Beton na fundament - jak dobrać jego rodzaj i określić potrzebną ilość?

Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji fundamentów może mieć różną formę. Planując wzniesienie niewielkiego obiektu budowlanego, można zdecydować się na beton w workach na fundament. W przypadku budynków posadowionych na fundamentach o większych gabarytach warto rozważyć zamówienie mieszanki w profesjonalnej wytwórni.

To, ile betonu na fundament potrzeba w przypadku konkretnego budynku, powinno być określone w projekcie budowlanym. Znajdują się tam rysunki ze zwymiarowanymi elementami konstrukcyjnymi, na podstawie których należy dokonać obliczeń pozwalających oszacować niezbędną ilość mieszanki betonowej.

Jaki beton na fundament warto wybrać?

Fundamenty to podstawowe elementy konstrukcyjne każdego obiektu budowlanego, których głównym zadaniem jest przenoszenie ciężaru budynku i rozkładanie go na podłoże gruntowe. Za poprawne zaprojektowanie fundamentów, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań gruntowo-wodnych oraz wszystkich obciążeń, odpowiada uprawniony konstruktor. Dobiera on wymiary poszczególnych rodzajów fundamentów (stóp, ław, płyt fundamentowych), a także określa klasę betonu oraz ilość i rodzaj stali zbrojeniowej. Fundamenty domów jednorodzinnych i budynków gospodarczych zazwyczaj są projektowane i wykonywane z mieszanek betonowych klasy B20 (C16/20) lub B25 (C20/25). Należy pamiętać, że w przypadku występowania na działce budowlanej skomplikowanych warunków związanych z układem warstw gruntu oraz poziomem zwierciadła wody gruntowej beton na fundamenty musi dodatkowo spełniać wymogi wodoszczelności. Dobrana przez projektanta klasa betonu, która określa jego wytrzymałość na ściskanie, pod żadnym pozorem nie może być obniżana. Nie zaleca się także bezpodstawnego zwiększania parametrów mieszanki.

Mieszanka betonowa na fundamenty może mieć różną formę. Najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym przez inwestorów i wykonawców robót jest zamawianie w profesjonalnych wytwórniach (betoniarniach) betonu w postaci gotowej do wbudowania. Zaletą tego rozwiązania jest wysoka jakość wyrobu wyprodukowanego w ściśle kontrolowanych warunkach. Beton do fundamentów zamówiony w węźle betoniarskim charakteryzuje się wyższą ceną w porównaniu do mieszanki przygotowywanej w betoniarkach na budowie. Wydatki rosną, gdy plac budowy jest zlokalizowany w znacznej odległości od wytwórni - w takim przypadku konieczne jest zastosowanie dodatkowych domieszek opóźniających moment rozpoczęcia wiązania betonu. Do ogólnych kosztów należy doliczyć cenę usługi transportowej, a czasem także koszt dodatkowego sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie procesu betonowania, np. pompy umożliwiającej wbudowanie betonu w miejsce oddalone od betonowozu, jeśli wylanie mieszanki bezpośrednio ze środka transportowego nie jest możliwe. Wykonanie mieszanki betonowej na fundamenty nie jest szczególnie skomplikowane, ale wymaga dokładności w dozowaniu składników oraz ostrożności przy rozrzedzaniu betonu wodą. Producenci materiałów budowlanych często oferują także gotowy beton na fundamenty w workach do rozrobienia z wodą. Stosowanie mieszanek tego typu jest dopuszczane i opłacalne przy wykonywaniu niewielkich elementów konstrukcyjnych oraz różnego rodzaju naprawach.

Jak określić, ile betonu na fundament będziemy potrzebować?

Jak już wspomniano, rodzaj i wymiary fundamentu muszą być określone w projekcie budowlanym. Informacje dotyczące elementów posadowienia znajdują się w opisie technicznym oraz na rysunkach w części projektu związanej z branżą architektoniczno-konstrukcyjną. Określenie ilości betonu potrzebnej na wylanie konkretnego fundamentu nie jest skomplikowane. Miarą betonu są metry sześcienne, więc aby podać konkretną wartość zapotrzebowania, należy obliczyć objętość konstrukcji fundamentowej. W tym celu trzeba pomnożyć wymiary fundamentu w rzucie (długość i szerokość) przez jego wysokość. Aby uniknąć pomyłki, należy upewnić się, że wszystkie parametry są podane w opisie lub na rysunku w jednej jednostce (centymetrach lub metrach). W Internecie można znaleźć różne kalkulatory budowlane, które są wyposażone w szczegółowe opisy ułatwiające znalezienie niezbędnych danych.

Czym jest chudy beton pod fundamenty?

Fundamenty budynków rzadko są posadowione bezpośrednio na gruncie. W opracowaniach projektowych pod konstrukcją fundamentu można znaleźć warstwę wyrównawczo-podkładową popularnie określaną mianem chudego betonu. Mieszanka na tzw. chudziak nie ma cech betonów konstrukcyjnych, a wytrzymałość podkładu na ściskanie zazwyczaj wynosi w granicach 8-10 MPa. Głównym zadaniem chudego betonu jest wyrównanie i wzmocnienie podłoża pod posadowienie obiektu budowlanego oraz zapobieganie przenikaniu wilgoci z mieszanki konstrukcyjnej do gruntu (zbyt szybka utrata wody przez twardniejący beton prowadzi do zmniejszenia wytrzymałości i powstania zarysowań na elementach konstrukcyjnych).

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Rzeszów

  • firmy budowlane Szczecin

  • firmy budowlane Warszawa

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu