Jakie są rodzaje działek w polskim prawie?

Istnieje wiele rodzajów działek, które różnią się między sobą przeznaczeniem, a tym samym ceną. Najdroższe są działki, których właściciel jest uprawniony do budowania na nich wybranych budynków bez specjalnych pozwoleń na zabudowę. Obecnie działki rolne i leśne są najtańsze.

Na rynku istnieje wiele rodzajów działek, które mają różne zastosowanie, a tym samym różną wartość. Wśród nich najpowszechniejsze są działki rolne, budowlane, inwestycyjne i rekreacyjne.

Wybrałeś już ekipę budowlaną? Sprawdź dostępność ekip w Twoim regionie >>>

Jakie są rodzaje działek

Są różne rodzaje działek. Na terenie każdej gminy określony jest dokument, w którym zawarte są informacje, jakie rodzaje działek gmina posiada, i jest to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwalany jest przez władze gminy i jest przykładem prawa miejscowego. Ustalenia podjęte w tym dokumencie wraz z innymi aktami prawnymi regulują prawo własności nieruchomości. Istnieją następujące rodzaje działek:

● budowlana,

● rolno-budowlana,

● siedliskowa,

● rekreacyjna,

● inwestycyjna,

● leśna,

● przemysłowa,

● rzemieślnicza.

Działka budowlana – specyfika, przeznaczenie, oznaczenia

Pierwszym omawianym rodzajem działek jest działka budowlana. Definicja prawna tej działki znajduje się w wielu aktach prawnych, na przykład w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o planowaniu przestrzennym i rozporządzeniu ministra w sprawie budynków i usytuowania. Definicja działki budowlanej wskazuje, że jest to zabudowana działka gruntu, która ma odpowiednie cechy i wielkość, a także dostęp do drogi, co umożliwia wykorzystanie w prawidłowy i racjonalny sposób obiektów budowlanych i urządzeń położonych na takiej działce. Funkcjonuje jeszcze inna definicja działki budowlanej. Definicja pochodzi z ustawy o planowaniu przestrzennym, gdzie działka jest traktowana jako nieruchomość gruntowa, której cechy spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych. Głównym wyznacznikiem działki budowlanej są jej wielkość, wyposażenie w infrastrukturę techniczną i dostęp do drogi publicznej. Działka budowlana, jak sama nazwa mówi, jest przeznaczona na cele budowlane. Taka działka w miejscowym planie zagospodarowania ma przeznaczenie zabudowy. Oznaczeniami dla działek budowlanych są:

MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,

MW – tereny zabudowy wielorodzinnej,

U – tereny pod zabudowę usługową.

Działka rolno-budowlana przykładem działki o mieszanym statusie – dlaczego?

Kolejnym rodzajem działki jest działka rolno-budowlana. Definicja takiej działki jest skomplikowana. Wskazuje ona, że tej postaci działka składa się z części rolnej i budowlanej. Przy chęci budowy domu należy udać się do urzędu gminy, gdzie urzędnicy sprawdzą, czy jest możliwe zabudowanie takiej działki. Jest to zależne od warunków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub od decyzji o warunkach zabudowy. W świetle tego często się wskazuje, że działka rolno-budowlana to przykład działki rolnej, na której na specjalnych warunkach dopuszczalne jest budowanie obiektów budowlanych.

Działka rekreacyjna jako grunt dedykowany dla zabudowy letniskowej – czyli jakiej?

Innym przykładem działki jest działka rekreacyjna. Definicja takiej działki nie istnieje, jednak podaje się najczęściej bez oparcia ustawowego, że jest to grunt, na którym może być wzniesiona zabudowa letniskowa, co oznacza, że można wybudować dom letniskowy, który nie będzie użytkowany przez cały rok, a tylko okresowo. Działka rekreacyjna różni się od budowlanej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określone są rodzaje zabudowy, a także wielkość, wysokości, szerokość elewacji domków letniskowych. Czasem dopuszcza się budowę obiektów wypoczynkowych, przeznaczonych dla większej liczby osób.

Działka inwestycyjna to grunt dedykowany dla inwestycji budowlanych

Następnym rodzajem działki jest działka inwestycyjna. Definicja legalna tej działki również nie jest znana, jednak słownikowo ta działka jest nieruchomością gruntową, która jest przeznaczona konkretnie pod inwestycje budowlane, tj. pod budowanie magazynów, biurowców. Taka działka składa się najczęściej z kilku połączonych ze sobą działek gruntowych i ze względu na uciążliwość dla środowiska jest położona na obrzeżach miejscowości. Istnieją specjalne ich oznaczenia: Ba – oznacza tereny przemysłowe, Bi – inne tereny zabudowane. Powszechne jest też nazywanie takiej działki działką przemysłową. Definicje obu działek są zbliżone.

Działka leśna to typ działki wyróżniony w prawie leśnym – co ją określa?

Jeśli chodzi o działkę leśną, definicja wywodzi się z ustawy o lasach. Działka taka ma zwartą powierzchnię, pokrytą roślinnością typową dla lasu, przeznaczoną do produkcji leśnej, wpisaną do rejestru zabytków, powiązaną z gospodarką leśną. Taka działka, podobnie jak działka rolna, nie jest przeznaczona do wznoszenia budowli.

Działka siedliskowa to typ działek wyróżniany przy gospodarstwach rolnych

Przedostatnim rodzajem działki jest działka siedliskowa. Definicja legalna tej działki również jest nieznana, ponieważ nie znajduje się w żadnym akcie prawnym. Jednak orzecznictwo podaje, że działka siedliskowa to taka, która zawiera budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolniczego, stanowiące niezbędny element gruntów rolnych.

Działka rzemieślnicza jest przeznaczona pod zabudowę usługową

Ostatnim rodzajem działki jest działka rzemieślnicza. Definicja formalna takiej działki nie istnieje w przepisach ustawowych, jednak zwykle przyjmuje się, że jest to działka przeznaczona pod zabudowę usługową, w której rzemieślnicy wykonują swoją pracę. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest umieszczona pod literą U.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu