Dachówki ceramiczne, betonowe, bitumiczne - czym się charakteryzują? Jak przebiega ich montaż?

Poszczególne rodzaje dachówek różnią się między innymi materiałem wykonania, ciężarem i ceną. Pod niektóre z nich konieczne jest przygotowanie sztywnego poszycia z desek lub materiałów drewnopochodnych, inne montuje się na ruszcie z łat i kontrłat.

Wśród materiałów stosowanych na pokrycia dachowe dużą popularnością cieszą się tradycyjne dachówki ceramiczne. Wykorzystując tego rodzaju elementy wykończeniowe, można uzyskać różne efekty wizualne.

Dachówka - rodzaje

Dachówki mogą być wykonywane z różnych materiałów, co wpływa przede wszystkim na ich ciężar. Do najpopularniejszych elementów tego typu należą:

  • dachówka ceramiczna - tradycyjny wyrób wytwarzany z wypalanej gliny z dodatkami zapewniającymi osiągnięcie lepszych parametrów trwałościowych oraz szerokiej gamy kolorystycznej. Elementy te cechują się dużą twardością i odpornością na uszkodzenia uderzeniowe. Co więcej, dachówki ceramiczne nie wykazują dużej nasiąkliwości. Ich forma może być surowa lub szkliwiona (wykończona). Ten drugi rodzaj charakteryzuje się wyjątkową niepodatnością na zabrudzenia, promieniowanie słoneczne oraz czynniki pogodowe. Wysokie parametry dachówek ceramicznych wiążą się jednak z najwyższą ceną w odniesieniu do innych materiałów przeznaczonych do wykańczania powierzchni dachu;
  • dachówki betonowe - elementy zawierające w składzie cement, piasek kwarcowy, dodatki pigmentacyjne oraz wodę. Surowce użyte w procesie produkcyjnym zapewniają gotowym wyrobom twardość i odporność na uszkodzenia. Parametry mechaniczne dachówek betonowych sięgają wytrzymałości wyrobów dachowych ceramicznych. W porównaniu z ceramiką elementy te cechują się jeszcze mniejszym stopniem nasiąkliwości. Proces produkcyjny polegający na suszeniu ukształtowanej zaprawy cementowej w niskiej temperaturze zapewnia dachówkom niewielkie odchylenia wymiarowe. Elementy te najczęściej są oferowane z powierzchnią fabrycznie pokrytą powłoką akrylową lub innym typem farby ochronno-dekoracyjnej;
  • dachówki bitumiczne - wysokiej jakości papa bitumiczna z rdzeniem na bazie włókien szklanych. Wierzch elementów (najczęściej w formie pasm) jest wykończony posypką mineralną lub folią z metalu. Gont bitumiczny po ułożeniu przybiera formę dachówek lub tradycyjnego gontu z drewna.

Jak dobrać rodzaj pokrycia do konstrukcji dachu?

Rodzaj pokrycia dachowego możliwego do zastosowania w konkretnym przypadku zależy w głównej mierze od konstrukcji i kąta nachylenia dachu. Użycie dachówek jest zazwyczaj dopuszczalne przy większych nachyleniach połaci, gdy zapewnione jest sprawne odprowadzanie wody opadowej oraz zalegającego zimą śniegu. Zmniejszenie wartości kąta pochylenia dachu do podłoża zmniejsza wybór dachówek. Jeśli planujemy wykończenie dachu dachówką ceramiczną lub betonową, minimalne nachylenie konstrukcji musi wynosić 10 stopni. Zdarza się, że zgodnie z zaleceniami producenta danego wyrobu, kąt pochylenia połaci nie może być mniejszy niż 20-30 stopni.

Na dachach spełniających kryterium wartości nachylenia do poziomu, a jednocześnie o mało skomplikowanej konstrukcji, można zastosować dachówki zarówno o małym, jak i dużym rozmiarze. Z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłacalny jest zakup większych elementów. Duże płaszczyzny poszczególnych połaci (np. w przypadku więźby dwuspadowej) można w szybkim tempie pokryć dachówkami nawet o znacznych wymiarach powierzchni. W takiej sytuacji należy jednak zwrócić szczególną uwagę na zachowanie symetrii pomiędzy poszczególnymi płaszczyznami dachu.

W przypadku montażu dachówek ceramicznych lub betonowych na więźbach wielospadowych przenikających się wzajemnie oraz wyposażonych w dodatkowe elementy o znaczeniu architektoniczno-użytkowym (np. lukarny, wole oka), konieczne jest użycie elementów drobnowymiarowych. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie szczelności pokrycia oraz zmniejszenie start materiałowych związanych z docinką elementów.

Najtańszą formę dachówek - pokrycia bitumiczne można z powodzeniem stosować nawet przy niewielkich kątach nachylenia. Warunkiem dopuszczenia ich użycia jest jednak wykonanie szczelnego poszycia. W tym celu można zastosować deski lub płyty OSB. Przy niewielkich spadkach należy także stosować odpowiedni podkład zapewniający szczelność (np. z rolowych materiałów bitumicznych).

Jakie są rodzaje dachówek ceramicznych?

Dachówki ceramiczne dzielą się na kilka rodzajów. Użycie poszczególnych typów pozwala na osiągnięcie odmiennych efektów wizualnych. Dachowe elementy ceramiczne to:

  • dachówka typu mnich-mniszka - pokrycie dachowe formowane z dwóch typów dachówek. Warstwa spodnia jest wykonywana z mniszek układanych na łatach. Wierzch pokrycia tworzą dachówki typu mnich zakrywające styki sąsiadujących mniszek;
  • dachówka karpiówka - najstarszy rodzaj dachówek o wąskiej formie do układania w łuskę (jeden rząd elementów na łacie) lub w koronkę (dwa rzędy dachówek na jednej łacie).

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu