaż nowych. Przewody instalacji c.w.u. kosztują około 100 zł/m. Koszt montażu nowego kotła waha się między 300 a 800 zł.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu